کتاب های ۳ و ۴ ستاره دانش اجتماعی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۷-۱۳۹۸ برگزیده
(پس از داوری نهایی در سالگرد اعلام خواهد شد)
شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

۴ ****

 

 

 

—   آپن‌راده، سوزا. من می‌توانم با صدای بلند بگویم نه: داستان‌هایی برای تمرین “نه” گفتن. تصویرگر میریام کوردس؛ مترجم منیژه نصیری؛ ویراستار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۷.  ۲۷ص.  (مهارت های خود مراقبتی؛ ۲) (الف – ب)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، مراقبت از خود، *مهارت های فردی، مهارت های ارتباطی

—   اباذری، حمید. انجمن یوزهای شریف. تصویرگر سیامک فرخجسته؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۱۱۱ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۳۱)  (ج – د)

کلید واژه:    داستان های نوجوانان، محیط زیست، یوزپلنگ آسیایی، محیط بان، مناطق حفاظت شده، حیات وحش، حفاظت، محیط زیست گرایان

 

—   ابراهیمی، پیام. اشباح جنگلی. تصویرگر محبوبه یزدانی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۴۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۰۶) (ج)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، جنگل ها، محیط بانان، حفاظت جنگل‌ها

 

— اسمیت، برایان. فکرهای ناگهانی: توان مغز قدرتمند من برای مهار خواسته های نامناسب. تصویرگر لیزا ام. گریفین؛ مترجمان لیلا کاشانی وحید، فاضل مرادی سبزوار؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶. ۳۲ص. (مجموعه کتاب های باشگاه مغز) (ج)

کلید واژه:    مهارت های اجتماعی در کودکان، روابط اجتماعی در کودکان، خودخواهی، خودشناسی، روانشناسی کودک، اختلالات رفتاری در کودکان، مهارت های زندگی

—   افضلی، محمدرضا. داستان قنات: آشنایی با قنات های منطقه ی کویر. تصویرگر بهار اخوان؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۵۲۶) (ج – د)

کلید واژه:    داستان های اجتماعی، قنات ها، ایران، تاریخ، حفاظت محیط زیست، آب های زیرزمینی، کاریز، یزد (استان)

 

—   اِلشنر، ژرالدین. ماشین های عجیب و غریب برای جورج گوسفنده: کتابی برای کودکان با الهام از آثار لئوناردو داوینچی. تصویرگر رِمی سایار؛ مترجم زهره هدایتی بیدهندی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب های پرنده آبی، ۱۳۹۶.  ۲۹ص. (کتابی کوچک با الهام از هنرمندی بزرگ؛ ۳) (ب – ج)

کلید واژه:    لئوناردو داوینچی، داستان های تخیلی، اختراعات، *ماشین پرنده، *تانک نظامی، * قایق پدالی، چتر نجات، هواپیما، هلیکوپترها

—   اوبری، آنت. جایی توی قلب من: من و مرگ عزیزان. تصویرگر پاتریس بارتون؛ مترجم مصطفی رحماندوست. تهران: ذکر، کتاب های قاصدک، ۱۳۹۷.  ۲۴ص. (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، اندوه، سوگواری ها، مرگ، احساسات، افسردگی، عواطف در کودکان، همدردی، هیجان ها در کودکان

—   اینس، شونا. اینترنت شبیه چاله است: کودکان و امنیت در اینترنت. تصویرگر ایریس آگوچ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۶ص.   (ب – ج)

کلید واژه:   اینترنت و کودکان، پیش بینی های ایمنی، مهارت های زندگی، آسیب شناسی

 

—   اینس، شونا. خشم شبیه سپر است: کودکان و شناخت هیجان ها. تصویرگر ایریس آگوچ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۲ص.  (ج )

کلید واژه:   کودکان، خشم، هیجان ها در کودکان، ارتباط با دیگران، خانواده، مهارت های زندگی، روان شناسی کودک

 

—    اینس، شونا. دوستی شبیه الاکلنگ است: کودکان و مفهوم تعادل در زندگی. تصویرگر آیریس آگوچ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶. ۳۶ص. (ب – ج)

کلید واژه:    دوستی، یادگیری مفاهیم، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، مهارت های ارتباطی، *مهارت های فردی

—   اینس، شونا. عشق شبیه درخت است: کودکان و مفهوم علاقه به دیگران. تصویرگر ایریس آگو.چ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۶ص.  (ب)

کلید واژه:   عشق، یادگیری مفاهیم، طلاق، عواطف در کودکان، خانواده، مهارت های زندگی

 

—    اینس، شونا. نگرانی شبیه ابر است: کودکان و شناخت احساسات. تصویرگر ایریس آگوچ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶. ۳۶ص. (ب – ج )

کلید واژه:   هیجان ها در کودکان، نگرانی در کودکان، مهارت های زندگی، روان شناسی کودک، عواطف در کودکان، یادگیری مفاهیم، حل مساله

 

— باربر، نیکلا. مقابله با رشد بی رویۀ جمعیت. مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۴۸ص.  (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۲۲۶: چالش های زیست محیطی) (د – ه)

کلید واژه:    جمعیت، محیط زیست، جمعیت شناسی، غذا، بهداشت، اقتصاد، آب، رشد جمعیت

—     بارکر، جف. فایدۀ بازیافت: همگام با محیط زیست. مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۳۲ص.  (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۲۳۰)  (ج – د)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، بازیافت، انرژی، استفاده بهینه، گازهای گلخانه ای، پسماند، گازها، آلاینده ها

خلاصه و تحلیل:  در این کتاب دربارۀ پسماند، بازیافت و انرژی حاصل از پسماندها و روش های جدید بازیافت آشنا می شویم. گونه اثر غیرداستانی است. سازماندهی موضوع و ساختار منسجم است. زبان و واژگان ساده و با دانش گروه سنی مخاطب تناسب دارد. هدف نویسنده آگاه کردن مخاطب نسبت به شهروند مصرفگرا و دورریز و آسیبی است که به محیط زیست خودش می زند و از این طریق راه استفاده از پسماندهای مختلف از شیشه تا پلاستیک و پارچه و الکتریکی و باغچه ای را آموزش می دهد. کیفیت ارائه مناسب موضوع و مخاطب است. انتهای کتاب نمایه و واژه نامه دارد. تصاویر رنگی و هماهنگ با متن هستند.

