هنر- بازی و سرگرمی

بر اساس این گزارش از ۶۸ اثر رسیده به دست این گروه، ۲۸ اثر به دلیل ناهم خوانی با محتوای کاری این گروه به گروه‌های دیگر ارجاع داده شده است. از ۴۰ کتاب بررسی شده،۷ اثر مربوط به هنر، ۶ اثر مربوط به بازی و ۲۷ اثر مربوط به سرگرمی بوده است.

 

از لحاظ کیفی، ۶ اثر شایسته تقدیر، ۵ اثر چهارستاره، ۹ اثر سه ستاره، ۷ اثر دو ستاره و ۱۳ اثر نیز یک ستاره تشخیص داده شده‌اند.

 

بنا بر این گزارش، از ۴۰ کتاب بررسی شده، ۲۲ اثر تالیفی و ۱۸ اثر ترجمه بوده‌اند و به رغم این تفاوت کمی؛ از حیث کیفیت آثار ترجمه بر تالیف برتری داشته‌اند.

 

اغلب کتاب‌ها مربوط به گروه سنی الف، ب و ج بوده است. ولی آثار مربوط به گروه سنی ب و ج کیفیت بهتری داشته اند.

 

منصور مطیع، معصومه یزدانی و شهرام رجب زاده پرکارترین نویسنده و هایده مشایخ و زهره هدایتی بیدهندی پرکارترین مترجمان این دوره بوده‌اند.

 

توجه به رفع خلاء موجود در آثار تالیفی حوزه هنر، توجه به کمبود آثار در رده سنی د و ه، برگزاری جلسات هم اندیشی بین گروه‌های بررسی کتاب برای بررسی برخی آثار و…از جمله پیشنهادات این گروه بودند.