تالیف

براساس گزارش این گروه، در سال شورایی اخیر، تعداد ۲۰۴ کتاب به دست گروه رسیده است که ۲۹ کتاب مغایر با محتوای کار گروه بوده و دو کتاب نیز متعلق به کودکان و نوجوانان نبوده است.از میان آثار باقی مانده ۱۳۴ اثر فانتزی و ۳۰ اثر واقع گرا بوده است که نسبت به سال گذشته آثار واقع گرا کمتر و آثار فانتزی بیشتر شده‌اند.مجموع این ۱۶۴ اثر،آفریده ۱۰۶نویسنده بوده است.

 

بنابراین گزارش، بیشترین آثار در رده سنی ب و ج بوده و کمترین آثار مربوط به رده سنی د و ه بوده و محمد کاظم اخوان پرکارترین نویسنده بوده است.

 

از میان کتاب ها،۶۳ اثر دارای ویراستار بوده  و از ۳۶ ناشر، ۱۸ناشر دارای ویراستار بوده اند. شراره وظیفه شناس، علی عابدی و مژگان کلهر پرکارترین ویراستار بوده‌اند.

 

همچنین انتشارات امیرکبیر، افق و خط‌خطی، پرکارترین ناشر و حمیده محبی و امیر تمدن پرکارترین تصویرگر

بوده‌اند.

 

این گروه در ادامه نشست به ارائه گزارش‌های تحلیلی از کتاب‌های واقع گرا و فانتزی پرداخت:

 

در میان آثار واقع گرا، سه اثر یک ستاره، هشت اثر دوستاره، پنج اثر سه ستاره و ۱۸اثر چهار ستاره بوده‌اند و از میان آثار فانتزی، دو اثر پیشنهاد برگزیده شده‌اند.