تصویر ۱۳۹۸-۱۳۹۹


سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۸-۱۳۹۹ برگزیده شایسته تقدیر ۵ ستاره ۴ ستاره ۳ ستاره

 

*****۵

 

اکبرپور، احمد. خداحافظ ماه!. تصویرگر مانلی منوچهری. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (داستان‌های صلح و دوستی) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: جنگ، صلح، خواب دیدن، سربازان، شاعران، گنجشک ها، داستان های جنگی، ماه، فرمانده، مرگ، درخت‌ها

 

ایرج­میرزا. مادر. تصویرگر هدا حدادی. تهران: میرماه، کتاب‌های میرکا، ۱۳۹۸ . ۲۸ص. (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: شعر فارسی، مادر، تربیت

حجوانی، مهدی؛ خیریه، راشین. جیلی بیلی و پیشی. تصویرگر راشین خیریه. تهران: شهرقلم، ۱۳۹۸. ۲۶ص. (بهترین نویسندگان ایران). (۵-۶ سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیل، داستان­های حیوانات، دوستی، گربه‌ها، نظافت، حیوان‌های دست‌آموز، گم شدن

 

محمدی، نرجس سادات، نویسنده وتصویرگر. چه فکر خوبی!. ویراستار محمد قوی پیشه. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۳۲ص. (۷ – ۹سال)

کلیدواژگان: عزت نفس کودکان، خودپذیری، خودباوری، هویت، مهارت‌های زندگی، اعتماد به نفس، تفاوت‌ها، تفاوت­های فردی
 

 

****۴

 

آرامی، سمیرا. شکارگاه عجیب. تصویرگر معصومه صحبتی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۸ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۵۶) (۷-۹ سال) (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: داستان‌های تاریخی، قالی و قالی‌بافی، حفاظت محیط‌زیست، شکار، حمایت حیوان‌ها

 

— اکبرپور، احمد. آژانس روبی برای مرغ‌های محترم. تصویرگر مهناز سلیمان‌نژاد؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۶۰ص. (مجموعه داستان‌های بی‌پایان). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان‌های حیوانات، داستان‌های تخیلی، داستان نویسی، *حقه بازی، *آژانس، ماشی‌ها، روباه‌ها، مرغ و خروس‌ها

 

— اکبرپور، احمد. به دمم نگاه­نکن!. تصویرگر مهناز سلیمان‌نژاد؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۵۶ص. (مجموعه داستان‌های بی‌پایان). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، داستان نویسی، خیالپردازی در کودکان، جادوگران، جادو، تخیل، تمسخر، طلسم، شیرها، آهوها.

 

— اکبرپور، احمد. به فرمان من واق واق واق. تصویرگر مهناز سلیمان‌نژاد؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۵۶ص. (مجموعه داستان‌های بی‌پایان). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، داستان های حیوانات، داستان نویسی، گربه ها، سگ ها، ظلم، زورگویی، شورش، بخشش، پادشاهان و فرمانروایان

 

— اکبرپور، احمد. مهمان‌های ناخوانده. تصویرگر مهناز سلیمان‌نژاد؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۸. ۶۰ص. (مجموعه داستان‌های بی‌پایان). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، داستان نویسی، دیوها، مهربانی، دوستی، گنجشک‌ها، ماه پیشونی

 

— اکبرپور، احمد. نامه را باز نکن قارقاری. تصویرگر مهناز سلیمان‌نژاد؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: فاطمی، کتاب­ طوطی، ۱۳۹۸. ۶۰ص. (مجموعه داستان‌های بی‌پایان). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، داستان های حیوانات، داستان نویسی، خیانت. اعتماد، نامه، خرس‌ها، کلاغ‌ها، ع، عسل، طلا

 

باباجانی، علی. پسر دودی و غول نوشابه ای. تصویرگر حمیده خسرویان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب­های نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۵۷) (۷- ۹سال)

کلیدواژگان: داستان‌های تخیلی، هیولا، دود، محیط‌زیست، آلودگی، آلودگی هوا، حفاظت محیط‌زیست، آلودگی آب

 

— بوید، لیزی، نویسنده و تصویرگر. چراغ قوه. برگردان گروه پژوهش دیبایه. تهران: دیبایه، ۱۳۹۷. ۴۲ص. (۷-۹سال)

کلیدواژگان: شب، کتاب‌های مصور برای کودکان، جستجو، اکتشاف، چراغ قوه ها، حیوان‌های جنگل

بهرامی، مریم. یکی مثل من. تصویرگر افسانه صانعی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۵۳) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: داستان‌های تخیلی، یوزپلنگ‌ها، شکار، حفاظت محیط زیست، حیات وحش، حمایت حیوان‌ها، محیط‌بانان

جلالی، مریم، بازآفرین و بازنویس. اسب حاتم طایی. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژادبهرام. تهران: انتشارات بین‌المللی گاج،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور. داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: داستان­های آموزنده، داستان­های فارسی، گلستان، سعدی، مصلح­بن عبدالله، اقتباس­ها، حاتم طایی

 