—    باوئر، یوتا، نویسنده و تصویرگر. فرشته پدربزرگ. ترجمه زهرا قایینی. تهران: مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، ۱۳۹۶. ۴۸ص. (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های اجتماعی، پدربزرگ ها (داستان)، فرشتگان نگهبان، چرخه زندگی، مرگ

 

—    برانتز، لورین، نویسنده و تصویرگر. این فقط یک نقطه نیست. مترجم شیدا فرهنگ؛ ویراستار حمیده شرزه ئی. تهران: خانه تحول، ۱۳۹۷.  ۳۶ص.  (ب – ج)

کلید واژه:    تخیل در کودکان، اعتماد به نفس در کودکان، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، روان شناسی کودک

 

—   بریور، آنیتا. قول واقعی!: درباره ی راستگویی. تصویرگر کری پیلو؛ مترجم لادن مقیمی اسکویی؛ ویراستار هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (مهارت های زندگی؛ ۲۷۶)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، راستگویی و دروغگویی/ ارزش های اخلاقی

—  بورژوا، پولت؛ کلارک، برندا. فرانکلین می بخشد: بخشش، همدلی، عذرخواهی. مترجم سارا وطن‌آ‌بادی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۰۹) (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی،  بخشش، همدلی، گذشت، هوش هیجانی، خشم

 

—   بیتی، آندریا. رُزی گودنِس، دخترکِ مهندس. تصویرگر دیوید رابرت؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار عذرا جوزدانی. تهران: مبتکران، کتاب های میچکا، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (مجموعه کتاب های راهت را پیدا کن) (ب – ج)

کلید واژه:   کنجکاوی در کودکان، اختراعات (داستان)، خلاقیت در کودکان، مهارت های زندگی، تلاش، مهندسان (داستان)

 

—   بیتی، آندریا. ماری اِدلَند، دخترک دانشمند. تصویرگر دیوید رابرت؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار عذرا جوزدانی. تهران: مبتکران، کتاب های میچکا، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (مجموعه کتاب های راهت را پیدا کن) (ب – ج)

کلید واژه:   کنجکاوی در کودکان، تحقیق، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، حل مسأله، مهارت های اجتماعی، اعتماد به نفس

 

— پریرخ، زهره، نویسنده و تصویرگر. چه هوایی را دوست داری؟. ویراستار شراره وظیفه شناس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۶. ۲۵ص. (مجموعه ی قصه، فکر، گفت وگو)  (الف)

کلید واژه:    داستان های حیوانات، قورباغه ها(داستان)، مهارت های زندگی، تفاوت های فردی، فلسفه برای کودکان، تفکر، گفتگو، پرسش ها و پاسخ های کودکان

—   تسولر، الیزابت. کیمی قوی می شود: رشد هیجانی کودکان، خودشناسیِ کودکان. تصویرگر داگمار گایسلر؛ مترجم زهره حیدری شاهی؛ ویراستار معصومه اکبری. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (مجموعه کتاب های خودِ خودم؛ ۶) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، روان شناسی، زورگویی، ترس در کودکان، اعتماد به نفس، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، شجاعت، خودشناسی، هوش هیجانی، خودآگاهی

—    توماس، ایزابل. من حسودم: درباره ی احساسات. تصویرگر کلر السم؛ مترجم هایده کروبی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۲۷)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، حسد در کودکان، احساسات

—     توماس، ایزابل. من عصبانی ام: درباره ی احساسات. تصویرگر کلر السم؛ مترجم هایده کروبی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۲۹)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، هیجان ها در کودکان، مهارت های اجتماعی، هوش هیجانی، خشم، احساسات

 

—  توماس، ایزابل. من غمگینم: درباره ی احساسات. تصویرگر کلر السُم؛ مترجم هایده کروبی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۶۱) (ب)

کلید واژه:    هیجان ها در کودکان، احساسات، مهارت های زندگی، اندوه، غم

 

—   توماس، پت. من می توانم!: درباره ی پشتکار داشتن. تصویرگر لِسلی هارکر؛ مترجم سارا وطن آبادی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶، چاپ دوم.  ۲۴ص. (مهارت های زندگی؛ ۳۴۳: نگاهی تازه)  (ب – ج)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، استقامت و پشتکار، تلاش و تقلا، توانایی، مهارت های ارتباطی

—   جایاراج، ناندیتا. آریا در کابین خلبان. تصویرگر اوپامانیو باتاچاریا؛ مترجم رعنا زارعی. تهران: مرغابی، ۱۳۹۶. ۱۶ص. (ب)

کلید واژه:    موفقیت، خیالپردازی در کودکان، همانندسازی (روان شناسی) در کودکان، مهارت های زندگی، تلاش

 

—     جونز، کریستین سی.. جُغد پُرچونه: درباره ی پر حرفی. تصویرگر ریچارد واتسن؛ مترجم هایده کروبی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۳۲ص. (مهارت های زندگی؛ ۴۰۲) (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، گفتار، گوش دادن، آداب معاشرت، رفتار، رفتار اجتماعی

— دایر، وین دبلیو. دارایی های تو: نعمت ها به شکل های گوناگونی وجود دارند. تصویرگر استیسی هلربودنیک؛ مترجم حمیده شرزه ئی. تهران: خانه تحول، ۱۳۹۴. ۳۶ص. (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، ثروت، پول، درآمد، *مهارت های فردی

 

—  دایر، وین دبلیو.. متوقف نشدنی!: ۱۰ نکته برای بهتر زندگی کردن. تصویرگر استیسی هلر بودنیک؛ مترجم حمیده شرزه ئی. تهران: خانه تحول، ۱۳۹۴. ۳۶ص.  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، موفقیت، اعتماد به نفس، خودسازی، خلاقیت در کودکان، حق انتخاب، شخصیت، تغییر رفتار، تحول و تغییر، تلاش

 

—    دلاپنیا، مت. ایستگاه آخر. تصویرگر کریستین روبینسون؛ مترجم پروین علی پور. تهران: زعفران، کتاب های زعفرانی، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (ب – ج)

کلید واژه:   تفاوت ها، مثبت نگری، همدلی، مهارت های زندگی، دوستی، نیازمندان

—   دونالدسون، جولیا. خوشتیپ ترین غول شهر. تصویرگر اکسل شفلر؛ مترجمان شیدا فرهنگ، حمیده شرزه ئی. تهران: خانه تحول، ۱۳۹۷.  ۳۲ص. (ب)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، مهربانی، بخشش، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، همدلی

—    دیری، تری. تاریخ ترسناک جهان. تصویرگر مارتین براون؛ ترجمه ی پیمان اسماعیلیان؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: افق، ۱۳۹۷. [۱۰۴]ص. (تاریخ ترسناک؛ ۹) (د)

کلید واژه:    تاریخ جهان، جنگ ها، جنایتکاران جنگ، برده داری، اوضاع اجتماعی، فرعون ها، شکنجه، نسل کشی

 

—     دیری، تری. عصر حجر پُرخطر. تصویرگر مارتین براون؛ مترجم پیمان اسماعیلیان؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: افق، ۱۳۹۷. ۱۲۸ص. (تاریخ ترسناک؛ ۱۱)  (د – ه)

کلید واژه:    تاریخ، انسان ماقبل تاریخ، عصر حجر، انگستان، استون هنج، باستان شناسی، انسان راست قامت، انسان شناسی زیستی، حفاری ها (باستان شناسی)، دیرینه شناسی

