فهرست رمان­های بزرگسال مناسب نوجوان

رمان، پاییز و زمستان ۱۳۹۹

 

چخوف، آنتوان پاولوویچ. باغ آلبالو. مترجم سیمین دانشور. تهران: نشر قطره، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم  ۱۳۹۳. ۱۱۰ص. (تئاتر و ادبیات نمایشی‏‫؛ ۱۰‏‫. نمایش‌نامه‌ی خارجی‏‫؛ ۴)

کلیدواژگان: نمایشنامۀ روسی، نمایشنامه‌ها، فئودالیسم، کاربری زمین­های روستایی، اشرافیت، واقع­گرایی،  تجدد

چخوف، آنتوان پاولوویچ. بهترین داستان­های کوتاه. گزیده، ترجمه و با مقدمۀ احمد گلشیری. تهران: نگاه، ۱۳۸۱، چاپ چهارم ۱۳۸۵. ۵۸۳ ص.

کلیدواژگان: داستان­های کوتاه، داستان­های روسی، روابط اجتماعی، مناقشات اجتماعی

چخوف، آنتوان پاولوویچ. داستان ملال‌انگیز(از یادداشت­های یک مرد سالخورده). ترجمۀآبتین گلکار؛  ویراستار مهدی نوری. تهران: ماهی، ۱۳۹۳، چاپ پنجم ۱۳۹۸. ۱۰۸ ص.

کلیدواژگان: داستان‌های روسی، داستان‌های بلند، افسردگی، تنهایی، سالمندی، مرگ، زندگی

چخوف،آنتوان پاولوویچ. دشمنان. ترجمۀ سیمین دانشور. تهران: نگاه، ١٣٧۶، چاپ سیزدهم١٣٩٧. ٣٢٠ ص. (ادبیات کلاسیک جهان؛ ۱۶)

کلیدواژگان: داستان­های کوتاه، داستان­های روسی، داستان­های واقع­گرا، خیانت، پرخاشگری، دروغگویی، عشق، بدخلقی، خیال­پردازی

چخوف، آنتوان پاولوویچ. دوئل. ترجمۀ احمد گلشیری. تهران: نگاه، ۱۳۸۳. ۱۷۸ص.

کلیدواژگان: داستان­های روسی، داستان­های واقع­گرا، روابط اجتماعی، گذشت، عذرخواهی، مناقشات اجتماعی، نفرت، دوستی، دشمنی(روانشناسی)، زناشویی، روان­آشفتگی، مهاجرت

فصیح، اسماعیل. شراب خام. تهران: ذهن­آویز، ۱۳۸۶، چاپ چهاردهم ۱۳۹۹. ۳۵۹ ص.

کلیدواژگان: داستان­های فارسی، داستان­های واقع­گرا، طبقۀ متوسط در ادبیات، جامعۀ شهری، زندگی شهری، ارتباط در خانواده، مراقبت و دلسوزی، دوستی، روابط بین اشخاص، جرم و جنایت، قربانیان سوء استفادۀ جنسی، خودکشی، بیماری­ها، قاچاق مواد مخدر، مرگ، عشق، نویسندگی، تنهایی

هسه، هرمان. جوانی زیباست و داستان­های دیگر. ترجمۀ سعید فیروزآبادی. تهران: جامی، ۱۳۹۲. ۱۹۱ص. (مجموعۀ ادبیات؛ ۱۰۹)

کلید واژگان: داستان­های کوتاه، داستان­های آلمانی، جوانان، جوانی، نوجوانان و جوانان، خاطرات، دوستی، زندگی، کودکی

هسه، هرمان. دمیان:  داستان جوانی امیل سینکلر و تفسیر دمیان. ترجمۀ رضا نجفی؛ ویراستار احمد پور امینی. تهران: افق، ۱۳۹۷. ۲۸۸ ص. (ادبیات امروز. میراث هسه؛ ۱)

کلیدواژگان: داستان­های آلمانی، عرفان، خویشتن­داری، خودسازی، وحدت وجود، خیر و شر، عشق، ثنویت