علوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸-۱۳۹۹

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
برگزیده شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****۴

 

 

۱- اسپایرز،اشلی، نویسنده و تصویرگر. داستان یک اختراع فوق العاده!. مترجم فاطمه حقی ناوند؛ تصویرگر نسخه فارسی الهام اسلامی. تهران: مهرسا : مهر و ماه نو، ۱۳۹۸. ۳۶ ص. (۶-۴ سال)
کلید واژگان: خلاقیت در کودکان، اختراعات، مخترعان، *چکش کاری، *آچار، پیچ گوشتی، مغز، استقامت وپشتکار، ناامیدی

 

 

 

 

 

 

***۳

۱- اسپایرو، روث. ترمودینامیک. تصویرگر ایرنه چان؛ مترجم حمیده جمالی هنجنی. تهران: شهر قلم،
۱۳۹۸ . ۲۰ ص. ( علوم بزرگ برای بچه های کوچک ). (۶-۴ سال)
کلید واژگان: خورشید، انرژی، انرژی خورشیدی، گرما، رشد، سیب، *موجودات زنده
۲- اسپایرو، روث. کوانتوم. تصویرگر ایرنه چان؛ مترجم حمیده جمالی هنجنی. تهران: شهر قلم،
۱۳۹۸. ۲۰ص. ( علوم بزرگ برای بچه های کوچک). (۶-۴سال)
کلید واژگان: کوانتوم، گربه ها، خواب، جعبه ها، فیزیک
۳- اسپایرو، روث. مهندسی هوا فضا. تصویرگر ایرنه چان؛ مترجم حمیده جمالی هنجنی. تهران: شهر قلم،
۱۳۹۸. ۲۰ص. ( علوم بزرگ برای بچه های کوچک) .(۶-۴ سال)
کلید واژگان: آیرودینامیک، هوانوردی، فیزیک، پرواز، پرندگان، بال، هواپیماها، هوا، جو (اتمسفر)، موشک‌ها، سوخت، اکسیژن
۴- اسپایرو، روث. فیزیک ذرات. تصویرگر ایرنه چان؛ مترجم حمیده جمالی هنجنی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸. ۲۰ص. ( علوم بزرگ برای بچه های کوچک). (۶-۴سال)
کلید واژگان: فیزیک هسته‌ای، ساختار اتم، برج‌ها، خانه، طبیعت، خانه سازی، ذره‌های بنیادی، پروتون، نوترون، اتم، الکترون، مولکول‌ها، شکافت اتمی
۵- ساموئلز، چارلی. علم در دوران باستان: پیش از تاریخ با ۵۰۰ پیش از میلاد. مترجم ماندانا فرهادیان؛ ویراستاران علمی فروغ فرجود، حسین شیخ رضایی؛ ویراستار صوری – زبانی فرید مصلحی مصلح آبادی. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۴۸ص. ( داستان های شگفت انگیز علم). (۱۵-۱۳سال)
کلید واژگان: علوم قدیم، چرخ‌ها، تقویم، آلیاژها، ارسطو، ارشمیدس، اعداد، اهرام، کشاورزی، مصرباستان، مصریان، نجوم، پاپیروس.
۶- ساموئلز، چارلی. علم در سده های میانه۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی. مترجم ماندانا فرهادیان؛ ویراستاران علمی فروغ فرجود، حسین شیخ رضایی؛ ویراستار صوری – زبانی فرید مصلحی مصلح آبادی. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۴۸ص. ( داستان های شگفت انگیز علم). (۱۵-۱۳ سال)
کلید واژگان: علوم قرون وسطا، تکنولوژی، تاریخ، ریاضیات، فناوری، یونانیان، یونان باستان، پاپیروس، آسیاب‌های بادی، رصد خانه، میدان‌های مغناطیسی، تقویم
۷- ساموئلز، چارلی. پیدایش صنعت: ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی. مترجم ماندانا فرهادیان؛ ویراستاران علمی فروغ فرجود، حسین شیخ رضایی؛ ویراستار صوری – زبانی فرید مصلحی مصلح آبادی. تهران:فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۴۸ ص. ( داستان های شگفت انگیز علم ). (۱۵-۱۳سال)
کلید واژگان: اختراعات، تاریخ، انقلاب صنعتی، آهن، ذغال چوب، عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی، شار الکتریکی، موتورهای بخار، راه آهن، نساجی
۸- ساموئلز، چارلی. عصر دیجیتال: ۱۹۴۷ تا کنون. مترجم ماندانا فرهادیان؛ ویراستاران علمی فروغ فرجود، حسین شیخ رضایی؛ ویراستار صوری – زبانی فرید مصلحی مصلح آبادی. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۴۸ ص.
( داستان های شگفت انگیز علم ) ( ۱۳ سال به بالا )
کلید واژگان: اختراعات، تاریخ، اکتشاف‌های علمی، نوآوری، رایانه ها، الکترونیک، سفینه های فضایی، مهندسی، ژنتیک، نیمه رساناها، گرمایش جهانی، کروموزوم‌ها
۹- ساموئلز،چارلی. انقلاب های علمی: ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی. مترجم ماندانا فرهادیان؛ ویراستاران علمی فروغ فرجود، حسین شیخ رضایی؛ ویراستار صوری- زبانی فرید مصلحی مصلح آبادی. تهران: فاطمی، کتاب طوطی. ۱۳۹۸. ۴۸ص.
( داستان های شگفت انگیز علم). ( ۱۳ سال به بالا)
کلید واژگان: علوم، تاریخ، چاپ، منظومه شمسی، نیوتن، آیزاک، حرکت (فیزیک)، گیاه شناسی، اپتیک، فشارسنج‌ها، نیروی گرانش
۱۰- ساموئلز، چارلی. پیدایش الکتریسیته: ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی. مترجم ماندانا فرهادیان؛ ویراستاران علمی فروغ فرجود، حسین شیخ رضایی؛ ویراستار صوری- زبانی فرید مصلحی مصلح آبادی. تهران: فاطمی، کتاب طوطی. ۱۳۹۸. ۴۸ ص.
( داستان های شگفت انگیز علم). ( ۱۳ سال به بالا )
کلید واژگان: برق، آزمایش‌ها، تاریخ، فسیل، *الکتریسیته، الکترومغناطیس، الکتروشیمی، موتور برقی، داروین، چارلز، تکامل، مندل، گرگور، ژنتیک، جدول تناوبی عنصرهای شیمیایی، موتورهای درونسوز، الکترون.
۱۱- کرکلر، هرمان. آزمایش‌های جدید و هیجان‌انگیز. مترجم سپیده خلیلی؛ ویراستار لیلا بنی طباء. تهران: ویژه نشر، ۱۳۹۷. ۱۲۰ص. (۱۰-۸سال)
کلید واژگان: علوم، آزمایش‌ها، سرگرمی های علمی، هوا، آب، یخ، *تعادل، ماسه، فرفره‌ها، حواس پنج‌گانه

