ترجمه

 

در سال اخیر ۵۰۱ کتاب به دست گروه ترجمه رسیده است که دو کتاب به گروه‌های دیگر ارجاع شده و سه جلد نیز به دلیل ادامه دار بودن بررسی نشده‌اند.از میان کتاب‌های بررسی شده،۴۱ اثر در گونه ادبیات کهن و کلاسیک،۱۶۴ اثر در گونه واقع گرا و ۲۹۱ اثر نیز در گونه فانتزی بوده‌اند.از میان این کتاب‌ها پنج اثر جایگاه پنج ستاره،۴۰۱ اثر جایگاه چهار ستاره،۶۹ اثر جایگاه سه ستاره،۱۰ اثر دوستاره و تنها یک اثر جایگاه بدون ستاره را به خود اختصاص داده‌اند.بنابراین هشتادویک درصد کتاب ها، چهار ستاره بوده‌اند.

 

تعداد کتاب‌های کودک ۳۶۸ عدد و تعداد کتاب‌های نوجوان ۱۳۴ عدد بوده است.در گروه سنی الف-ب بیشترین و در گروه د کمترین آثار وجود داشته اند.در گروه‌های سنی الف-ب، ب-ج و ج

آمار فانتزی و در گروه ج-د آمار واقع گرا بالا بوده است. در گونه کهن و کلاسیک، بیشترین کتاب در گروه سنی ج و ج- د بوده است.

 

از میان ۴۹۶ اثر بررسی شده،۲۰۷ کتاب دارای تصویر بوده است ولی در ۲۸ کتاب مصور و ۱۵ کتاب تصویری، نام تصویر گر در مشخصات کتاب نیامده است.

 

در میان ۱۸۷ مترجم، آناهیتا حضرتی، محبوبه نجف خانی و شهلا انتظاریان، پرکارترین بوده‌اند.

 

۱۴۶ اثر بدون ویراستار بوده و در میان چهل و پنج ناشر، نشر پرتغال پرکارترین بوده است. تیراژ کتاب‌ها بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ نسخه بوده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

 

در سال ۹۷-۹۸ از تعداد ۴۹۶ کتاب تنها ۱۰۷ عنوان کپی رایت خریداری شده است. که این رقم نسبت به سال گذشته رشد داشته است. هوپا ،کانون پرورش فکری کودکان، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و نشر فاطمی برای تمامی آثار خود کپی رایت را رعایت کرده اند.

 

از میان کتاب‌های ترجمه بررسی شده،۱۷۳ اثر ترجمه مجدد بوده‌اند.

 

ادامه روند انتخاب آثار از میان نویسندگان برنده جوائز، ذکر نام تصویرگر، استفاده از ویراستار، رعایت کپی رایت، پرهیز از ترجمه‌های تکراری، توجه به موضوعات خاص و مورد نیاز کودک امروزی، ترجمه از آثار کهن ملل و توجه به مخاطب شناسی از جمله پیشنهادات این گروه به مترجمان و ناشران بود.

 

گروه ترجمه در ادامه این نشست به ارائه گزارش تحلیلی و تفصیلی از کتاب‌ها در سه حوزه فانتزی، واقع‌گرا و کلاسیک پرداخت.