ایران
کارت های تبریک سال میلادی2020
۱۸ دی ۱۳۹۸
نوشتن رمان تاریخی
چگونه رمان تاریخی نوجوان بنویسیم؟
۱۸ دی ۱۳۹۸

داستان گویی دیجیتال-رسانه ای در خدمت پرورش مهارت‌های شناختی نوجوانان

این نشست با هدف معرفی رسانه داستان گویی دیجیتال در خدمت پرورش شناخت اجتماعی نوجوانان برگزار می شود:
محورهای نشسیت:
داستان گویی دیجیتال چیست؟
داستان گویی دیجیتال نسبت به انواع روایت‌گری و شیوه‌های مختلف بیان چه جایگاهی دارد؟
اهمیت داستا‌ن‌گویی دیجیتال در پرورش نقش شناخت اجتماعی در چیست؟
چرا مهم است که امکانات شبکه های دیجیتالی برای رونق فضای گفتگو و یادگیری مشارکتی نوجوانان استفاده کنیم؟
چطور می‌توانیم از داستان‌گویی دیجیتال برای آموزش موثرتربهره ببریم؟
و تجربه بومی سازی شده داستان‌گویی دیجیتتال در ایران: گروه قصه گویی دیجیتال شهرزاد
ارائه دهنده: لاله خسروی پژوهشگر حوزه روایت‌گری دیجیتال و عضو گروه قصه‌گویی دیجیتال شهرزاد.
مکان: کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک
زمان: ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

Comments are closed.