ادبیات دینی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۶-۱۳۹۷ برگزیده
(پس از داوری نهایی در سالگرد شورا اعلام خواهد شد)
شایسته تقدیر
(پس از داوری نهایی در سالگرد شورا اعلام خواهد شد
۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****۴

 

۱- آرمین، علی. پرواز با پاراموتور را دوست دارم. تصویرگر محمدرضا ضرغام؛ ویراستار سعید سعادت. قم: جمکران، ۱۳۹۶. ۱۵۴ص. (د)
کلیدواژه: داستان های فارسی

۲- جمعی از نویسندگان. رد نامنظمی روی برف¬ها. ویراستار بابک بنازاده. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۶. ۱۲۰ص. (د)
کلیدواژه: مجموعه داستان/ محمد(ص)، پیامبر اسلام/ داستان های کوتاه فارسی

۳- ژوبرت، کلر. نویسنده و تصویرگر. سؤال موموکی. ویراستار سهیلا امامی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵. ۲۴ص. (ب- ج)
کلیدواژه: خداشناسی(داستان)/ آفرینش(داستان)

۴- وحید، رضا. جایزه تابستانی. ویراستار حاتم ابتسام. قم: جمکران، ۱۳۹۶. ۱۵۲ص. (د)
کلیدواژه: داستان های فارسی/ داستان های مذهبی

۳ ***

۱- آرمین، علی. کمیک استریپ¬های شهاب. قم: جمکران، ۱۳۹۶. ۱۳۷ص. (د)
کلیدواژه: داستان های فارسی

۲- ابتسام، حاتم. دوران زندگی. تصویرگر منصوره محمدی؛ ویراستار سعید سعادت. قم: جمکران، ۱۳۹۶. ۱۲ص. (ج)
کلیدواژه: پیامبران

۳- ابراهیمی، نادر. حکایت دو درخت خرما. تصویرگر حسن عامه¬کن. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۵. ۱۶ص. (ب-ج)
کلیدواژه: محمد(ص)، پیامبر اسلام/ داستان های مذهبی

۴- ابراهیمی، نادر. ما زرتشتیان این آب و خاکیم. تصویرگر نرگس برومند. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۵. ۱۶ص.(یادگارهای نادر ابراهیمی). (ب- ج)
کلیدواژه: زردشتیان، ایران/ زردشتی، شعائر و مراسم مذهبی

۵- اصلانی، محمدرضا. بابا نوروز و انتظار. تصویرگر حسن عامه¬کن؛ ویراستار ارغوان غوث؛ ویراستار ادبی حمید گروگان. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵. ۴۰ص. (ج)
کلیدواژه: داستان های فارسی

۶- جمعی از نویسندگان. کتاب خاتم (مجموعه داستان). ویراستار ارغوان غوث. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵. ۱۳۴ص. (ج- د)
کلیدواژه: محمد(ص)، پیامبر اسلام/ داستان های کوتاه فارسی/ مجموعه ها

۷- فتاحی، حسین. آرزو. تصویرگر حسام¬الدین طباطبایی؛ ویراستار حمید گروگان. تهران: قدیانی، کتاب¬های بنفشه، ۱۳۹۵. ۱۲ص. (قصه¬هایی از امام جواد (ع)؛۲). (ج)
کلیدواژه: داستان های مذهبی/ علی بن محمد(ع)، امام دهم

۸- فتاحی، حسین. خوش به حال قاسم. تصویرگر حسام¬الدین طباطبایی؛ ویراستار حمید گروگان. تهران: قدیانی، کتاب¬های بنفشه، ۱۳۹۵. ۱۲ص. (قصه¬هایی از امام جواد (ع)؛۴). (ج)
کلیدواژه: داستان های مذهبی/ علی بن محمد(ع)، امام دهم

۹- موسوی گرمارودی، افسانه. دایره¬المعارف پیامبران. تصویرگر عاطفه ملکی¬جو. تهران: محراب قلم،کتابهای قلم، ۱۳۹۵. ۱۳۶ص. (ج- د)
کلیدواژه: پامبران در قرآن/ سرگذشتنامه ها/ ادبیات کودکان و نوجوانان