—   دیک، جوآن. مغز شگفت انگیز تو: به کارش بگیر تا قوی و قوی تر شود!. تصویرگر سارا ایکرلی؛ مترجم لیلا کاشانی وحید؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶. ۲۹ص.  (مجموعه کتاب های باشگاه مغز)  (ج)

کلید واژه:   مغز، انسان، فیزیولوژی، کارکرد مغز، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی

—   دی ملاس، کارلوتا. بزرگ که شدم می خوام سرآشپز بشم!. تصویرگر آنا سیمئونه؛ مترجم شیرین سلطانی. تهران: مرغابی، ۱۳۹۷. ۴۱ص. (ب – ج)

کلید واژه:    مهارت های زندگی، تلاش، اعتماد به نفس، گوسفندها (داستان)، آرزوها، آشپزی

—    راث، تام؛ رکمایر، ماری. سطل مهربانی: توان نامحدود مغز من برای شادمانی. تصویرگر مری منینگ؛ ترجمه و انطباق فرهنگی لیلا کاشانی وحید؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶. ۳۲ص. (مجموعه کتاب های باشگاه مغز) (ب – ج)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، همدلی، مهارت های اجتماعی، شادی، مهربانی، مثبت نگری، موفقیت، خودسازی

—    راهنمای مهارت های زندگی تپلی. مترجم هستی سعادت؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۵.  ۱۸۰ص. (مهارت های زندگی؛ ۴۱۶)  (الف – ب)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، مراقبت از خود، راستگویی و دروغگویی، حل مساله، هیجان ها در کودکان

—   ربیعی، روناک. از لاک پشت ها چه خبر؟. تصویرگر افروز قلیزاده؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۲۳ص.  (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۲۹۳)  (ب)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، لاک پشت ها (داستان)، حمایت حیوان‌ها، آلودگی نور

—    ربیعی، روناک. اگر جای من بودی. تصویرگر زهرا محمدنژاد؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۰۸) (ب)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، محیط زیست و کودکان، گربه ها، کودکان و حیوان‌ها، همدلی

—  رجبی، مهدی. اندوه بالابان. تصویرگر بهزاد شفق؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۲۹ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۰۲)  (ج)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، انسان و حیوان، خلیج فارس، پرندگان، قاچاق، حیوانات، حل مسأله، حمایت حیوانات، بالابان (پرنده)

—   روبنستاین، لورن. دیدار با احساسات: پذیرش هیجان. تصویرگر شلی هنن برگر؛ مترجم سارا وطن آبادی؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۹۴) (ج)

کلید واژه:   هیجان ها در کودکان، احساسات، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، احساسات کودکان

 

—    رودلف، شاینا؛ روبر، دانیل. خط‌خطی های من. تصویرگر جنیفر زیوین؛ مترجم لیدا هادی؛ ویراستار لیلی فیروز. تهران: کتاب پارک، ۱۳۹۷. ۲۷ص. (ب – ج)

کلید واژه:    درخودماندگی، خودپذیری، گورخرها (داستان)، اوتیسم، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی

—   سرمشقی، فاطمه. این کدوی پیرزن است. تصویرگر گلی صفری؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۴۲: قصه های نهال؛ ۲)  (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های فارسی، حفاظت محیط زیست، حمایت حیوان ها، حیات وحش، شکار، افسانه های عامه، افسانه ها و قصه ها، کدو قلقله زن

 

—   سیدعلی‌اکبر، نوید. توتوله و فضانورد غمگین در اسباب بازی فروشی آقای آرواره. تصویرگر شقایق پورگیو؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۰۵) (ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، اسباب بازی، حفاظت محیط زیست، حیات وحش، پرندگان، جنگل ها، زیستگاه (بوم شناسی)

—     شوارتس، بریتا. عینک جادویی!. تصویرگر کارستن مرتین؛ مترجم منیژه نصیری؛ ویراستار شهرام رجب زاده. تهران: زعفران، کتاب های زعفرانی، ۱۳۹۷.  ۲۸ص. ( دنیای شیرین دخترک؛ ۹ )  ( الف – ب )

کلید واژه:   کودکان، داستان های اجتماعی، بینایی سنجی، عینک ها، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی

—    صادقی، محمود. سه گوش کوچولوها. تصویرگر فاطمه فاتحی. تهران: جاجرمی، ۱۳۹۵.  ۲۴ص.  (الف – ب)

کلید واژه:   داستان های تخیلی، شکل ها (داستان)، شعر کودکان، مهارت های زندگی، خودشناسی درکودکان، اعتماد به نفس، خودباوری

 

—    صیادی، زهره؛ روحانی، نیما. سازی. نقاشی های کودکان نوازنده ی بلوچ و زابلی؛ ویراستار مرضیه کهرانی. تهران: آرتامیس، ۱۳۹۷. ۳۰ص. (ب – ج)

کلید واژه:    نوازندگان، بلوچ ها، *نوازندگان دوره گرد، نقاشی های کودکان، مهارت های زندگی، *سازی ها، سیستان و بلوچستان

—    علیایی زند، شهین. من همه را دوست دارم، اما… . تصویرگر عطیه مرکزی. تهران: فرهنگ صبا، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (الف – ب)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، امور جنسی، سوءاستفاده جنسی، مراقبت از خود، پیشگیری، بهداشت فردی

 

—    علیزاده لوشابی، زینب. توپولو. تصویرگر سارا خرامان. تهران: نشر امید صبا، ۱۳۹۷. ۱۸ص. (الف – ب)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، آب، حفظ محیط زیست، مسئولیت پذیری

 

— کرنی، دیدی یه. خانه های مدرن: آشنایی با خانه های مدرن و معمارانشان. مترجم فرناز فرشاد؛ ویراستار زهره هدایتی بیدهندی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۶. ۸۷ص. (کی ساختش؟؛ ۱)  (د – ه)

کلید واژه:    خانه های معمارساز، تاریخ، *خانه های مدرن، معماری نوین، معماری، خلاقیت، معماران

—   کرویل، هولد. گاهی می توانم گاهی هم نه: خودشناسی کودکان. تصویرگر داگمار گایسلر؛ مترجم زهره حیدری شاهی؛ ویراستار معصومه اکبری. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (مجموعه کتاب های خودِ خودم؛ ۵)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، روانشناسی، اعتماد به نفس در کودکان، روابط بین اشخاص، مهارت های زندگی، احساسات، خودشناسی، *مهارت های فردی، عزت نفس

—   کرویل، هولد. من و احساس هایم: خودشناسی کودکان. تصویرگر داگمار گایسلرترجم زهره حیدری شاهی؛ ویراستار معصومه اکبری. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۳۰ص. (مجموعه کتاب های خودِ خودم؛ ۷) (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، هیجان ها در کودکان، احساس در کودکان، احساسات، روان شناسی کودک

 

