ادبیات کهن ۱۳۹۷-۱۳۹۸

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۷-۱۳۹۸ برگزیده شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****۴

 

زرین کلک ، نورالدین . رستم کوی فردوسی. تصویرگران نورالدین زرین کلک، نگار زرین کلک . تهران : شهر قلم، ۱۳۹۷. ۲۶ص . (بهترین نویسندگان ایران) . (۹- ۱۲ سال)
کلید واژگان : بازآفرینی ، شاهنامه فردوسی(کتاب) ، رستم( شخصیت های داستانی)، همانند سازی ، خاطره گویی

شجاعی ، علی . موش و گربه و باقی دوستانا . تصویرگرسارا میاری . تهران : کتاب نیستان ، ۱۳۹۷.. (( ۹ سال ببالا)
کلید واژگان: موش و گربه(منظومه )، عبید زاکانی ، عبیدالله، تصمیم گیری، فرزانگی ، نقد کتاب ، باز نویسی

قدیرمحسنی، عباس . مهمانی دیوها . تصویرگر: رودابه خاِئف ؛ ویراستار: مژگان کلهر . تهران : پیدایش، ۱۳۹۶. ۷۷ص. . (قصه های عهد بوق؛ ۱) . (۱۳- ۱۸سال)
کلید واژگان : افسانه ها و قصه های ایرانی ،افسانه های عامه ، ضرب المثل ها، باز آفرینی ، غار نوشته ها ، داستان های طنز آمیز ، جادوگران

قدیرمحسنی، عباس . کوتول خان . تصویرگر: رودابه خاِئف؛ ویراستار: مژگان کلهر . تهران : پیدایش، ۱۳۹۶. ۷۱ص. . (قصه های عهد بوق؛ ۲) . (۱۳- ۱۸سال )
کلید واژگان : افسانه ها و قصه های ایرانی ،افسانه های عامه ، ضرب المثل ها، باز آفرینی ، غار نوشته ها ، داستان های طنز آمیز ، دزدان

قدیرمحسنی، عباس . سرزمین خل ها . تصویرگر: رودابه خاِئف؛ ویراستار: مژگان کلهر . تهران : پیدایش، ۱۳۹۶. ۷۲ص. . (قصه های عهد بوق؛ ۳) . (۱۳- ۱۸سال )
کلید واژگان : افسانه ها و قصه های ایرانی ،افسانه های عامه ، ضرب المثل ها، باز آفرینی ، غاز نوشته ها ، داستان های طنز آمیز ، دیوانگان

قدیرمحسنی، عباس . دزد یک چشم. تصویرگر: رودابه خاِئف؛ ویراستار: مژگان کلهر . تهران : پیدایش، ۱۳۹۶ .۶۰ص. . (قصه های عهد بوق؛ ۴) . (۱۳- ۱۸سال)
کلید واژگان : افسانه ها و قصه های ایرانی ،افسانه های عامه ، ضرب المثل ها، باز آفرینی ، غار نوشته ها ، داستان های طنز آمیز ، دزدان ، شاهان و فرمانروایان

گلشیری ، سیامک. ملکه مارها و چند داستان دیگر . ویراستار : فرشاد رستمی ؟. تهران : هوپا ، ۱۳۹۷ . ۱۷۶ ص . (زیباترین داستان های هزار و یکشب؛ ۲) . (۱۳- ۱۵سال)
کلید واژگان : هزار و یکشب، بازنویسی ، ، حکایت ، افسانه ها، داستان های کوتاه

محمدی ، محمد هادی . طوطی و بقال. تصویرگر: امیر شعبانی. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ، کتابهای تاک، ۱۳۹۷. ۳۲ص. . (-۹-۱۵سال)
کلید واژگان : ، طوطی و بازرگان (حکایت) ،مثنوی معنوی ، بازآفرینی
۳***

کلهر، فریبا، اقتباس کننده . خروس دنیا دیده . تصویرگر فرهاد جمشیدی . تهران : قدیانی ، کتابهای بنفشه ، ۱۳۹۷. ۱۶ص. . (قصه های تصویری از مرزبان نامه؛ ۳ ) . (۷-۹سال)
کلید واژگان : مرزبان نامه(کتاب) ، باز نویسی ، روباه و خروس(حکایت) ، سعدالدین وراوینی ، حکایت، داستان های حیوانات، داستان های آموزنده

کلهر، فریبا، اقتباس کننده . یک پند و سه پند . تصویرگر فرهاد جمشیدی . تهران : قدیانی ، کتابهای بنفشه ، ۱۳۹۷. ۱۶ص. . (قصه های تصویری از مرزبان نامه؛ ۶ ) . (۷- ۱۲ سال)
کلید واژگان : مرزبان نامه(کتاب) ، باز نویسی ، ، سعدالدین وراوینی ، حکایت، داستان های آموزنده، پند و اندرز

کلهر، فریبا، اقتباس کننده . آهوی اسیر . تصویرگر فرهاد جمشیدی . تهران : قدیانی ، کتابهای بنفشه ، ۱۳۹۷. ۱۶ص. . (قصه های تصویری از مرزبان نامه؛ ۷ ) . (۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان : مرزبان نامه(کتاب) ، باز نویسی ، ، سعدالدین وراوینی ، حکایت، داستان های آموزنده، آهوها
فتاحی ، حسین، اقتباس کننده . شغالی که طاووس شد . تصویرگر بهار اخوان ؛ ویراستارشراره وظیفه شناس . تهران : قدیانی ، کتابهای بنفشه ، ۱۳۹۷. ۱۶ص. .(قصه های تصویری از مثنوی؛ ۹) . (۷-۱۲ سال)
کلید واژگان : بازنویسی ، مثنوی معنوی ، داستان های حیوانات، غرور و تکبر، شغال ها

یزدانی ، معصومه . دوستی دختر خاله خرسی . تصویرگر طراوت جلالی فراهانی ؛. ویراستار مانلی شیرگیری . تهران : شرکت انتشارات فنی ایران ،کتاب های نردبان ، ۱۳۹۶. ۲۴ص. .(وقتی من این شکلی ام؛ ۱ ) . (۷-۱۲ سال)
کلید واژگان : باز آفرینی ، حکایت ، مثنوی معنوی ، ، مهارت های زندگی، خشمیزدانی ، معصومه . لاک پشت و مرغابی ها . تصویرگر پگاه رخشا؛ ویراستار مانلی شیرگیری . تهران : شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب های نردبان ، ۱۳۹۷. ۲۴ص. . (وقتی من این شکلی ام؛ ۲) . (۷-۱۲ سال)
کلید واژگان : باز آفرینی ، حکایت ، ،کلیله و دمنه ، همدلی ، داستان های حیوانات، یاریگری، مهارت های زندگی

یزدانی ، معصومه . ماهی خوار و ماهی طلا . تصویرگر طراوت جلالی فراهانی ؛ویراستار مانلی شیرگیری . تهران : شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب های نردبان ، ۱۳۹۷. ۲۴ص. . (وقتی من این شکلی ام؛ ۴ ) . (۱۰-۱۲سال)
کلید واژگان : باز آفرینی ، حکایت ، کلیله و دمنه، مر ، داستان های حیوانات، مهارت های زندگی