۱۰- نادری، ناصر. درباره خدا. تصویرگر کیانا میرزایی. تهران: مدرسه، مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ۱۳۹۶. ۳۰ص. (ب- ج)
کلیدواژه: خداشناسی/ خدا(صفات)/ قرآن(برگزیده ها)

۱۱- هجری، محسن. حضرت محمد (ص). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره های دوست¬داشتنی؛ ۱). (ج- د)
کلیدواژه: محمد(ص)، پیامبر اسلام/ داستان های مذهبی

۱۲- هجری، محسن. امام علی (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره-های دوست¬داشتنی؛ ۲). (ج- د)
کلیدواژه: علی بن ابی طالب، امام اول/ داستان های مذهبی/ خیالپردازی در کودکان(داستان)

۱۳- هجری، محسن. حضرت فاطمه (س). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره های دوست¬داشتنی؛ ۳). (ج- د)
کلیدواژه: فاطمه زهرا(س)(داستان)/ داستان های مذهبی/ خیالپردازی در کودکان(داستان)

۱۴- هجری، محسن. امام حسن (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره-های دوست¬داشتنی؛ ۴). (ج- د)
کلیدواژه: حسن بن علی(ع)، امام دوم/ داستان های مذهبی/ خیالپردازی در کودکان(داستان)

۱۵- هجری، محسن. امام حسین (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره-های دوست¬داشتنی؛ ۵). (ج- د)
کلیدواژه: حسین بن علی(ع)، امام سوم/ داستان های مذهبی/ خیالپردازی در کودکان(داستان)

۱۶- هجری، محسن. امام زین¬العابدین (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره های دوست¬داشتنی؛ ۶). (ج- د)
کلیدواژه: علی بن حسین، امام چهارم/داستان های مذهبی/ تخیل درکودکان

۱۷- هجری، محسن. امام محمدباقر (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره¬های دوست¬داشتنی؛ ۷). (ج- د)
کلیدواژه: محمد بن علی، امام پنجم/ داستان های مذهبی/ تخیل درکودکان

۱۸- هجری، محسن. امام جعفر صادق (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره¬های دوست¬داشتنی؛ ۸). (ج- د)
کلیدواژه: جعفربن محمد، امام ششم/ داستان های مذهبی/ خیالپردازی درکودکان

۱۹- هجری، محسن. امام موسی کاظم (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره¬های دوست¬داشتنی؛ ۹). (ج- د)
کلیدواژه: موسی بن جعفر، امام هفتم/ داستان های مذهبی/ تخیل درکودکان

۲۰- هجری، محسن. امام رضا (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره-های دوست داشتنی؛ ۱۰). (ج- د)
کلیدواژه: علی بن موسی، امام هشتم/ داستان های مذهبی/ تخیل درکودکان

۲۱- هجری، محسن. امام محمد تقی (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره¬های دوست¬داشتنی؛ ۱۱). (ج- د)
کلیدواژه: محمدبن علی، امام نهم/ داستان های مذهبی/ تخیل درکودکان

۲۲- هجری، محسن. امام علی النقی (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره¬های دوست¬داشتنی؛ ۱۲). (ج- د)
کلیدواژه: علی بن محمد، امام دهم/ داستان های مذهبی/ تخیل درکودکان

۲۳- هجری، محسن. امام حسن عسگری (ع). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره های دوست¬داشتنی؛ ۱۳). (ج- د)
کلیدواژه: حسن بن علی، امام یازدهم/ داستان های مذهبی/ خیالپردازی در کودکان

۲۴- هجری، محسن. امام مهدی (عج). تصویرگر میترا عبدالهی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (ستاره¬های دوست¬داشتنی؛ ۱۴). (ج- د)
کلیدواژه: محمدبن حسن(عج)، امام دازدهم/ داستان های مذهبی/ خیالپردازی در کودکان