دانش اجتماعی

 

در سال اخیر،۳۱۶ جلد کتاب به دست این گروه رسیده است که ۲۷ کتاب به دلایل مختلف از دستور کار بررسی خارج شده اند.از ۲۸۹ کتاب باقی مانده، ۲۵۰ کتاب دانش اجتماعی و ۳۹ کتاب زندگینامه بوده اند.

 

از ۲۵۰ کتاب دانش اجتماعی،۱۶۴ کتاب ترجمه و ۸۶ کتاب تالیف بوده اند.همچنین ۱۹۹ مجموعه و ۵۱ کتاب غیر مجموعه‌ای بوده است.بیشترین کتاب‌ها در رده سنی ب و ج بوده است.

 

در میان کتاب‌های دانش اجتماعی،۱۰۶ کتاب در جایگاه سه و چهار ستاره قرار گرفتند و ۲۶ کتاب متوسط و ضعیف ارزیابی شدند.

 

۳۹ کتاب زندگینامه، شامل دوازده تالیف و ۲۷ ترجمه، و ۳۱ مجموعه و ۸ کتاب غیرمجموعه بوده است. ۳۰ کتاب دارای ویراستار بوده ولی اغلب دارای اشکال بوده اند.

 

بر اساس این گزارش در زندگینامه‌ها شخصیت‌ها شامل نویسنده، مخترع، فیزیک‌دان، شیمی‌دان،کاشف علوم تجربی، مهندس، فعال حوزه مدنی، هنرمند و دریانورد بوده‌اند.

 

بیشترین کتاب‌های زندگینامه در رده‌های سنی ج و ج – د بوده است.

 

در ادامه این نشست،گروه دانش اجتماعی و زندگینامه به ارائه گزارش تحلیلی از کتاب‌های بررسی شده پرداخت.