با احترام حضور یکایک شما عزیزان
مرور بر کارنامۀ شورایی سالی که به زودی به پایان می رسد کاملاً مثبت است. در طبقۀ اول این خانۀ کوچک هر روز زندگی فرهنگی به شکلی جریان دارد: از جمله جلسات گروه های بررسی، کارگاه سی وسوم، دیدارها و کوشش کتابداران در آماده سازی منابع کتابشناختی.
در طبقۀ دوم، روی پیشخوان مجموعه ای از تصاویر خانم میرهادی بر روی آثار بازنشرشده که اکنون به چهارده جلد رسیده به چشم می خورد. در اطاق ها گروه های تخصصی، ویراستاران و سرپرستان جلدهای در حال کار، همه مشغول و شادمان از اینکه آرزوی خانم میرهادی در مورد اینکه سالی یک جلد فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان منتشر شود، در سال جاری محقق شده است.
در حوزۀ ترویج نیز همۀ گروه های شورایی مستقر در خانۀ کتابدار و کتابخانه های سه گانۀ خانه از هیچ کوششی برای توجه دادن به ادبیات کودکان و ارزش کتاب های باکیفیت فروگذار نمی کنند و تحسین گر همۀ فعالیت های ترویجی نهادهای دیگر نیز هستند.
با این همه باید پذیرفت که هنوز راهی طولانی پیش روی ماست و ادبیات کودکان حال چندان خوشی ندارد … شاید جای ادبیات کودک در گسترۀ آموزش و پرورش است که اکنون از اصل خویش دور مانده است؟
بیایید همه با هم بکوشیم در سال آینده درهای مراکز تربیت معلم، مهدکودک ها، پیش دبستانی ها و همۀ سطوح مدارس به روی کتاب های باکیفیت، پدیدآورندگان این آثار، مروجان و کتابداران باز شود.
بیایید همه با هم این مطالبۀ فرهنگی – اجتماعی را جدی بگیریم.

هیئت مدیرۀ شورای کتاب کودک سالی پُر از برکت و توفیق را برای شما آرزو دارد.

نوش آفرین انصاری
۱۳۹۷/۱۲/۲۰