کهن

بر اساس گزارش این گروه، در سال شورایی ۹۷-۹۸،تعداد۶۱ کتاب در حوزه ادبیات کهن، مشتمل بر آثار بازنویسی ساده (۲۳ عنوان)، بازنویسی خلاق (۴ عنوان)، باز آفرینی (۲۲عنوان)،

بازنویسی-بازآفرینی (۲عنوان) بررسی شده‌اند.

 

به لحاظ کیفی، از میان این کتاب‌ها،۸کتاب در جایگاه چهار ستاره، ۹ کتاب در جایگاه سه ستاره، ۲۰کتاب در جایگاه دو ستاره، ۱۷ کتاب در جایگاه یک ستاره و ۶ کتاب نیز خارج از فهرست قرار گرفته‌‌اند.

 

همچنین ۳۳ کتاب برای گروه سنی ب-ج، ۹ عنوان برای گروه سنی د-ه، ۸عنوان برای گروه سنی ج، ۶عنوان برای گروه سنی ج-د، ۳عنوان برای گروه سنی ب و ۲عنوان نیز برای گروه سنی الف-ب بوده است.

 

طبق گزارش ارائه شده به وسیله گروه ادبیات کهن، پس از غلبه آماری کتاب‌های مجموعه ای در دو سه سال متوالی؛ در سال اخیر تعداد آثار تک جلدی در حوزه ادبیات کهن افزایش داشته است و۱۳ عنوان کتاب به وسیله این گروه بررسی شده است.

 

در ادامه این نشست “فروغ الزمان جمالی” با تاکید بر اهمیت بازنویسی، به باز خوانی تاریخی بازنویسی پرداخت. وی با اشاره به بازنویسی‌های درخشان نیمه دوم دهه سی و اوایل دهه چهل به وسیله افرادی چون مهدی آذریزدی و…اظهار داشت: “متاسفانه آثار بازنویسی امروز در ساختار و زبان ضعف دارند”

 

گروه ادبیات کهن در ادامه گزارش خود به معرفی و بیان نقاط ضعف و قوت کتاب‌های بررسی شده پرداخت.