ادبیات کهن پاییز و زمستان – ۱۳۹۹

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۹ برگزیده شایسته تقدیر ۵ ستاره ۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

ادبیات کهن

چهار ستاره

****

— شعبان نژاد، افسانه، باز نویس. ماچوچه و کلاغ. تصویرگر محمد حسین ماتک؛ ویر استار مژگان کلهر . تهران: انتشارات فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۹ . ۳۲ ص. ( قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران ). (۵- ۶سال) (۷- ۹سال)

کلید واژگان: افسانه­های عامه، ادبیات عامه، اقتباس و بازنویسی، پیاله، کلاغ­ها، همدردی، مهمانداری، آینده نگری، افسانه­ها و قصه­ها.

 

— شعبان نژاد، افسانه، باز نویس. موش گرسنه. تصویرگر غزاله بیگدلو؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران : انتشارات فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۹. ۳۲ص. (قصه‌هایی از ادبیات شفاهی ایران ). (۷- ۹ سال)

کلید واژگان: افسانه­ها و قصه­های آذربایجانی، افسانه­های عامه، حکایت­های تمثیلی، موش­ها، حرص و آز،  اقتباس و بازنویسی، خودراهبری

 

— کلهر، مژگان. روزی که موش کو چو لو به دنیا آمد. تصویرگر افروز قلی‌زاده، آرزو قلی‌زاده ؛ ویر استار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷ . ۲۴ ص. ( ماجراهای موش کوچولو ؛۱). (۵- ۶ سال) (۷- ۹ سال)

کلید واژگان: بازآفرینی، گلستان سعدی، موش­ها، داستان­های حیوانات، تولد، خواهران و برادران، افسانه­های عامه،کدو قلقله‌زن، خودراهبری، مهارت­های زندگی، حل مسأله.

 

۳ ستاره

***

 

— کلهر، مژگان.  موش کوچولو سوار کشتی می‌شود. تصویرگر افروز قلی‌زاده، آرزو قلی‌زاده؛ ویر استار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب­های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. ( ماجراهای موش کوچولو؛ ۲) .  (۵- ۶ سال) (۷- ۹ سال)

کلید واژگان: گلستان سعدی، باز آفرینی، موش­ها، داستان­های حیوانات، کشتی­ها، ترس، مهارت­های زندگی.

 

— یزدانی ، معصومه. حسنی و ننه حسنی و درخت سیب: دویست و بیست و چهار سیب برای عروسی. تصویرگر سمیه محمدی؛ ویر استار گروه‌کتاب چ . تهران: نشر چشمه، کتاب چ، ۱۳۹۸ . ۳۶ ص. ( یک قصه و دو قصه؛ ۲) .(۷-۹ سال)

کلید واژگان: افسانه­های عامه، باز آفرینی، داستان حسن کچل، سیب، عروسی، مادران و پسران، همدلی.