این گروه با یازده عضو و برگزاری ۲۵ جلسه، ۵۴ رمان، شامل ۲۰ تالیف و ۲۱ ترجمه را بررسی کرده است. که از میان آن‌ها ۴۱ اثر به داخل فهرست راه پیدا کرده‌اند.

بر اساس گزارش مذکور، فعالیت‌های گروه رمان، مبتنی بر چهار محور اصلی بوده است:

۱-مطالعه آثار جمالزاده، به عنوان پدر داستان نویسی ایران
۲-مطالعه آثار رضا امیرخانی به بهانه آخرین رمان او
۳-مطالعه آثار فریبا وفای
۴-مطالعه آثار پاتریک مودیانو، برنده نوبل ۲۰۱۴

ارتقا سلیقه ادبی و حس زیبایی شناسی او، طرح ویژگی‌های عاطفی و روانی نوجوانان و طرح مسائل و معضلات آن‌ها ، ارائه شناخت برای ورود به دنیای بزرگسالی، فقدان پیچیدگی‌های زبانی و مفهومی در اثر، ترویج اصول انسانی و اخلاقی، وجود پیام‌های امیدبخش و صلح طلبانه، دوری از القا خشونت و…از جمله معیارهای بررسی این گروه بوده است.

در ادامه این نشست، اعضا گروه به معرفی و تحلیل آثار بررسی شده پرداختند.