دین سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۷-۱۳۹۸ برگزیده
(پس از داوری نهایی در سالگرد اعلام خواهد شد)
شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره


 
 
 
  

۴ ****
ندارد


 
 
   
 
   
 
   
 
  
۳ ستاره

— ابراهیمی، جعفر. از بهشت تا زمین: داستان زندگی حضرت آدم (علیه السلام). تصویرگر آیدین سلسبیلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب¬های پرنده¬ی آبی، ۱۳۹۷. ۳۵ص. (داستان¬های پیامبران خدا). (ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، آدم، پیامبر، حوا، شیطان، آفرینش

— بصیری، مریم. فیروزۀ فردوس: چهارده پرده از زندگانی حضرت فاطمه و زینب علیه السلام. قم: مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۹۶. ۸۸ص. (اهل بیت علیه السلام؛ ۱۸۴: تاریخ؛ ۳۷۲) (د)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، فاطمه زهرا (س)، زینب (س) بن علی (ع)

— حسینی، محمدحسن. فرمانروای بندگی: داستان زندگی حضرت سلیمان (علیه السلام). تصویرگر آیدین سلسبیلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب¬های پرنده¬ی آبی، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (داستان¬های پیامبران خدا). (ب- ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، سلیمان، پیامبر، سرگذشتنامه

— دایر، وین دبلیو. همیشه در کنارت هستم: خدا در دوردست¬ها نیست. تصویرگر استیسی هلر بودنیک؛ مترجم حمیده شرزه¬ئی. تهران: خانه تحول، ۱۳۹۴. ۳۶ص. (ب)
کلید واژگان: خداشناسی، کودکان، مهارت¬های زندگی، عشق، خدا

— رحماندوست، مصطفی. کشتی در کویر: داستان زندگی حضرت نوح (علیه السلام). تصویرگر آیدین سلسبیلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب¬های پرنده¬ی آبی، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (داستان¬های پیامبران خدا). (ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، نوح، پیامبر

— شمس، محمدرضا. چاه و ماه: داستان زندگی حضرت یوسف (علیه السلام). تصویرگر آیدین سلسبیلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب¬های پرنده¬ی آبی، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (داستان¬های پیامبران خدا). (ب- ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، یوسف، پیامبر

—صابری، بابک. رمضان. تصویرگر لجینه الاصیل؛ ویراستار سینا یغمایی. یزد: کودکان، ۱۳۹۷. ۲۸ص. (ب-ج)
کلید واژگان: رمضان، روزه

— طاقدیس، سوسن. پیامبر شگفتی¬ها: داستان زندگی حضرت موسی (علیه السلام). تصویرگر آیدین سلسبیلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب¬های پرنده آبی، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (داستان¬های پیامبران خدا). (ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، قرآن، قصه¬ها، موسی، پیامبر یهود، رنج، راز
— فتاحی، حسین. مرد روزهای کار. تصویرگر حسن عامه¬کن. تهران: قدیانی، کتاب¬های بنفشه، ۱۳۹۶. ۱۶ص. (قصه¬هایی از امام باقر (ع)؛۳). (ب-ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، محمدبن علی (ع)، امام پنجم، کار، تلاش، زهد

— فتاحی، حسین. مسافر خوشبخت. تصویرگر حسن عامه¬کن. تهران: قدیانی، کتاب¬های بنفشه، ۱۳۹۶. ۱۶ص. (قصه¬هایی از امام باقر (ع)؛ ۹). (ب-ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، محمدبن علی (ع)، امام پنجم، حج، مکه، سفر

— ماهوتی، مهری. تعبیر یک رویا: داستان زندگی حضرت ابراهیم (علیه السلام). تصویرگر آیدین سلسبیلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب¬های پرنده¬ی آبی، ۱۳۹۷. ۳۸ص. (داستان¬های پیامبران خدا). (ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، ابراهیم، پیامبر

— ملامحمدی، مجید. ستاره¬ای در اقیانوس: داستان زندگی حضرت یونس (علیه السلام). تصویرگر آیدین سلسبیلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب¬های پرنده¬ی آبی، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (داستان¬های پیامبران خدا). (ب- ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، یونس، پیامبر، سرگذشتنامه

— نادری، ناصر. پیامبری که در گهواره حرف می¬زد: داستان زندگی حضرت عیسی (ع). تصویرگر آیدین سلسبیلی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب¬های پرنده¬ی آبی، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (داستان¬های پیامبران خدا). (ب- ج)
کلید واژگان: داستان¬های مذهبی، عیسی مسیح، پیامبر، سرگذشتنامه