—   کلر، هالی. پروانه تو را می شناسم. مترجم نگار عجایبی؛ ویراستار لیلا صمدی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۶۹) (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های حیوانات، تکامل، کرم ابریشم، دوستی، مهربانی، مهارت های زندگی، ارتباط بین فردی، پروانه

 

—    کوک، جولیا. گیر افتادم!: مقابله با آزار جنسی. تصویرگر سینتیا براندیج؛ مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار سیما سودخواه. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۳۶ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۴۹:  کتاب های جولیا؛ ۱۸) (ج – د)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، سوءاستفاده جنسی، آزارجنسی، *مهارت های فردی، *آزارگران آشنا، ابرازوجود

 

— کوک، جولیا. همه چیز درباره ی دماغ. تصویرگر کارسون کوک؛ مترجم عرفانه جوادپور؛ ویراستار سیما سودخواه. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۵ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۵۷: کتاب های جولیا؛ ۱۹)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مراقبت از سلامت شخصی، بهداشت، بینی (داستان)، بهداشت فردی، *مهارت های فردی، *آبِ بینی، مهارت های زندگی

 

—    کولمن، میریام. حمل و نقل سبز. مترجم عباس زندباف؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۳۲ص. (حفظ محیط زیست؛ ۲۵۱: دوستدار زمین باشیم)  (ج – د)

کلید واژه:    حمل و نقل، حفاظت محیط زیست، سوخت ها، سوخت های فسیلی، *اتومبیل های برقی، *سوخت های تجدید پذیر، *اتومبیل های هیبریدی، *زیست سوخت، گازهای گلخانه ای، دی اکسید کربن، گرمایش زمین، آلودگی هوا، موتور دیزل، *سوخت های تجدیدناپذیر

—   کولمن، میریام. زندگی سازگار با محیط زیست. مترجم خورشید همتی آهویی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۳۲ص. (حفظ محیط زیست؛ ۲۴۳: دوستدار زمین باشیم) (ج – د)

کلید واژه:    زندگی پایدار، محیط زیست گرایی، حفاظت محیط زیست، *بازکاهی، *بازمصرف، محل های دفن زباله، بازیافت، مصرف انرژی، صرفه جویی، آب، گرمایش زمین، سوخت های فسیلی، دی اکسید‌ کربن

 

—   گاسمن، گیلیان. انرژی های سازگار با محیط زیست. مترجم خورشید همتی آهویی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۳۲ص. (حفظ محیط زیست؛ ۲۳۴: دوستدار زمین باشیم) (ج – د)

کلید واژه:    انرژی های پایان ناپذیر، تکنولوژی سبز، حفظ محیط زیست، منابع تجدید پذیر، منابع تجدید ناپذیر، انرژی خورشیدی، گرمایش زمین، گازهای گلخانه ای

 

—   گاسمن، گیلیان. خرید سبز: مصرف کننده سبز. مترجم نگار عجایبی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۲۴۴: دوستدار زمین باشیم) (ج – د)

کلید واژه:    خرید از فروشگاه، زندگی پایدار، حفاظت محیط زیست، *خرید سبز، صرفه جویی، پسماند، *محصولات ارگانیک

 

—    گاسمن، گیلیان. خوراکی های سبز.مترجم عباس زندباف؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۳۲ص.  (حفظ محیط زیست؛ ۲۴۵: دوستدار زمین باشیم)  (ج – د)

کلید واژه:    غذاهای طبیعی، زندگی پایدار، مسئولیت های زیست محیطی، حفاظت محیط زیست، مواد غذایی، کشاورزی اُرگانیک، آفت‌کُش‌ها، کودهای شیمیایی

—    گایسلر، داگمار، نویسنده و تصویرگر. بدن من مال خودم است: مراقبت جنسی کودکان. مترجم زهره حیدری شاهی؛ ویراستار معصومه اکبری. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (مجموعه کتاب های خودِ خودم؛ ۱) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، روانشناسی، سوءاستفاده جنسی، حریم شخصی، روان شناسی کودک، مراقبت از خود، مهارت های زندگی

—  گایسلر، داگمار، نویسنده و تصویرگر. گاهی عصبانی می شوم!: خودشناسی کودکان. مترجم زهره حیدری شاهی؛ ویراستار معصومه اکبری. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۳۰ص. (مجموعه کتاب های خودِ خودم؛ ۳) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، روان شناسی، خشم در کودکان، مهارت های زندگی، خودشناسی، روان شناسی کودک، *مهارت های فردی

—    گایسلر، داگمار، نویسنده و تصویرگر. گاهی هم دعوا می شود!: خودشناسی کودکان. مترجم زهره حیدری شاهی؛ ویراستار معصومه اکبری. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (مجموعه کتاب های خودِ خودم؛ ۴) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، روانشناسی، اختلاف با دیگران، عذرخواهی، مهارت های زندگی، احساسات، مهارت های اجتماعی، روابط بین اشخاص، مهارت های ارتباطی، خودشناسی، *مهارت های فردی، روابط با دیگران

—    گایسلر، داگمار، نویسنده و تصویرگر. من با هر کسی نمی روم: روش برخورد با غریبه و آشنا. مترجم منیژه نصیری؛ ویراستار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۷.  ۲۸ص. (مهارت های خود مراقبتی؛ ۱)   (الف – ب)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، مراقبت از خود

—   گایسلر، داگمار، نویسنده و تصویرگر. من که گم‌نمی‌شوم: راهکارهای لازم هنگام گم‌شدن. مترجم منیژه نصیری؛ ویراستار روشنک بهاریان‌نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۷.  ۲۸ص.  (مهارت های خودمراقبتی؛ ۳)  (الف – ب)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، راه و رسم زندگی، گم شدن، مراقبت از خود

—   گایسلر، داگمار؛ تسولر، الیزابت. من می توانم قوی باشم: اعتماد به نفس و مقابله با قلدری. مترجم منیژه نصیری؛ ویراستار روشنک بهاریان نیکو. تهران: پیک ادبیات، ۱۳۹۷. ۲۸ص.  (مهارت های خود مراقبتی؛ ۴)  (ب – ج)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، عزت نفس کودکان، اعتماد به نفس، خودشناسی، زورگویی، مهارت های اجتماعی، *خودمراقبتی

—    گرین، جن. پایدارسازی منابع طبیعی. مترجم بهرام معلمی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۴۸ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۱۸۳: چالش های زیست محیطی) (د – ه)

کلید واژه:    منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، انرژی های پایان ناپذیر، توسعه پایدار، سوخت های فسیلی، زندگی پایدار، محیط زیست گرایان، منابع تجدید ناپذیر

—   گریوز، سو. از همه چیز بدم می آید!. تصویرگر دسیدریا گوئیچاردینی؛ مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار شهرناز اعتمادی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۷ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۹۵: احساسات من) (الف – ب)

کلید واژه:    هیجان ها در کودکان، خشم در کودکان، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، احساسات، کنترل (روانشناسی)

