کتاب­شناسی و کلید واژگان نمایشنامه­‌های چهارستاره و سه ستاره

۱۳۹۹-۱۴۰۰

چهار ستاره

****

دهقان پیشه، الهه. اسکندرِ نه چندان کبیر: با نگاهی به بخش ” اسکندر کبیر” در کتاب ” چنین کنند بزرگان ” نوشته‌ی ویل کاپی، ترجمه‌ی نجف دریابندری. تهران: پیله، ۱۳۹۸. ۹۷ص.( نمایشنامه نوجوان؛ ۱) (۱۳-۱۵سال(

کلید واژگان : اسکندر مقدونی، نمایشنامه تاریخی، نمایشنامه فارسی(کمدی)، نمایشنامه نوجوان*، اقتباس و بازنویسی، تأثیرفرهنگ یونانی، جنگ­ها، حرص و آز، چنین کنند بزرگان(کتاب)دهقان پیشه، الهه. کاشف گیج. تهران: پیله، ۱۳۹۸. ۷۶ص.( نمایشنامه نوجوان((۱۳-  ۱۵سال).

کلیدواژگان: کلمب، کریستف‌، نمایشنامه تاریخی، نمایشنامه فارسی(کمدی) ، نمایشنامه نوجوان، اقتباس و بازنویسی، چنین کنند بزرگان(کتاب)، تعصب، سفرها، اکتشاف، کاشفان جغرافیایی،  آمریکا، هندوستان، شاهان و فرمانروایان، ملکه­ها، اسپانیا، زمین(کره)

سه ستاره         

***

جهاندوست، بهاره، بازنویس. ضحاک-زال براساس شاهنامه فردوسی. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸.(نمایشنامه کودکان) . (۱۳-۱۵سال).

کلیدواژگان:نمایشنامه­های کودکان، اقتباس و بازنویسی، شاهنامه فردوسی(کتاب)، شخصیت­ها، نقالی، شعرحماسی، ضحاک(اساطیر ایرانی)، زال(اساطیر ایرانی)، فردوسی، ابوالقاسم

جهاندوست، بهاره، بازنویس. رفتن رستم به کوه سپید: بیژن و منیژه بر اساس شاهنامه فردوسی.تهران:  موسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸. (نمایشنامه نوجوان) . (۱۳-۱۵سال) (۱۶ سال به بالا).

کلیدواژگان: نمایشنامه­های کودکان، شاهنامه فردوسی(کتاب)، نقالی، رستم(اساطیر ایرانی)، بیژن و منیژه(شخصیت­های افسانه­ای)، شخصیت­ها، منظومه­های عاشقانه، فردوسی، ابوالقاسم.

جهاندوست، بهاره، بازنویس. رزم رستم و پیل سپید و گزین کردن رخش براساس شاهنامه فردوسی. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸. (نمایشنامه کودکان ) (۷-۹سال) . (۱۰-۱۲سال).

کلیدواژگان: نمایشنامه­های کودکان،  شاهنامه فردوسی(کتاب)، نقالی، شعرحماسی،، رستم(اساطیر ایرانی)، جنگ، فردوسی، ابوالقاسم

جهاندوست، بهاره، بازنویس. اشکبوس و کاموس، اکوان، سهراب، کیومرث و سیامک بر اساس شاهنامه فردوسی. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸.(نمایشنامه کودکان) (۱۰-۱۲سال).

کلیدواژگان: نمایشنامه­های کودکان، شاهنامه فردوسی(کتاب)، نقالی، ، شعرحماسی، شخصیت­ها، رستم(اساطیری ایرانی)،  فردوسی ، ابوالقاسم

پارسایی خواه، محمد. خندنده:برداشتی آزاداز فیلمنامه اپیدمی خنده نوشته محمد یعقوب ویراستار م. مهاجر. به سفارش اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸. ۳۲ص. (نمایشنامه نوجوان) ( ۱۳-۱۵سال) (۱۶ سال به بالا).

کلیدواژگان: نمایشنامه نوجوانان، مدرسه­ها، شاگردان، خنده، عدم تمرکز، نظم و بی¬نظمی، شورش­ها، ، مدیران مدارس،، معلمان، نخبگانزهر، گریه، اندوه.

فدایی حسین، حسین. ابر سفید، ابر سیاه. ویراستار. م. مهاجر.  به سفارش اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. تهران: موسسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸. ۳۸ص. (نمایشنامه کودک)(۷-۹سال)

کلیدواژگان: نمایشنامه کودکان، گل سرخ، گنجشک­ها، ابرها ، باد، باران، تشنگی،  دوستی، ، آشتی.

قلی­پور، ،مرضیه. سه بچه خرگوش. ویراستار م. مهاجر. به سفارش اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۸.(نمایشنامه  کودک)  .(۷-۹سال)

کلیدواژگان: نمایشنامه کودکان،، خرگوش­ها، گرگ­ها، خانه، خانه­سازی، خانه­­های چوبی، خانه­ها­ی آجری، استقلال، دوراندیشی، تنبلی