جلالی، مریم، بازآفرین و بازنویس. امیر کوتاه قامت. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژادبهرام. تهران: انتشارات بین‌المللی گاج،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور. داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: گلستان، اقتباس­ها، سعدی، مصلح­بن عبدالله، کوتاهی قد، هوش حسادت، جنگ

 

جلالی، مریم، بازآفرین و بازنویس. بیطار. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژادبهرام. تهران: انتشارات بین‌المللی گاج،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور. داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: سعدی، مصلح‌ابن‌عبدالله، گلستان، بوستان، اقتباس­ها، داستان­های آموزنده، داستان­های فارسی

 

جلالی، مریم، بازآفرین و بازنویس. حاکم و دشتبان. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژادبهرام. تهران: انتشارات بین‌المللی گاج،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور. داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: سعدی،مصلح‌ابن‌عبدالله، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، گلستان، بوستان، شکار، گوزن­ها (داستان)

 

جلالی، مریم، بازآفرین و بازنویس. دست‌های زحمت‌کش. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژادبهرام. تهران: انتشارات بین‌المللی گاج،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور. داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: سعدی،مصلح‌ابن‌عبدالله گلستان، بوستان، اقتباس­ها، داستان­های آموزنده

 

جلالی، مریم، بازآفرین. زورمند بی تجربه. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژاد بهرام. تهران: انتشارات بین المللی گاج‌، کتاب‌های زنبور، ۱۳۹۷.  ۱۶ص. (مجموعه کتاب های زنبور، داستان‌های بوستان و گلستان).(۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: داستان‌های آموزنده، داستان‌های فارسی، گلستان، اقتباس‌ها، سعدی، مصلح‌بن عبدالله

جلالی، مریم، بازآفرین و بازنویس. شکم گرسنه و پیرمرد زاهد. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژادبهرام. تهران: انتشارات بین‌المللی گاج،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور. داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: سعدی،مصلح‌ابن‌عبدالله، گلستان، بوستان، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده

 

جلالی، مریم، بازآفرین و بازنویس. مجنون لیلی. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژادبهرام. تهران: انتشارات بین‌المللی گاج،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور. داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: سعدی، مصلح‌ابن‌عبدالله، گلستان، بوستان، داستان­های فارسی، لیلی و مجنون، عشق

جلالی، مریم، بازآفرین. مرام‌نامه‌ی رسیدگی به خرها. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژاد بهرام. تهران: انتشارات بین المللی گاج، کتاب‌های زنبور، ۱۳۹۷.  ۱۶ص. (مجموعه کتاب های زنبور، داستان‌های بوستان و گلستان).( ۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: سعدی، مصلح‌بن عبدالله، گلستان، بوستان، اقتباس‌ها، داستان‌های فارسی، داستان­های آموزنده

 

جلالی، مریم، بازآفرین و بازنویس. نگین انگشتری. تصویرگر معصومه ثقفی؛ ویراستار عارفه نژادبهرام. تهران: انتشارات بین‌المللی گاج،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (مجموعه کتاب‌های زنبور. داستان‌های بوستان و گلستان). (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: سعدی، مصلح‌ابن‌عبدالله، بوستان، گلستان، داستان­های فارسی، اقتباس­ها، داستان­های آموزنده

حسینی، سیدمحمدحسن. آرایشگاه تراش. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۸. ۲۲ص.(کتاب خبر؛۳). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های طنزآمیز فارسی، داستان های تخیلی، خبرنگاری، روزنامه نگاری، روزنامه، آگهی ها، خبرگزاری

 

حسینی، سیدمحمدحسن. بالکن فرشته ها. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۸. ۲۲ص.(کتاب خبر؛۴). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های طنزآمیز فارسی، داستان های تخیلی، خبرنگاری، روزنامه نگاری، روزنامه، آگهی ها، خبرگزاری

حسینی، سیدمحمدحسن. بوقلمون حاضر جواب. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۸. ۲۲ص.(کتاب خبر؛۷). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های طنزآمیز فارسی، داستان های تخیلی، خبرنگاری، روزنامه نگاری، روزنامه، آگهی ها، خبرگزاری

حسینی، سیدمحمدحسن. پیاده روی روی بند رخت. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۸. ۲۲ص.(کتاب خبر؛۵). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های طنزآمیز فارسی، داستان های تخیلی، خبرنگاری، روزنامه نگاری، روزنامه، آگهی ها، خبرگزاری

حسینی، سیدمحمدحسن. فوت کوچولو گم شده. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۸. ۲۲ص.(کتاب خبر؛۱). ( ۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های طنزآمیز فارسی، داستان های تخیلی، خبرنگاری، روزنامه نگاری، روزنامه، آگهی ها، خبرگزاری

حسینی، سیدمحمدحسن. کارگاه چوب خوری موریانه ها. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۸. ۲۲ص.(کتاب خبر؛۲). ( ۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های طنزآمیز فارسی، داستان های تخیلی، خبرنگاری، روزنامه نگاری، روزنامه، آگهی ها، خبرگزاری

حسینی، سیدمحمدحسن. نمره های بد باد. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۸. ۲۲ص.(کتاب خبر؛۶). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های طنزآمیز فارسی، داستان های تخیلی، خبرنگاری، روزنامه نگاری، روزنامه، آگهی ها، خبرگزاری