۱۲- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. مگس. مترجم نسترن فتحی. تهران: نشرچشمه، ۱۳۹۷.
۳۴ ص. ( موجودات حال بهم زن؛ ۱ ). (۶- ۴ سال)
کلید واژگان: مگس‌ها، حشره ها، داستان های علمی، مگس سرکه، زباله، چشم، دهان، تخم گذاری، کرم‌ها، میکروب‌ها، بیماری‌ها.

۱۳- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. کرم. مترجم نسترن فتحی؛ ویراستار محمد یوسفی شیرازی. تهران: نشرچشمه، ۱۳۹۷. ۳۲ص. ( موجودات حال به هم زن؛۲). (۶-۴ سال)
کلید واژگان: کرم ها، داستان های علمی، اسکلت، بی مهرگان، کرم‌های خاکی، کرم‌های پهن، دستگاه گوارش، چشم، بازیافت.
۱۴- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. موش فاضلاب. مترجم نسترن فتحی. تهران: نشرچشمه، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (موجودات حال به هم زن؛۳). (۶-۴سال)
کلید واژگان :موش‌ها، داستان‌های علمی، فاضلاب، غذا، دندان‌ها، دم، زباله، دانشمندان، بیماری ها
۱۵- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. حلزون بی صدف. مترجم نسترن فتحی. تهران: نشرچشمه، ۱۳۹۷. ۳۶ص. ( موجودات حال بهم زن؛ ۴). (۶-۴سال)
کلید واژگان: حلزون‌ها، نرم تنان، *شاخک‌ها، ماهیچه‌ها، شکارچیان، محیط زیست، تغذیه، گیاهان، تجزیه و آزمایش، فضولات حیوانی، داستان های علمی.

