حمایت از شورای کتاب کودک

شورای کتاب کودک از بدو تأسیس تاکنون، برای پیشبرد اهداف خود همواره از حمایت فرهنگ دوستان ایرانی برخوردار بوده است.

با توجه به گسترش فعالیت‌های شورا در سال‌های اخیر در بخش‌های: ادبیات کودک و نوجوان، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و خانه کتابدار و ترویج خواندن، و با وجود حضور مستمر نیروهای داوطلب، نیازهای مالی شورا برای تداوم امور افزایش یافته است. لذا اعضای هیأت مدیره شورا تصمیم گرفتند از کلیه دوستداران این سازمان مردم نهاد دعوت کنند تا در این برهه از زمان که شورا با دشواری‌های مالی رو به روست، به بقای این نهاد ۵۰ ساله کمک کنند.

از کلیه علاقه‌مندان درخواست می‌شود کمک‌های مالی خود را به حساب ۱۹۶۰۶۳۱۷  به نام شورای کتاب کودک نزد بانک تجارت شعبه جمهوری کد ۱۹۵ واریز نمایند و رسید آن را با ذکر دقیق نام و مشخصات خود برای شورای کتاب کودک بفرستند.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای ارائه هر گونه پیشنهاد و کسب اطلاعات بیشتر درباره شیوه‌های گوناگون یاری رسانی با دبیرخانه شورای کتاب کودک (تلفن: ۶۶۴۰۸۰۷۴ – ۰۲۱) و  دبیرخانه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (تلفن: ۶۶۴۱۵۸۷۸ – ۰۲۱) تماس بگیرند.