— رحمانی، فرزانه. من نبودم!. تصویرگر مژگان سعیدیان؛ ویراستار عذرا جوزدانی. تهران: مبتکران، کتاب های میچکا، ۱۳۹۸. ۲۴ص. (۵-۶سال) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: تخیل در کودکان، ناهنجاری های رفتاری، دروغگویی، مادر و کودک، خرابکاری، روانشناسی کودک

 

شجری، کبریا. خرابکارهای دوست داشتنی. تصویرگر مسعود قره‌باغی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۷۴) (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: آلودگی، محیط‌زیست، لانه‌ها و آشیانه‌ها، داستان‌های تخیلی، حفاظت محیط‌زیست، پرندگان، فاضلاب، زباله

شرفی، آویسا. رییس آزمایشگاه. تصویرگر مجتبی حیدرپناه؛ ویراستار عذرا جوزدانی. تهران: مبتکران، کتاب‌های میچکا، ۱۳۹۷. ۲۸ص. (وقتی ما نیستیم!) (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان‌های تخیلی، آزمایشگاه‌ها، داستان‌های طنزآمیز، مدرسه‌ها

 

شرفی، آویسا. ماجراجوی آزمایشگاه. تصویرگر مجتبی حیدرپناه؛ ویراستار بابک آتشین‌جان. تهران: مبتکران، کتاب‌های میچکا، ۱۳۹۸. ۲۸ص. (وقتی ما نیستیم!) (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان‌های تخیلی، داستان‌های طنزآمیز، آزمایشگاه‌ها، اسکلت، مدرسه‌ها

فتحی، نسترن. قهرمان جزیره‌ی لگوریسه. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۶۷ ص. (نردبان قرمز- مهارت‌های زندگی؛ ۵۷۰) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های فارسی، سرزمین های خیالی، خانواده، والدین و کودک، دوستی

قیومی، سمیرا. سنجاب کجا رفته بود؟. تصویرگر محسن دمندان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۶۳) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: داستان‌های اجتماعی، حفاظت محیط‌زیست، آلودگی محیط‌زیست، سنجاب‌ها (داستان)، محیط زیست، حیوانات وحشی، جنگل، زباله

مرزوقی، محمدرضا. زمانی که هم سبیل دالی بودم. تصویرگر مجتبی حیدرپناه؛ ویراستار نسرین نوش امینی. تهران:  هوپا، ۱۳۹۷. ۱۷۴ص. (بچه محل نقاش ها؛ ۶). (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، دالی، سالوادور، گارسیالورکا، فدریکو، نقاشان

— مهدوی، اعظم. دره ی هزار دارکوب. تصویرگر سحر دانشی؛ ویراستار محمدهادی قوی پیشه. تهران: فاطمی،  کتاب­ طوطی، ۱۳۹۸. ۳۲ ص. (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های کوتاه فارسی، داستان های تخیلی، جادوگران، طلسم، عشق، دوستی، طبیعت، دارکوب، *افرا (درخت)، خواهران

 

نیک‌بنیاد، نیلوفر. مرکز زیبایی فیل‌های جورواجور. تصویرگر حمیده محبی؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب. ۱۳۹۷. ۲۴ ص.(۷- ۹ سال)

کلیدواژگان: داستان­های بی واژه، کتاب­های مصور برای کودکان، هویت، مُد، فیل­ها،

 

یزدانی، معصومه. متهم ردیف اول، قونقورو. تصویرگر غزاله بیگدلو؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب های نردبان، ۱۳۹۸. ۱۱۷ص. (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، حفاظت محیط‌زیست، دوستی، داستان‌های حیوانات، جنگل

***۳

 

 

 

ابراهیمی، نادر. مهمانی فراموش نشدنی. تصویرگر حسین صافی. تهران: شهرقلم، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (سفرهای هامی و کامی؛ ۱) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان­های فارسی، تحقیق و پژوهش، مهمانی­ها، تربیت، آموزش و پرورش، مدرسه­ها

ابراهیمی، نادر. جنگجوی جوان و طرح بزرگ. تصویرگر حسین صافی. تهران: شهرقلم، ۱۳۹۷. ۳۱ص. (سفرهای هامی و کامی؛ ۲) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان­های فارسی، تحقیق و پژوهش، تربیت، آموزش و پرورش، مدرسه­ها

ابراهیمی، نادر. در جست­و­جوی دو بچه­ی کاملاً معمولی. تصویرگر حسین صافی. تهران: شهرقلم، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (سفرهای هامی و کامی؛ ۳) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان­های فارسی، تحقیق و پژوهش، تربیت، آموزش و پرورش، مدرسه­ها

 

ابراهیمی، نادر. چه کسانی انتخاب می­شوند؟. تصویرگر حسین صافی. تهران: شهرقلم، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (سفرهای هامی و کامی؛ ۴) (۱۰-۱۲سال)

کلیدوازگان: داستان­های فارسی، تحقیق و پژوهش، آموزش و پرورش، مدرسه­ها، تربیت

 

