کتاب حسی لمسی گونه‌ای از کتاب‌های تصویری است که بواسطه انگشتان خوانده می‌شود. عبارت حسی لمسی بیانگر آن است که چگونه اطلاعات کتاب از طریق لمس کردن منتقل می‌شود. تصاویر این کتاب‌ها از اشکال برجسته‌ای تشکیل می‌شود که با استفاده از مواد مختلف و غالبا با تضاد رنگ بالا ساخته می‌شود. متن موجود در کتاب می‌تواند به شکل بریل یا حروف چاپی درشت باشد.
در صورت هر گونه پرسش یا معرفی اثر که در این فایل وجود ندارد با نشانی الکترونیکی s.naderi62@gmail.com
مکاتبه فرمایید.

 

فهرست توصیفی آثار حسی- لمسی تولید شده در ایران ۱۳۸۹- ۱۳۹۶