عضویت

هر فردی که به حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان علاقمند است پس از پر کردن برگه تقاضای عضویت و تصویب هیات مدیره و نیز پرداخت حق عضویت سالانه می‌تواند به عضویت وابسته شورا درآید.

عضو وابسته پس از گذشت سه سال از عضویت خویش می‌تواند تقاضای عضویت رسمی در شورا را به هیات مدیره ارائه دهد.

حق عضویت سال۱۳۹۷ برای اعضاء وابسته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و برای اعضاء رسمی مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال است.