۱۶- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. شپش. مترجم نسترن فتحی. تهران: نشرچشمه، ۱۳۹۷. ۳۴ص. ( موجودات حال بهم زن؛ ۵). (۶-۴ سال).
کلید واژگان: شپش‌ها، بیماری های واگیر، داستان‌های علمی، حشره ها، تخم گذاری، لارو.

۱۷- گراول، ایز، نویسنده و تصویرگر. عنکبوت. مترجم نسترن فتحی. تهران: نشرچشمه،۱۳۹۷. ۳۴ص. ( موجودات حال بهم زن؛ ۶) . ( ۶-۴سال)
کلید واژگان : عنکبوت‌ها، حشره‌ها، عادات و رفتار، داستان های علمی، چشم، * تار عنکبوت، گونه‌ها، *جفت گیری، تخم گذاری

۱۸- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. وزغ. مترجم نسترن فتحی. تهران: نشرچشمه. ۱۳۹۷. ۳۲ص. ( موجودات حال به هم زن؛ ۷ ). ( ۶-۴سال)
کلید واژگان: قورباغه ها، داستان های علمی، *وزغ، آب، شکارچی، پوست، رژیم غذایی، *خطر، زگیل‌ها، تخم گذاری، آفت‌ها، محیط زیست، گونه‌ها، گونه‌های درحال انقراض.
۱۹- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. مگس. مترجم شیدا میرزایی؛ ویراستار محمد یوسفی شیرازی. تهران: مبتکران، میچکا، ۱۳۹۸. ۳۲ص. ( حال به هم زن ها؛ ۱). (۶-۴ سال)
کلید واژگان: مگس‌ها، حشره‌ها، زباله، دهان، چشم، تخم گذاری، لارو، میکروب ها، داستان های علمی

۲۰- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. کرم. مترجم شیدا میرزایی؛ وایراستار محمد یوسفی شیرازی. تهران: مبتکران، میچکا، ۱۳۹۸. ۳۲ص. ( حال به هم زن ها؛ ۲). (۶-۴سال)
کلید واژگان: کرم‌ها، اسکلت، داستان های علمی، استخوان‌ها، کرم‌های خاکی، کرم‌های پهن، میکروسکوپ‌ها، بوم شناسی، دستگاه گوارش، زیست شناسان،چشم

۲۱- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. موش. مترجم شیدا میرزایی؛ ویراستار محمد یوسفی شیرازی. تهران: مبتکران، میچکا، ۱۳۹۸. ۳۲ ص. (حال به هم زن ها، ۳). (۶-۴سال)

کلید واژگان: موش‌ها، داستان های علمی، دندان‌ها، دم، زباله، غذا، بیماری‌ها، دانشمندان، حیوانات آزمایشگاهی

۲۲- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. لیسه. مترجم: شیدا میرزایی؛ ویراستار محمد یوسفی شیرازی. تهران: مبتکران، میچکا، ۱۳۹۸. ۳۲ص. ( حال بهم زن ها؛ ۴ ). ( ۶-۴سال)
کلید واژگان: نرم تنان، حلزون‌ها، *شاخک‌ها، داستان های علمی، ماهیچه ها، شکارچیان

۲۳- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. عنکبوت. مترجم شیدا میرزایی؛ ویراستار محمد یوسفی شیرازی. تهران: مبتکران، میچکا، ۱۳۹۸. ۳۲ص. ( موجودات حال به هم زن؛ ۶ ) . ( ۶-۴سال)
کلید واژگان: عنکبوت‌ها، حشره ها، داستان های علمی، تخم گذاری، چشم، عادات و رفتار

۲۴- گراول، الیز، نویسنده و تصویرگر. وزغ. مترجم شیدا میرزایی؛ ویراستار محمد یوسفی شیرازی. تهران: مبتکران، میچکا، ۱۳۹۸ . ۳۲ ص. ( حال به هم زن ها؛ ۷). ( ۶-۴سال)
کلید واژگان: قورباغه ها، *وزغ، داستان های علمی، آب، شکارچی، رژیم غذایی، پوست، *خطر، تخم گذاری، زگیل‌ها، آفت ها، محیط زیست، گونه‌ها، گونه های درحال انقراض

۲۵- لامیناک، لستر ال. پادشاه زنبور ها. تصویرگر جیم لامارچ؛ مترجم نگار ابراهیمی فرد. تهران: نگارگران، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (۸-۶ سال)
کلید واژگان: داستان های کودکان انگلیسی، زنبور عسل، زنبورداری، گرده افشانی، *زنبورهای کارگر