آثارکودکان

این گروه با برگزاری ۳۰ جلسه،۱۵۷ اثر ارسالی توسط کودکان و نوجوانان را همراه با ۸کتاب که نویسنده آن‌ها کودک و نوجوان بوده اند، بررسی کرده است.

 

علاوه بر فعالیت یادشده، این گروه گزارشی از برگزاری کارگاه قصه‌خوانی در زمستان ۹۷ ارائه داد که در محل کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک برگزار شده بود. همچنین در این نشست،  گزارشی از پژوهش کمی و کیفی این گروه از آثار چاپ شده کودکان در نشریه پوپک ارائه گردید.

 

بر اساس گزارش گروه بررسی آثار و دست نوشته های کودکان،۱۷ کودک و نوجوان شش تا هفده ساله برای این گروه دست نوشته ارسال کرده اند که به ترتیب فراوانی شامل شعر، قطعه ادبی، دل نوشته، داستان و انشا بوده است و موضوعات اجتماعی و عاطفی بیشترین موضوع آثار ارسال شده بوده‌اند.

 

بنا بر این گزارش، این ۱۵۷ اثر شامل ۷۱ قطعه شعر، ۵۰ قطعه ادبی،۳۵ داستان و یک انشا بوده‌اند و در میان داستان ها، یک داستان دو جلدی کمیک استریپ وجود داشته است. بر اساس گزارش مذکور دوازده دختر و پنج پسر نویسندگان این آثار بوده‌اند.

 

این گروه در پژوهش کمی و کیفی خود به آثار چاپ شده کودکان در نشریه پوپک پرداخته است. بر اساس این پژوهش نود درصد آثار متعلق به دختران بوده است. بیشتر آثار در قالب شعر نو بوده و در حوزه داستان، تعداد داستان های فانتزی بیش از واقع گرا بوده است.