اکبرپور، احمد. باغ آدمیزاد. تصویرگر فاطمه خسرویان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۶۰) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: داستان‌های تخیلی، باغ‌وحش، داستان‌نویسی، حیوانات، آزادی، حقوق حیوانات، حیوانات وحشی، محیط‌زیست

 

اکبرکرمانی‌نژاد، علی. دشت متلاطم. ویراستار فرزانه آقاپور. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب، ۱۳۹۷. ۳۱۰ص. (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: داستان های نوجوانان فارسی، داستان‌های تخیلی، بلوچ‌ها، قاچاق، انتقام،

 

اکبرکرمانی­نژاد، علی. قصر جادو. تصویرگر ثریا مختاری؛ ویراستار فرزانه آقاپور. تهران: محراب قلم، کتاب­های مهتاب، ۱۳۹۷. ۱۶۴ص. (رمان نوجوان) (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: داستان­های تخیلی، جن­، شاهزادگان، وزیران، شاهان و فرمانروایان، جادوگری، جادوگران

 

اکرمی، جمال. چشم اژدها. تصویرگر علی هاشمی شهرکی؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب های مهتاب، ۱۳۹۷. ۱۰۶ص. (کارخانه ی شکلات ماهی؛۲). (۷-۹ سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، بازدیدها، گروگان گیری، اژدها، اسباب بازی‌ها، ربات‌ها، بازی­های رایانه­ای، همکاری

باباجانی، علی. خوش­بین. تصویرگر نگین حسین­زاده. قم: آسمانه، کتاب­های کاکلی، ۱۳۹۷. ۱۲ص. (مجموعه قصه­های گل­پسر و گل به سر) (۵-۶سال) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: خوش­بینی (داستان)، داستان­های فارسی، مهارت­های زندگی، منفی نگری، مثبت نگری، شهربازی

باباجانی، علی. نه. تصویرگر نگین حسین­زاده. قم: آسمانه، کتاب­های کاکلی، ۱۳۹۷. ۱۲ص. (مجموعه قصه­های گل­پسر و گل به سر) (۵-۶سال) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: کودکان، مهارت­های زندگی، قاطعیت (روان­شناسی)، تصمیم­گیری (داستان)

پاکزاد، آیدا. کله کرگدن در غار آشوکا. تصویرگر محمد باباکوهی. تهران: هوپا، ۱۳۹۸. ۲۴۶ ص. (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: داستان­های فارسی، هنر، تاریخ، غار آشوکا (لرستان)، موزه ایران باستان، باستان­شناسی

جلایی­فر، زهرا. قانون­های آبکی. تصویرگر حمیدرضا بهرامی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب­های نردبان، ۱۳۹۸. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط­زیست؛ ۶۵۹) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: ماهی­ها (داستان)، صرفه­جویی، آب، استفاده بهینه، محیط­زیست، برکه

حدادی، هدا. آقا مهران قناد. تصویرگر غزاله بیگدلو. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸. ۲۴ص. (بهترین نویسندگان ایران). (۷ – ۹ سال)

کلیدواژگان: داستان های اجتماعی، کیک، عروسی، داستان های واقع گرا، دعوت، مهربانی

حدادی، تهمینه. قشنگ ترین لباسِ دنیا. تصویرگر محبوبه یزدانی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب­های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۶۰) (۵-۶سال)

کلیدواژگان: پوشاک، نوروز، حفاظت محیط زیست، حمایت حیوان‌ها، والدین و کودک، خانواده، سالمندان، ارتباط خانوادگی

حسن‌زاده، فرهاد. اگر زمین مثل سیب‌زمینی چروکیده شود!: صرفه‌جویی در مصرف آب. تصویرگر نازنین جمشیدی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۲۳ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۲۷: عمه خانم و ماجراهای آبکی؛ ۴) (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: آب، صرفه جویی، داستان‌های تخیلی، ساختمان سازی، محیط زیست، استفاده بهینه

حسن‌زاده، فرهاد. با کتلت‌ها شوخی نکن: صرفه‌جویی در مصرف آب. تصویرگر نازنین جمشیدی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۲۳ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۲۸: عمه خانم و ماجراهای آبکی؛ ۵) (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: آب، صرفه‌جویی، داستان‌های تخیلی، مهمانی‌ها، حفاظت محیط‌زیست

حسن‌زاده، فرهاد. دختری با یک گوشی تلفن و آبِ بی‌زبان!: صرفه‌جویی در مصرف آب. تصویرگر نازنین جمشیدی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۲۳ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۲۹: عمه خانم و ماجراهای آبکی؛ ۶) (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: آب، صرفه‌جویی، اسراف، حفاظت محیط زیست

— خانلری رامبد. گربه زاد: دمار. تصویرگر میثم برزا. تهران: آوند دانش، ۱۳۹۷. ۴۶ص. (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: داستان های فارسی، جنایت، داستان‌های جنایی، داستان های ماجراجویانه، خیر و شر، مارها، جنگ، خواب، شبح

 