—    گریوز، سو. ترس نداره!. تصویرگر دسیدریا گوئیچاردینی؛ مترجم فریبا رفوئیان؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۴۵: احساسات من) (الف – ب)

کلید واژه:    هیجان ها در کودکان، ترس در کودکان، مهارت های زندگی، احساسات، خودآگاهی، *مهارت های فردی

—    گلشن، علی. ترکمن‌ها. ویراستار مژگان کمپانی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، قلّک، ۱۳۹۶. ۴۸ص. (ایران من؛ ۲)  (ج – د)

کلید واژه:    ایران، ترکمنان، اقوام ایرانی، صنایع دستی، موسیقی محلی ترکمنی، پوشاک، آداب و رسوم و زندگی اجتماعی، ادبیات ترکمنی

—  لاموت، مت، نویسنده و تصویرگر. ما این طوری زندگی می کنیم: یک روز از زندگی هفت کودک در چهارگوشه ی جهان. مترجم سحر ترهنده؛ ویراستار عاطفه سلیانی. تهران: فاطمی، کتاب طوطی، ۱۳۹۷. ۵۲ص. (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مطالعات میان فرهنگی، آداب و رسوم، تفاوت های فرهنگی، همدلی، سبک زندگی، *شباهت های فرهنگی

—    لانگلی، اندرو. مصرف بهینه و انرژی های پایدار. مترجم رویا رضوانی؛ ویراستار بهرام معلمی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۴۸ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۸۱: چالش های زیست محیطی) (ج – د)

کلید واژه:    انرژی، منابع، منابع طبیعی پایان ناپذیر، محیط زیست، منابع تجدیدپذیر، منابع تجدید ناپذیر، انرژی های پایان ناپذیر، انرژی هسته ای، سوخت ها

—    لنگن، آنت. عینک نمی زنم!. تصویرگر فراوکه بار؛ مترجم منیژه نصیری؛ ویراستار شهرام رجب زاده. تهران: زعفران، کتاب های زعفرانی، ۱۳۹۷.  ۲۸ص. ( دنیای شیرین دخترک؛ ۸ )   ( الف – ب )

کلید واژه:   داستان های اجتماعی، عینک ها (داستان)، مهارت های زندگی، کودکان و عینک

—   لودویگ، ترودی. پسر نامرئی. تصویرگر پاتریک بارتن؛ مترجم شیدا فرهنگ. تهران: خانه تحول، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (ب – ج)

کلید واژه:    روابط اجتماعی در کودکان، خجالت در کودکان، مهارت های اجتماعی در کودکان، ارتباط بین اشخاص، مهارت های زندگی، اعتماد به نفس، مهارت های ارتباطی

—       مالکهی، ویلیام. این قدر ناامید نباش!. تصویرگر دارن مکی؛ مترجم لادن مقیمی اسکویی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۳۶ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۱۴)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، ناامیدی، احساسات، *مهارت های فردی

—    مالکهی، ویلیام. خوبه بگویی ببخشید. تصویرگر درن مکی؛ مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۹۲) (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، عذرخواهی، مهارت های ارتباطی، خشم

—     مایر، اینگر ام.. امیلی و گل‌های پرنده‌ی بِن: پذیرش سوگ. تصویرگر ماریا بوگاد؛ مترجم خورشید همتی آهویی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۳۶ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۴۴)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، سوگمندی در کودکان، کودکان و مرگ، مهارت های ارتباطی، خانواده، خواهران و برادران، عواطف در کودکان

—   مشتاق، مژگان. زرافه‌ی خیال‌باف. تصویرگر تهمینه حدادی؛ ویراستار لاله جعفری. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب های پرنده آبی، ۱۳۹۵. ۲۴ص. (الف – ب)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، داستان های حیوانات، خیالپردازی، تفکر، مهارت های زندگی، پیشداوری

—    مک کوئیش، اَل. زنبوری که حرف می زد: دنیای شگفت انگیز بِل و زنبور. تصویرگر ربکا گیبون؛ مترجم فائقه شاه حسینی. تهران: ویژه نشر، ۱۳۹۷. ۳۲ص. ( ب – ج )

کلید واژه:   داستان های کودکان، زنبورها (داستان)، طبیعت، تعطیلات تفریحی

 

—    مکلود، کارول. سطل های نامرئی: روزهایی بهتر برای کودکان بسازیم. تصویرگر دیوید مسینگ؛ مترجم حمیده شرزه ئی. تهران: خانه تحول، ۱۳۹۴. ۳۲ص. (ب – ج)

کلید واژه:    روابط بین اشخاص، کودکان، مهارت های زندگی، عزت نفس کودکان، خوشبختی، شادی، مهارت های ارتباطی، محبت، مهربانی

 

—    ملک یاری، مسعود. سفرِ مردِ بی لبخند. تصویرگر محبوبه اسفندیاری؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۰۰)  (ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، شکارچیان (داستان)، حفاظت محیط زیست، حیات وحش، حیوان های جنگلی

—   ملک‌یاری، مسعود. کبوترباشی و زرافه های پرنده. تصویرگر مجید فخارزواره؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۲۵ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۲۷۲)  (ج)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا، آلودگی آب، انسان و حیوان، آلودگی محیط زیست، حیوانات

—     مورفی، استوارت ج.. آلن تو می توانی!. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۹۸: تامی الاغه و دوستانش)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، اعتماد به نفس، تشویق، خودآگاهی، عزت نفس کودکان، روانشناسی کودک، توانمندسازی، مهارت های اجتماعی، دوستی

—    مورفی، استوارت ج.. با هم قلعه می سازیم. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۸۸: تامی الاغه و دوستانش) (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، همکاری، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، کار گروهی

—    مورفی، استوارت ج.. دوست تازه چه خوبه!. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۸۹: تامی الاغه و دوستانش) (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های اجتماعی، دوستی، دوستیابی، ارتباط با دیگران، مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی

—     مورفی، استوارت ج.. لطفاً بگو لطفاً!. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۹۱: تامی الاغه و دوستانش)  (الف – ب)

کلید واژه:    ادب، آداب معاشرت، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی در کودکان، روانشناسی کودک، مهارت های رفتاری

—   موزز، برایان. ترسوزوروس. تصویرگر مایک گوردن؛ مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار شهرناز اعتمادی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۳۶ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۹۷: احساسات دایناسوری)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، ترس در کودکان، هیجان ها در کودکان، روانشناسی کودک، احساسات

 

—    موزز، برایان. نگرانو‌داکتیل. تصویرگر مایک گوردن؛ مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار شهرناز اعتمادی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۹۸: احساسات دایناسوری) (الف – ب)

کلید واژه:    هیجان ها در کودکان، دایناسورها (داستان)، اضطراب در کودکان، داستان های تخیلی، ترس در کودکان، نگرانی در کودکان، مهارت های اجتماعی،مهارت های زندگی، *مهارت های فردی

