هر فردی که به حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان علاقمند است پس از پر کردن برگه تقاضای عضویت و تصویب هیات مدیره و نیز پرداخت حق عضویت سالانه می‌تواند به عضویت وابسته شورا درآید.

عضو وابسته پس از گذشت سه سال از عضویت خویش می‌تواند تقاضای عضویت رسمی در شورا را به هیات مدیره ارائه دهد.

حق عضویت سال ۱۴۰۳ برای اعضای وابسته مبلغ ۳۵۰۰۰۰ تومان و حق عضویت ۱۴۰۳ برای اعضای رسمی ۴۰۰۰۰۰ تومان است.


حق عضویت سال  ۱۴۰۳ برای اعضای وابسته مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان و حق عضویت ۱۴۰۲ برای اعضای رسمی ۳۳۰۰۰۰ تومان است.

حق عضویت سال  ۱۴۰۱ برای اعضای وابسته  مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان) حق عضویت ۱۴۰۱ برای اعضای رسمی ۲۷۰۰۰۰ تومان است.

حق عضویت سال ۱۴۰۰ برای اعضاء وابسته مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ بریال و برای اعضاء رسمی مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ریال است.

حق عضویت سال۱۳۹۹ برای اعضاء وابسته مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و برای اعضاء رسمی مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ ریال است.

حق عضویت سال۱۳۹۸ برای اعضاء وابسته مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال و برای اعضاء رسمی مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال است.

حق عضویت سال۱۳۹۷ برای اعضاء وابسته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و برای اعضاء رسمی مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال است.