دعوت برای نود و دومین سالروز تولد بانوتوران میرهادی
۱۹ خرداد ۱۳۹۸
طرح بامداد کتابخانه ها و ترویج خواندن، نامزدایرانی دریافت جایزه آساهی ۲۰۱۹
۱۹ خرداد ۱۳۹۸

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تهیه و نشر فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان (سهامی عام) به شمارۀ ثبت 66733 شناسۀ ملی 10101116980

بدین وسیله از تمامی صاحبان سهام شرکت تهیه و نشر فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ در محل شرکت واقع در خیابان انقلاب – خیابان وحید نظری – خیابان عنصری – پلاک ۲۴ – طبقه اول برگزار می شود، شرکت فرمایید.

دستور جلسه
۱- استماع گزارش هیئت مدیره،
۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرسان مستقل
۳- بررسی و تصویب ترازنامه¬های مالی و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرسان مستقل
۵- تعیین روزنامۀ کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیرۀ شرکت تهیه و نشر فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

Comments are closed.