آثار برگزیده: لوح برگزیده شورای کتاب کودک با نشان «ماهی سیاه کوچولو» از میان آثار مکتوب و غیرمکتوب ۵ ستاره، به پدیدآورندگانی (نویسنده، تصویرگر، مترجم، ویراستار، مدیرهنری، ناشر، صداپیشه و …) اهدا میشود که آثارشان از برترین کیفیت ادبی، هنری و اطلاعاتی برخوردار باشند و با خلاقیت و نوآوری جهانی تازه و یگانه خلق کرده‌اند.

 

آثار شایان تقدیر: لوح شایان تقدیر شورای کتاب کودک از میان آثار مکتوب و غیرمکتوب ۴ یا ۵ ستاره، به پدیدآورندگانی (نویسنده، تصویرگر، مترجم، ویراستار، مدیرهنری، صداپیشه و …) اهدا میشود که در بخشی از اثر (متن یا تصویر) نگاهی نو و خلاق به وجود آورده باشند.

 

 آثار ۵ستاره: آثاری هستند که  از نظر کیفیت ادبی، هنری و اطلاعاتی  با معیارهای تعیین شده هماهنگی کامل داشته باشند.

 

آثار ۴ستاره: آثاری هستند که  از  نظر کیفیت ادبی، هنری و اطلاعاتی با معیارهای تعیین شده بیشترین  هماهنگی را داشته  باشند.

 

آثار ۳ستاره: آثاری هستند که از نظر کیفیت ادبی، هنری و اطلاعاتی با معیارهای تعیین شده بیشترین هماهنگی دارند.  اما اشکال محتوایی یا  صوری جزیی در انها دیده می شود.

 

بی ستاره یا خارج از فهرست: آثاری که با معیارهای اعلام شد هیچ گونه هماهنگی ندارند.