خانۀ کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن در سال 1383 به‌عنوان یک کتابخانۀ همگانی برپا شد. این بخش برآیند بیش از پنجاه سال فعالیت شورا در زمینۀ ترویج خواندن، ازجمله برگزاری نمایشگاه کتاب کودک، تأسیس کتابخانه برای کودکان حاشیه‌نشین شهری و روستایی و برگزاری مراسمی چون روز جهانی کتاب کودک است. خانۀ کتابدار به‌عنوان یک مرکز تجربی، بخشهای کتابخانه، قصه‌‌خانه و خانۀ اسباب‌بازی برای خردسالان و کتابخانه‌های کودک، نوجوانان و خانواده ‌را دربرمی‌گیرد. آموزش کتابداری کودک و نوجوان، تشکیل کارگاهها و تجهیز و گسترش کتابخانه‌ها نیز از دیگر فعالیتهای این بخش است.