—   مینرز، چری ج.. جرأت داشته باش!. تصویرگر الیزابت آلن؛ مترجم رؤیا رضوانی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۳۶ص. (مهارت های زندگی؛ ۲۶۰)  (الف – ب)

کلید واژه:   کودکان، شجاعت، مهارت های زندگی، اعتماد به نفس در کودکان، مهارت های ارتباطی، *مهارت های فردی

—   نیلور، فیلیس رنلدز. رئیسِ زمینِ بازی: درباره ی جرأت مندی. تصویرگر نولا لانگنرمالون؛ مترجم لادن مقیمی اسکوئی؛ ویراستار هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۵. ۳۲ص. (مهارت های زندگی؛ ۳۰۶)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، قاطعیت (روان شناسی)، بازی های کودکان، *مهارت های فردی، زورگویی، رفتار اجتمای، مهارت های اجتماعی

—  والمارک، لوری. آدا بایرون و ماشین فکر: سرگذشت آدا بایرون لاولیس و ماشین محاسبه. تصویرگر اپریل چو؛ ترجمه شهاب الدین عباسی. تهران: نخستین، کتاب های پرستو، ۱۳۹۷. ۳۹ص. ۴۵ص. (من و مشاهیر جهان) (ج – د)

کلید واژه:    لاولیس، آداکینگ، سرگذشتنامه، زنان ریاضی دان، ریاضیدانان، برنامه نویسی، *ماشین تفاضلی، *ماشین تحلیلگر، انگلستان

—  وانیر، مارسلاباکور؛ نیمارک، جیل. کاش من یک گاو بودم!: مقابله با خود کم‌بینی. تصویرگر جیرو براگن؛ مترجم فرزاد ابرقویی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۰۷) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، اعتماد به نفس، عزت نفس، مهارت های زندگی، بوقلمون ها (داستان)، صدای حیوان ها، تفاوت های فردی

—  ودودی، آذر. سموره. تصویرگر گلی صفری؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۴۶ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۳۳)  (ج – د)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، جنگل ها، زاگرس، حمایت حیوانات، سنجاب ها (داستان)، بلوط، پوشش گیاهی، محیط بان، تخریب محیط زیست

 

—   وردینگتون، میشل. پسری که به دنبال باد رفت. تصویرگر جوزف کاومن؛ مترجم لیدا هادی؛ ویراستار لیلی فیروز. تهران: کتاب پارک، ۱۳۹۷. ۳۱ص. (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، اوتیسم، داستان های طبیعت محور، تخیل در کودکان، تفاوت های فردی، مهارت های زندگی

—    هولمز، مارگارت ام.. اتفاق بد برای همه پیش می‌آید: روش‌های مقابله با استرس پس از حادثه. تصویرگر کری پیلو؛ مترجم سارا وطن آبادی؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۵. ۳۵ص. (مهارت های زندگی؛ ۳۶۲)  (ب – ج)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، فشار روانی، روانشناسی کودک، خشونت، ناهنجاری های رفتاری

—    هیویت، سالی. باز مصرف و بازکاهی. مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۶۳) (ج –د)

کلید واژه:    بازیافت، مواد زاید، حفاظت محیط زیست، پسماند، محل های دفن زباله، محیط زیست، *باز مصرف، *باز کاهی، گرمایش زمین

—  هیویت، سالی. پسماند و بازیافت. مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۲۸) (ج – د)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، بازیافت، پسماند، سوخت های فسیلی، آلودگی، گازهای گلخانه ای، کمپوست

—   هیویت، سالی. محیط زیست ما. مترجم رویا رضوانی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۳۲ص. ( نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۲۶۸) (ج – د)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، محیط زیست و کودکان، محیط زیست گرایان، حیات وحش، زنجیره غذایی، زباله، تخریب محیط زیست، *جنگل پایدار

—     یارمحمدی، آنیتا. خانم آلای شلخته: مقابله با بی نظمی، رعایت بهداشت. تصویرگر محبوبه یزدانی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۲۴ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۲۸) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، نظم و ترتیب، محیط زیست، آلودگی، نظم و بی نظمی، بهداشت

 


—    یامادا، کوبی. این فکر جادویی. تصویرگر مائه بسام؛ ترجمه ی فاطمه کاوندی. تهران: انتشارات بدون، ۱۳۹۶. ۳۶ص.  (ب – ج)

کلید واژه:    اندیشه و تفکر، خودسازی در کودکان، شناخت در کودکان، مهارت های زندگی

—   یزدانی، معصومه. لاک پشت و مرغابی ها: همدلی. تصویرگر پگاه رخشا؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۳۷: وقتی من این شکلی ام؛ ۲)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، داستان های حیوانات، یاریگری، همدلی، مشارکت، حل مسأله

—    یوسفی، ناصر. پسرک، پیرمرد و زن کولی. تصویرگر تهمینه خواجوی. تهران: کارگاه کودک، ۱۳۹۶. ۴۶ص. (ج – د)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، داستان های فلسفی، بخشش، مهربانی، گذشت، تنهایی، طبیعت، رودخانه، اندوه، زمین، آسمان، کولی (داستان)

 

 

***   ۳

 

 

—    آدامسون، تامس کی.. نخستین انسان در ماه. تصویرگر گوردون پورسل، تری بیتی؛ مترجم فرشاد مزینانی؛ ویرایش فرشید مزینانی. تهران: عصر اندیشه، ۱۳۹۷. ۳۱ص. (کتاب های تصویری مخترعان و کاشفان؛ ۱۲) (ج)

کلید واژه:   پروژه آپولو ایالات متحده، تاریخ، سفر به ماه، ماه، اکتشاف، فضاپیماها، آپولو ۱۱

—   ابراهیمی، پیام. دزدهای ساحلی. تصویرگر آرزو قلی‌زاده؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۵. ۳۲ص. (حفظ محیط زیست؛ ۲۹۴)  (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، لاک پشت ها (داستان)، حفاظت محیط زیست، لاک پشت های دریایی، آلودگی نور، تخریب محیط زیست، آلودگی محیط زیست، آلودگی دریاها، مناطق ساحلی

—   ابراهیمی، پیام. یک فرار آشغالانه. تصویرگر فاطمه رحمانی؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۶۳ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۰۶)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست، زباله، تفکیک زباله، داستان های تخیلی، بازیافت

—    اوبری، آنت. گروه رنگین کمان: من و زورگویی دیگران. تصویرگر پاتریس بارتون؛ مترجم مصطفی رحماندوست. تهران: ذکر، کتاب های قاصدک، ۱۳۹۷.  ۲۴ص. (ب)

کلید واژه:    داستان های اجتماعی، داستان های آموزنده، کودکان، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، مهارت های اجتماعی در کودکان، دوستی، شجاعت، زورگویی در مدرسه

 

—  اینس، شونا. تو فقط شبیه خودت هستی: کودکان و پذیرش خویشتن. تصویرگر ایریس آگوچ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶. ۳۶ص.  (الف – ب)