خواجه وند، سولماز. تلی دختری با موهای بلند بلند بلند. تصویرگر محمد‌حسین ماتک. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۶۲ص. (نردبان قرمز- مهارت‌های زندگی؛ ۵۹۳) (۱۰ – ۱۲ سال)

کلیدواژگان: داستان های فارسی، داستان های تخیلی، ترس از تاریکی، رعد و برق، مهارت­های زندگی، کابوس، اشباح

خواجه وند، سولماز. ماهتینار. تصویرگر گلریز گرگانی؛ ویراستار آذین محمدزاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب های نردبان، ۱۳۹۸. ۸۰ص. (نردبان قرمز- مهارت‌های زندگی؛ ۵۶۶) (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: داستان‌های نوجوانان فارسی، داستان‌های تخیلی، کودکان بی سرپرست، سفر دریایی، داستان‌های ماجراجویانه، شجاعت

— رحمانى، فرزانه. مهمان هاى وقت خواب. تصویرگر مژگان­ سعیدیان؛ ویراستار عذراجوزدانى. تهران: مبتکران، کتاب­های میچکا، ١٣٩٨. ٢۴ص. (۵-۶سال) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: تخیل در کودکان، خواب، ترس از تاریکی، مادر و کودک

 

— رمضانی، محمد. ماجراهای شیرین از زندگی شیرین یک فرماندار. تصویرگر گل‌محمد خداوردی؛ ویراستار فریبا نباتی. تهران: نشر پیدایش، ۱۳۹۷. ۲۲۰ ص. ( ۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: داستان های فارسی، طنز، سیاست، فرهنگ، انتخابات، شهر، نویسندگان، الاغ‌ها، راننده

 

ژوبر، کلر. زیرزمین بازی. تصویرگر فرشته جعفری فرمند. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر، کتاب‌های پروانه، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. (مجموعه داستان‌های شکر خدا). (۷-۹ سال).

کلیدواژگان: داستان­های کوتاه فارسی، داستان­های تخیلی، میوه­ها، امید، مهربانی، بازی­ها

سرمشقی، فاطمه. غول رودخانه و پل آرزو. تصویرگر سحر کریمیان شیرازی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط‌زیست؛ ۶۶۵) (۷-۹سال)

کلیدواژه: داستان‌های تخیلی، آرزوها، آلودگی آب، حفاظت آب‌ها، حفاظت محیط‌زیست، رودخانه‌ها

شاهرخی جاوید، ملیحه. عروس دریایی خوشمزه ی لعنتی. تصویرگر مهرناز کافی زارع. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۲ص. (نردبان سبز- محیط زیست؛ ۶۷۳) (۷ – ۹ سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، حفاظت محیط زیست، لاک پشت ها (داستان)، آلودگی دریا، دریاها، زباله، عروس دریایی، آبزیان

 

شاهی، زهرا. کارآگاه بازی‌های یک سوسک کم‌حافظه. تصویرگر فاطمه زمانه رو؛ ویراستار بهنام رمضانی نژاد. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۱۱۶ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۵۵۰) (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: حشره ها، سوسک‌ها، داستان‌های تخیلی، داستان‌های حیوانات، آلودگی هوا، محیط زیست، مارمولک­ها

 

شمس، محمدرضا. اسکلت خون آشام. تصویرگر مهدی صادقی؛ ویراستار ناهید وثیقی. تهران: نشر هوپا، ۱۳۹۸. (قصه های بترس برای بچه های نترس؛۱). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های نوجوانان فارسی، داستان‌های ترسناک، اشباح، عجایب، هیولا، داستان‌های تخیلی

شمس، محمدرضا. چشمه‌ی جادو. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستاران عذرا جوزدانی (و دیگران). تهران: محراب قلم،کتاب‌های مهتاب، ۱۳۹۷. ۵۵۲ص. (هزار‌و‌یک افسانه؛ جلد ۱). (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: قصه­ها و افسانه­های ایرانی

شمس، محمدرضا. خانه‌ی ارواح. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستاران جمیله فرهانی، آزاده نجفیان، امیر شمس. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب ۱۳۹۷. ۵۵۲ ص. (هزار‌و‌یک افسانه؛ ۳). (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، داستان­های نوجوانان فارسی

شمس، محمدرضا. داس مرگ. تصویرگر مهدی صادقی؛ ویراستار ناهید وثیقی. تهران: نشر هوپا، ۱۳۹۸. ۱۴۴ص. (قصه های بترس برای بچه های نترس؛۳). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان‌های نوجوانان فارسی، ترس، داستان‌های ترسناک، داستان‌های ماجراجویانه، اشباح

شمس، محمدرضا. سرزمین پریان. تصویرگر رودابه خائف، ویراستاران آزاده نجفیان (و دیگران). تهران: محراب قلم،کتاب‌های مهتاب، ۱۳۹۷. ۶۰۳ ص.(هزار ‌و‌ یک افسانه؛ جلد ۵). (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، داستان­های نوجوانان فارسی

شمس، محمدرضا. سی عروس و سی داماد. تصویرگر رودابه خائف، ویراستاران جمیله فرهانی (و دیگران). تهران: محراب قلم،کتاب‌های مهتاب، ۱۳۹۷. ۵۶۷ ص.(هزار ‌و ‌یک افسانه؛ جلد ۴). (۱۰-۱۲ سال).

کلیدواژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی، داستان­های کودکان فارسی

شمس، محمدرضا. شبح سفیدپوش. تصویرگر مهدی صادقی؛ ویراستار ناهید وثیقی. تهران: هوپا، ۱۳۹۸. ۱۵۲ص.  (قصه های بترس برای بچه های نترس؛ ۲) (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال))

کلیدواژگان: هیولا(داستان)، کابوس، داستان های وحشت آفرین، اشباح، ترس، مردگان

 

شمس، محمدرضا. کچل مم سیاه. تصویرگر رودابه خائف؛ ویراستاران عذرا جوزدانی (و دیگران). تهران: محراب قلم،کتاب‌های مهتاب، ۱۳۹۷. ۶۰۰ ص. (هزار ‌و‌ یک افسانه؛ ۲). (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: افسانه­ها و قصه­های ایرانی

 

شهرجردی، شهرزاد. این صدای کی بود؟. تصویرگر محمدحسین ماتک. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۵۸) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: داستان‌های تخیلی، آلودگی محیط‌زیست، حفاظت محیط‌زیست، تفکیک زباله، پسماندها، زباله

شیخی، مژگان. پادشاه نادان و سگش. تصویرگرنجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از منطق الطیر؛ ۴). (۱۲-۱۰ سال)

کلیدواژگان: داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها

 

شیخی، مژگان. خفاشی به دنبال خورشید. تصویرگر نجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه،۱۳۹۷. ۱۶ص.(قصه های تصویری از منطق الطیر؛۵).(۷-۹سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق‌الطیر، اقتباس‌ها، داستان‌های فارسی، داستان‌های حیوانات

شیخی، مژگان. خواب عجیب هارون. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه،۱۳۹۸.  ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس نامه؛۳).(۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس ‌بن ‌اسکندر، قابوس نامه، اقتباس‌ها، هارون الرشید، خلیفه عباسی، بازنویسی، حکایت‌ها

شیخی، مژگان. خیاط و کوزه‌اش. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛ ۴). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس ­بن اسکندر، قابوس­نامه، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، مرگ

 

شیخی، مژگان. درخت شاهد. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه های تصویری از قابوس نامه؛۷).(۱۲-۱۰ سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس‌بن اسکند، داستان‌های فارسی، اعتماد، داستان‌های آموزنده، خیانت، عدالت،  اقتباس‌ها

شیخی، مژگان. درویش بی‌پول، درویش پول‌دار. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛ ۱۲). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، قابوس­نامه، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، آرامش

 

شیخی، مژگان. سلطان و پسر ماهیگیر. تصویرگر نجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر؛ ۱). (۱۰- ۱۲ سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، ماهیگیری، شراکت

 

شیخی، مژگان. سلطان و خارکن. تصویرگرنجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ ص. (قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر؛ ۲). (۱۲- ۱۰ سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده

 

شیخی، مژگان. سلطان و مرد دانا. تصویرگرنجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ ص. (قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر؛ ۱۱). (۱۲- ۱۰ سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده

 

شیخی، مژگان. سینی نان در رودخانه. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛ ۱). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، قابوس­نامه، اقتباس­ها، داستان­های آموزنده، بخشش، پاداش، فرزند‌خواندگی

 

شیخی مژگان. شاه در زندان. تصویرگر نجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ ص. (قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر؛ ۶). (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده

 

شیخی، مژگان. شاهزاده­ی آهنگر. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛ ۶). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، قابوس­نامه، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، آهنگری، توانمندی

شیخی، مژگان. فرمان پادشاه. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛ ۱۱). (۷-۹ سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، قابوس­نامه، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، داستان­های تاریخی، ظلم، عدالت، مالیات­ها، محمود غزنوی، شاه ایران

 

شیخی، مژگان. قصر بی‌نظیر شاه. تصویرگرنجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر؛ ۳). (۱۲- ۱۰ سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، غرور و تکبر، داستان­های آموزنده

شیخی، مژگان. کاسه­ی مسی چه گفت؟. تصویرگر نجوا عرفانی. تهران: موسسه انتشارات قدیانی، کتاب‌های بنفشه،۱۳۹۷. ۱۶ ص. (قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر؛ ۹). (۷-۹سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، یوسف،پیامبر، داستان­های آموزنده

شیخی، مژگان. گله‌دار ناقلا. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛ ۸). (۷-۹سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، قابوس­نامه، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، فریبکاری، کم­فروشی، گله­دار

شیخی، مژگان. ماجرای کرم سبز. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛ ۲). (۷-۹سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، قابوس­نامه، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، راستگویی و دروغگویی، دوستی

شیخی، مژگان. مرد عابد و ریشش. تصویرگر نجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ ص. (قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر؛ ۱۰). (۷-۹ سال)

کلیدواژگان: موسی،پیامبر یهود، عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده

شیخی، مژگان. مگس در کندوی عسل. تصویرگرنجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر؛ ۱۲). (۱۲-۱۰سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، حرص و آز، داستان­های آموزنده

