خردسال

در سال شورایی اخیر تعداد ۳۹ کتاب به دست این گروه رسیده است که از میان آن‌ها ده اثر کتاب کار بوده و سه کتاب نیز در گروه سنی تولد تا چهارسالگی نبوده است. باقی آثار با برگزاری ۲۵جلسه،بررسی شده اند.

بر اساس گزارش این گروه، تعداد کتاب‌ها در سال اخیر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما ۶۰ درصد آثار به فهرست راه پیدا کرده‌اند و ۲۸ درصد چهار ستاره و دو کتاب برگزیده و یک کتاب نیز شایسته تقدیر شده‌اند.

کتاب‌های ترجمه بیش از تالیف بوده‌اند و سم مک برتنی پرکارترین نویسنده و نیره طالب زاده پرکارترین مترجم و آنیتا جرم،پرکارترین تصویرگر و انتشارات علمی فرهنگی پرکارترین ناشر بوده‌اند.

بر اساس گزارش گروه بررسی آثار خردسال، کتاب‌های رده سنی تولد تا دوسال کم بوده است.

این گروه در ادامه نشست به بررسی کتاب‌های گروه خردسال از جنبه ویژگی‌های رشد پرداخت.