کلید واژه:   اعتماد به نفس در کودکان، خودشناسی در کودکان، روان شناسی کودک، عزت نفس، روابط بین اشخاص

—     اینس، شونا. خانواده شبیه کیک است: کودکان و احساس تعلق به خانواده. تصویرگر ایریس آگوچ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶. ۳۶ص.  (ب)

کلید واژه:   خانواده، کودکان، ارتباط با دیگران، مهارت های زندگی، روابط بین اشخاص، مهارت های ارتباطی، تفاوت ها، مشارکت

 

—   اینس، شونا. زندگی شبیه باد است: کودکان و مفهوم زندگی. تصویرگر ایریس آگوچ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶. ۳۶ص. (ب)

کلید واژه:    کودکان، زندگی، مهارت های زندگی، کودکان و مرگ

—    اینس، شونا. مغز شبیه باغ است: کودکان و آشنایی با ذهن‌آگاهی. تصویرگر ایریس آگوچ؛ مترجم احمد تصویری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، ارتباط با دیگران، ذهن‌آگاهی (روان شناسی)، مغز، *مهارت های فردی، روان شناسی کودک، اندیشه و تفکر

—    برایت، جی. ای.. چه چیزی خرسی را خوشحال می کند؟. مترجم لادن مقیمی اسکویی؛ ویراستار هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۵.  ۲۴ص. (مهارت های زندگی؛ ۳۰۸) (الف – ب)

کلید واژه:   کودکان، داستان های تخیلی، مهارت های زندگی، شادی، رضایت خاطر، تخیل در کودکان، هیجان ها در کودکان، کمک به دیگران

—   بهرامی پارسا، ملیحه. نوروز در خانۀ ما. تصویرگر و صفحه آرا مهران مستوفی؛ ویراستار سیما آبی. تهران: سروش، ۱۳۹۶.  ۳۲ص. (ب – ج)

کلید واژه:   نوروز، آداب و رسوم، چهارشنبه سوری، سیزده‌ بدر، عید نوروز

— پاکارد، مری. بدبیاری!. تصویرگر جوی آلن؛ مترجم هایده کروبی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۶۸) (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، شانس (داستان)، صبر

—    پراساد، وینا. چطور خمیردندان سر از تیوب درآورد؟. تصویرگر راجیو ایپه؛ مترجم رعنا زارعی. تهران: مرغابی، ۱۳۹۶. ۱۶ص. (ب)

کلید واژه:    کودکان، سلامتی و بهداشت، مسواک زدن، تکنولوژی، بهداشت دهان و دندان، خمیردندان

—    توماس، ایزابل. من به خودم می بالم: درباره ی احساسات. تصویرگر کلر السم؛ مترجم هایده کروبی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۲۴ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۲۶)  (ب)

کلید واژه:    مهارت های زندگی، احساسات، اعتماد به نفس در کودکان، مهارت های اجتماعی، غزور، *مهارت های فردی، عزت نفس کودکان

—    توماس، ایزابل. من خجالتی ام: درباره ی احساسات. تصویرگر کلر السم؛ مترجم هایده کروبی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۳۲)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، خجالت در کودکان، روابط با دیگران، مهارت های اجتماعی، روابط اجتماعی در کودکان، *مهارت های فردی، روانشناسی تربیتی، احساسات

—   توماس، ایزابل. من مهربانم: درباره ی احساسات. تصویرگر کلر السم؛ مترجم هایده کروبی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۲۸)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، مهربانی، کمک به دیگران، روانشناسی کودک، مراقبت و دلسوزی

— توماس، ایزابل. من نگرانم: درباره ی احساسات. تصویرگر کلر اِاسُم؛ مترجم هایده کروبی؛ ویراستار سیما سودخواه. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۵. ۲۴ص. (مهارت های زندگی؛ ۲۳۱)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، نگرانی در کودکان، هیجان ها در کودکان، احساسات، *مهارت های فردی

—     جاورنیک، الن. اگر همه این کار را بکنند!: پرورش مهارت رفتار صحیح در جامعه. تصویرگر کالن م. مدن؛ مترجمان لیلا کاشانی وحید، فاضل مرادی سبزوار؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۲ص. (ب)

کلید واژه:   مهارت های اجتماعی در کودکان، مهارت های اجتماعی در کودکان، ارتباط با دیگران، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی

 

—  جاویدی بوشهری، صدیقه. هلولای دریا. تصویرگر علی میری. تهران: سیراف، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (قصه های من) (ب)

کلید واژه:   ماهی‌ها (داستان)، آلودگی دریا، حفاظت محیط زیست

—     جنسن، پاتریشیا. از دکتر می ترسی؟. تصویرگر یوهانا هانتل؛ مترجم هایده کروبی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۶۵) (الف)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، ترس در کودکان، استرس، سلامتی، فشار روانی، *مهارت های فردی

—    چاکرابورتی، سوناندو، نویسنده و تصویرگر. فین و فین و فین. مترجم رعنا زارعی. تهران: مرغابی، ۱۳۹۶. ۱۶ص. (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، سرماخوردگی (داستان)، بیماری های ویروسی در کودکان، بهداشت فردی، مراقبت از خود، بیماری های واگیردار

—     حسن‌زاده، فرهاد. چطور باید یک ماشین را به حمام برد؟: صرفه جویی در مصرف آب. تصویرگر نازنین جمشیدی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۲۴: عمه خانم و ماجراهای آبکی؛ ۱) (ب – ج)

کلید واژه:    آب، مصرف، صرفه جویی، حفاظت محیط زیست، استفاده بهینه، اسراف

— حسن ‌زاده، فرهاد. شیرِ آبِ حرف گوش کن: صرفه جویی در مصرف آب. تصویرگر نازنین جمشیدی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۲۶: عمه خانم و ماجراهای آبکی؛ ۳)

کلید واژه:   حفاظت محیط زیست، آب، مصرف، صرفه جویی، اسراف (داستان)

—    دایر، وین دبلیو. بهانه بی بهانه، بهانه ها جلوی پیشرفت تو را می گیرند. تصویرگر استیسی هلربودنیک؛ مترجم حمیده شرزه ئی. تهران: خانه تحول، ۱۳۹۴.  ۳۶ص. (ب)

 

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، خودسازی در کودکان، حفظ محیط زیست، حل مسأله، اعتماد به نفس، تلاش، بهانه آوردن، *مهارت های فردی

—    دروا، روژه-پول. گفتگو با مردم دربارۀ غرب. ترجمه مهدی ضرغامیان. تهران: آفرینگان، ۱۳۹۶. ۷۱ص. (د – ه)

کلید واژه:    تمدن غرب، غربگرایی، حقوق بشر، نوگرایی، بربرها، عصر روشنگری

—     دورینگ، آماندا اف.. وقتی به ناهارخوری می رویم. تصویرگر کریس لنش؛ مترجم هایده کروبی؛ ویراستار هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۸۴)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، *مهارت های فردی، غذا خوردن، آداب معاشرت