 

شیخی مژگان. مهلتی برای بت‌پرستی. تصویرگر نجوا عرفانی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۷. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از منطق الطیر؛ ۸). (۷- ۹ سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، بت­پرستی

شیخی، مژگان. مهمان زندانی. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸. ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛ ۵). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، قابوس­نامه، اقتباس­ها، داستان­های فارسی­، داستان­های آموزنده،    بدهی­ها، رمضان (ماه)، فطریه، مالیات­ها

شیخی، مژگان. نامه‌ی رمزدار. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸.  ۱۶ص. (قصه‌های تصویری از قابوس‌نامه؛۹).(۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، داستان‌های فارسی، نامه‌ها، داستان‌های آموزنده، توطئه، رمزنگاری

شیخی، مژگان. وزیر زیرک. تصویرگر فرهاد جمشیدی. تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ۱۳۹۸.  ۱۶ص. (قصه های تصویری از قابوس نامه؛۱۰).(۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، داستان‌های فارسی، داستان‌های آموزنده

شیخی، مژگان. یوسف و پیرزن. تصویرگر نجوا عرفانی. تهران: قدیانی،کتاب‌های بنفشه؛۱۳۹۷. ۱۶ ص. (قصه‌های تصویری از منطق الطیر؛ ۷). (۷- ۹ سال)

کلیدواژگان: عطار، محمدبن ابراهیم، منطق­الطیر، اقتباس­ها، داستان­های فارسی، داستان­های آموزنده، عبرت

 

— طاقدیس، سوسن. هوشی و کشف آتش. تصویرگر غزاله باروتیان؛ ویراستار علیرضا حضرتی. تهران: داستان جمعه، ۱۳۹۸. ۴۸ص. ( قصه های مامان مامان مامان بزرگ). (۷-۹سال) (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، آتش، اساطیر، انسان ماقبل تاریخ، اکتشاف، غارنشینی، خرس‌ها، شکار، گرگ ها

عبداللهیان، حمید. فردوسی. تصویرگر سیدمیثم موسوی؛ ویراستار پژمان واسعی. تهران: مبتکران، میچکا، ۱۳۹۸. ۱۹۲ص. (مشاهیر خندان) (۱۰-۱۲سال) (۱۳-۱۵سال)

کلیدواژگان: فردوسی، ابوالقاسم، سرگذشتنامه، طنز فارسی، داستانهای حماسی، شاهنامه، شاهان و فرمانروایان، کیخسرو، شاه ایران، بیژن و منیژه، هوشنگ (اساطیر ایرانی)، جمشید (اساطیر ایرانی)، ضحاک (اساطیر ایرانی)، فریدون (اساطیرایرانی)، کاوه آهنگر (اساطیر ایرانی)، زال، رستم، کیکاووس، اسفندیار، افراسیاب، سیاوش (اساطیر ایرانی)، سهراب، شاهنامه ابومنصوری، شاهنامه ابوالمؤید بلخی

 

قدیری، زهرا. چقدر پر!. تصویرگر غزاله بیگدلو. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۲۴ ص. (نردبان سبز- حفظ محیط­زیست؛ ۶۵۵) (۷ -۹ سال)

کلیدواژگان: حفاظت محیط­زیست، فلامینگوها، حمایت حیوان­ها، شکار، مهاجرت، پرندگان

 

کاشیگر، مدیا. وقتی مینا از خواب بیدار شد. تصویرگر محمدعلی بنی اسدی. تهران: مبتکران، میچکا، ۱۳۹۸. ۱۰۷ص. (۱۳-۱۵سال)

کلیدوازگان: داستان های فارسی، خواب، بیداری، نور، خورشید، صدا

— کلهر، مژگان. روزی که موش کوچولو به دنیا آمد. تصویرگران افروز قلیزاده، آرزو قلیزاده؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. (ماجراهای موش کوچولو؛ ۱). (۷- ۹ سال)

کلیدواژگان: موش­ها (داستان)، داستان­های حیوانات، داستان­های تخیلی، حل مسئله، تنهایی، تفاوت­های فردی، تولد

کلهر، مژگان. موش کوچولو به قصر شیر می‌رود. تصویرگران افروز قلیزاده، آرزو قلیزاده؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. (ماجراهای موش کوچولو؛ ۳). (۷ – ۹ سال).

کلیدواژگان: موش­ها (داستان)، داستان­های حیوانات، داستان­های تخیلی، خودباوری، اعتماد به نفس، شیرها (داستان)

کلهر، مژگان. موش کوچولو دندان پزشک می‌شود. تصویرگران افروز قلیزاده، آرزو قلیزاده؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. (ماجراهای موش کوچولو؛ ۴). (۷ – ۹ سال).

