ادبیات نمایشی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۸-۱۳۹۹ برگزیده شایسته تقدیر ۵ ستاره ۴ ستاره ۳ ستاره

       

*****۵

ندارد

        

****۴

هریس، اوراند. اوراند هریس: زندگی، اندیشه و آثار( کتاب سوم). مقدمه و تحلیل لوئل اس سورتسل؛ برگردان فارسی مترجم حسین فدایی‌حسین؛ ویراستارفاطمه فدایی حسین. تهران: موسسه انجمن نمایش، انتشارات نمایش،۱۳۹۸. ۳۲۸ص.  (۷ –  ۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلید واژگان:  نمایشنامه کودکان (آمریکایی)، نمایشنامه، داستان‌های چینی، خوشبختی، داستان­های آمریکایی، داستان­های واقع‌گرا، خانواده­ها، پرورشگاه­ها، مهربانی، محبت، فقر، ثروت، کنجکاوی، تنهایی.

 

***۳

منصوری، مریم، و دیگران. دفتر طلایی(۱): مجموعه نمایشنامه کودک. تهران: موسسه انجمن نمایش، انتشارات نمایش، ۱۳۹۸. ۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلید واژگان: نمایشنامه کودکان (فارسی)، مجموعه­ها

 

الفت، شاهد. مانی و نیمه شب شگفت انگیز. ویراستار آزاده فخری. تهران: ادبیات نمایشی، ۱۳۹۸. ۲۳ص. (نمایشنامه ایرانی؛ ۳: نمایشنامه کودک و نوجوان؛ ۱) (۱۰-۱۲سال).

کلید واژگان: نمایشنامه فارسی، داستان­های تخیلی، دزدی، فساد