علوم

بر اساس این گزارش گروه علوم با برگزاری چهل و دو جلسه، ۱۰۰ عنوان کتاب شامل چهاردرصد کتاب تالیفی و ۹۶ درصد کتاب ترجمه را بررسی کرده است که به لحاظ کیفی،۲۲ درصد چهارستاره، ۵۹ درصد سه ستاره و ۱۴ درصد دو ستاره و ۵ درصد نیز یک ستاره بوده اند.

 

بر اساس گزارش گروه علوم، کتاب‌های بررسی شده در سال شورایی ۹۷-۹۸

از نظر کمی بیش از سال گذشته بوده‌اند ولی از نظر کیفی چهار ستاره‌ها کمتر و سه ستاره‌ها بیشتر بوده اند.

همچنین تعداد کتاب‌های تالیفی نسبت به سال گذشته افت زیادی داشته اند.

 

تعداد کتاب‌ها برای گروه سنی ج-د بیش از سایر گروه های سنی بوده است.همچنین موضوعات محیط زیست، فناوری، زیست شناسی جانوری بیش از دیگر موضوعات بوده است.

 

بنا بر گزارش گروه علوم، ۵۹ کتاب دارای ویراستار بوده است.پرکارترین ناشر”انتشارات فنی ایران” بوده است.

 

گروه علوم همچنین پانزده مجموعه شامل ۷۰ جلد کتاب را بررسی کرده است که اغلب آن‌ها سه و چهار ستاره بوده اند.

 

توجه بیشتر به کتاب‌های با کیفیت با تاکید بر تولید کتاب‌های تالیفی، توجه به موضوعات جدید و متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان ایرانی، عدم استفاده از کاغذ گلاسه و توجه به تصویر و استفاده از خلاقیت بیشتر، از جمله پیشنهادهای این گروه به ناشران و پدید آورندگان بود.