کلیدواژگان: موش­ها (داستان)، داستان­های تخیلی، داستان­های حیوانات، مراقبت از سلامت شخصی، بهداشت دهان و دندان

 

کلهر، مژگان. موش کوچولو سوار کشتی می‌شود. تصویرگران افروز قلیزاده، آرزو قلیزاده؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. (ماجراهای موش کوچولو؛ ۲). (۷ – ۹ سال)

کلیدواژگان: موش­ها (داستان)، داستان­های تخیلی، داستان­های حیوانات، کشتی­ها، غرق شدن

محمودی، فاطمه. ماشین افاده ای. تصویرگر فرشته جعفری فرمند. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص.  (۷-۹سال)

کلیدواژگان: حفاظت محیط‌زیست، آلودگی، داستان‌های تخیلی، اتومبیل‌ها، آلودگی هوا، اتومبیل‌های برقی، معاینه فنی، بنزین، گازهای گلخانه‌ای، سوخت‌های فسیلی، منابع تجدیدپذیر، انرژی پاک، حسادت

مداح، مانا. کسی از هیولا خبر ندارد؟. تصویرگر سولماز جهانگیر. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب­های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۶۵۴) (۷- ۹سال)

کلیدواژگان: داستان های تخیلی، هیولا، حفاظت محیط زیست، سدها، گرد و خاک، کم آبی، تالاب‌ها، مشارکت، آلودگی هوا، خشکسالی

ملکی، زیتا. دوستی خوبه مثل بنز. تصویرگر الهه بهین؛ ویراستار محمد یوسفی. تهران: نشر هوپا، ۱۳۹۸. ۲۹۶ ص. (گربه‌های پایتخت نشین؛ ۱).( ۱۲-۱۰ سال)

کلیدواژگان: داستان­های تخیلی، گربه­ها، دوستی، خودشیفتگی

 

موسوی‌گرمارودی، افسانه. آقا لوف‌لوفی. تصویرگر طوی علی نژادی؛ ویراستار شراره وظیفه‌شناس. تهران: نشر طلایی، ۱۳۹۷. ۲۰ص. (ماجراهای مردم شهر عجیب). (۷-۹ سال)

کلیدواژگان: داستان‌های فارسی، داستان‌های تخیلی، مرگ، شهرها

نجفی، عبدالمجید. چکمه هایی به رنگ سنجد. تصویرگر مریم طباطبایی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸. ۱۷ص. (بهترین نویسندگان ایران) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: داستان‌های فارسی، داستان‌های واقع‌گرا، کفش‌ها، زمستان، دوستی، سنجد، فقر

— نظر­آهاری، عرفان. کرگدن ها هم عاشق می شوند. تصویرگر امیر مفتون. تهران: کتاب پارک، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: کرگدن ها (داستان)، عشق، دوستی، داستان های تخیلی، داستان های حیوانات، دم جنبانک (داستان)، همدلی، جنگل، تنهایی

نعمت‌الهی، کامیار. دست نوشته‌های مرد نقاب‌دار. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب، ۱۳۹۷. ۹۶ص. (۱۳-۱۵ سال)

کلیدواژگان: داستان‌های نوجوانان فارسی، فارابی، ابونصر محمدبن محمد، فلسفه، دانشمندان ایرانی، مشاهیر

 

نیک‌بنیاد، نیلوفر. من شیر سیرک نیستم. تصویرگر مهناز سلیمان نژاد؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۷۷ص. (۱۰-۱۲سال)

کلیدواژگان: شیرها (داستان)، باغ‌وحش، مهارت‌های اجتماعی، خودآگاهی، والدین و کودک، رفتار با حیوان‌ها

هاشمی، سید محمد. شکارچی. تصویرگر مریم طباطبایی؛ ویراستار مسعود ملک‌یاری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب های نردبان، ۱۳۹۸. ۱۱۵ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۷۲) (۱۰ – ۱۲ سال)

کلیدواژگان: داستان های نوجوانان فارسی، پلنگ‌ها، داستان‌های واقع‌گرا، حفاظت محیط‌زیست، محیط‌بانان، دانش آموزان، اردوهای آموزشی، انتقام

 

یاوری، سمیه. بوق نزن، سوت بزن!. تصویرگر نرگس جوشش. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۸. ۲۴ ص. (۵-۶ سال)

کلیدواژگان: داستان­های تخیلی، آلودگی صوتی، حفاظت محیط­زیست، زندگی شهری

 

یزدانی، معصومه. درسا و عمه غولاب. تصویرگر غزاله بیگدلو؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب های نردبان، ۱۳۹۸. ۸۸ص. (۱۰-۱۲ سال)

کلیدواژگان: داستان های فارسی، داستانهای تخیلی، داستانهای طنزآمیز، تنهایی، مسافرت

یزدانی، معصومه. ماهی‌خوار و ماهی طلا. تصویرگر طراوت جلالی فراهانی؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت‌های زندگی؛ ۴۳۵: وقتی من این شکلی‌ام؛ ۴) (۷-۹سال)

کلیدواژگان: داستان‌های حیوانات، کودکان، مهارت‌های زندگی، مراقبت از خود، حل مسأله، حیله گری، کلیله و دمنه، فریبکاری

یوسفی، محمدرضا. اپوش دیو. تصویرگر حسن عامه‌کن. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۸. ۲۲ ص. (بهترین نویسندگان ایران). (۷-۹ سال)

کلیدواژگان: داستان­های تخیلی، هیولا، اساطیر ایرانی، خشکسالی، خیر و شر