• کمک به شکوفایی ادبیات اصیل ایرانی برای کودکان و نوجوانان
  • کمک به اعتلای کیفی و کمی منابع ادبی و اطلاعاتی کودکان و نوجوانان
  • کمک به دسترسی هر چه بیشتر کودکان ایرانی به کتاب و انواع منابع ادبی و اطلاعاتی
  • تشویق و حمایت پدیدآورندگان و ناشران ایرانی جهت خلق آثار با ارزش ادبی و اطلاعاتی
  • توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش افراد در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان
  • مشاوره، تبادل نظر و گفتگو با پدیدآورندگان، صاحب‌نظران و مخاطبان کودک و نوجوان، والدین، کتابداران و مربیان
  • ارتباط فعال و مستمر با سازمان‌های داخلی، خارجی و افراد (حقیقی و حقوقی)
  • تهیه آثار نمونه مانند فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و ایجاد سازمان مناسب جهت تدوین آن
  • توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی
  • گردآوری منابع و ارائه خدمات کتابخانه‌ای و ایجاد کتابخانه‌های کوچک
  • بامداد کتابخانه‌ها