—     دیری، تری. سلحشوران سیاه و دژهای دود زده. تصویرگر فیلیپ ریو؛ مترجم پیمان اسماعیلیان؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: افق، ۱۳۹۷.  ۱۷۳ص.  (تاریخ ترسناک؛ ۱۰)  (د – ه)

کلید واژه:    شوالیه و شوالیه گری، تاریخ، قرون وسطا، اروپا، انگلستان، فرانسه، جنگ های صلیبی، جوانمردی، مسابقه ها، بازی ها و سرگرمی ها

—  راس، تونی. من یک گربه می خواهم. مترجم و ویراستار فهیمه حبشی زاده؛ گرافیست عارفه حق گشایی. مشهد: اندیشه شایان، ۱۳۹۷. ۱۲ص. (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، لجبازی، حیوان های دست آموز، رفتار، تغییر و تعدیل، *مهارت های فردی، حیوانات خانگی

—    راهنما، سیدجواد. گوریلی که مادرش را گم کرد: درباره ی مصرف بهینه ی برق. تصویرگر نازنین جمشیدی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۱۶: خانه ی کوتوله با شیروانی نارنجی؛ ۵) (ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، برق‌نیرو، استفاده بهینه، صرفه جویی، حفاظت محیط زیست، کامپیوتر، رایانه

—   سرمشقی، فاطمه . باغی که درخت نداشت. تصویرگر گلی صفری؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۴۴: قصه های نهال؛ ۴) (ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، حفاظت محیط زیست، درخت ها (داستان)، زندگی شهری، دختر نارنج و ترنج، تخیل در کودکان، افسانه های عامه، آلودگی هوا، قطع درختان

—    سرمشقی، فاطمه. قالی هزار و یک شب مادربزرگ. تصویرگر گلی صفری؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۴۱: قصه های نهال؛ ۱) (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، حفاظت محیط زیست، تفکیک زباله، آلودگی آب، پسماند، داستان ماه پیشونی، بازیافت

—    سورنسن، هانا. یک سقف خورشیدی برای کودکستان ما. تصویرگر سون لبرر؛ مترجم مینا نظری. تهران: سیراف، ۱۳۹۶.  ۲۴ص. (قصه های من)  (ب – ج)

کلید واژه:   انرژی، صرفه جویی، مصرف انرژی، انرژی خورشیدی، حفاظت محیط زیست، انرژی های پایان ناپذیر

—  سیدآبادی، علی‌اصغر. پسری که با یوزپلنگ حرف زد. تصویرگر معصومه اعتبارزاده؛ دبیر مجموعه محمود برآبادی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۷. ۱۸ص. (بهترین نویسندگان ایران)  (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، حیات وحش، حفاظت، حفاظت محیط زیست، یوزپلنگ ها (داستان)، ایران، *ردیاب های ماهواره ای

—   شاهی، زهرا. به کیلکاها رحم کنید. تصویرگر محسن محمدمیرزایی؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۱۱: دستورالعمل گیج بازی؛ ۱)  (د)

کلید واژه:   حفاظت محیط‌زیست، ماهی ها (داستان)، حیوان های دریایی، کیلکاها (داستان)

—  فیاضی، مریم. خوابم نمی آید: مقابله با ترس. تصویرگر محبوبه یزدانی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۰۳: ماجراهای مهتاب؛ ۴)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، خودشناسی در کودکان، هیجان ها در کودکان، داستان های تخیلی، ترس از تاریکی، بیخوابی، حل مسأله

—   فیاضی، مریم. همه چیز را نمی شود چسباند اما…: جرئت‌ورزی، راستگویی. تصویرگر محبوبه یزدانی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۴۰: ماجراهای مهتاب؛ ۳)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، راستگویی، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و نوه ها، بازی درمانی

—   کشاورز، ناصر. باند هواپیما و پرواز. نویسنده تونی میتون؛ تصویرگر اَنت پارکر؛ ویراستار صوری فاطمه آتش سخن. تهران: گیسا، ۱۳۹۷.  ۲۳ص. (مجموعه سفرهای سه رورو؛ ۱)  (الف – ب)

کلید واژه:    شعر کودکان، هواپیماها، سفرهای هوایی، فرودگاه ها، برج مراقبت

—   کشاورز، ناصر. تراکتور و مزرعه‌داری. نویسنده تونی میتون؛ تصویرگر انت پارکر؛ ویراستار صوری فاطمه آتش سخن. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۲۳ص. (مجموعه سفرهای سه رورو؛ ۱۰) (ب)

کلید واژه:    شعر کودکان، تراکتورها، کشاورزی، ماشین آلات، ابزار و وسایل، کمباین ها

—     کشاورز، ناصر. خودرو یا ماشینِ سواری. نویسنده تونی میتون؛ تصویرگر انت پارکر؛ ویراستار صوری فاطمه آتش سخن. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (مجموعه سفرهای سه رورو؛ ۵)  (الف – ب)

کلید واژه:    شعر کودکان، اتومبیل‌ها، وسایل نقلیه، ترافیک، پلیس راهنمایی و رانندگی

—    کشاورز، ناصر. ریل و قطار، مسافر و بار. نویسنده تونی میتون؛ تصویرگر انت پارکر؛ ویراستار صوری فاطمه آتش‌سخن. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۲۳ص. (مجموعه سفرهای سه رورو؛ ۸) (الف – ب)

کلید واژه:   شعر کودکان، لوکوموتیوها، راه‌آهن، قطارها، واگن‌ها

—   کشاورز، ناصر. کامیون و تریلی و بار. تونی میتون؛ تصویرگر انت پارکر؛ ویراستار صوری فاطمه آتش سخن. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۲۳ص. (مجموعه سفرهای سه رورو؛ ۳)  (الف – ب)

کلید واژه:    شعر کودکان، کامیون ها، وسایل نقلیه موتوری، مهارت های زندگی

—  کشاورز، ناصر. ماشین‌های آتش نشانی. تونی میتون؛ تصویرگر انت پارکر؛ ویراستار صوری فاطمه آتش سخن. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۲۳ص. (مجموعه سفرهای سه رورو؛ ۶)  (الف – ب)

کلید واژه:    شعر کودکان، آتش‌نشان‌ها، آتش‌نشانی، ابزار و وسایل، ماشین‌های آتش‌نشانی، مشاغل، مهارت های زندگی

 

—    کشاورز، ناصر. مسافرت به زیرِ دریا. نویسنده تونی میتون؛ تصویرگر انت پارکر؛ ویراستار صوری فاطمه آتش سخن. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (مجموعه سفرهای سه رورو؛ ۷)  (الف – ب)

کلید واژه:    شعر کودکان، زیردریایی‌ها، سکان، سفر دریایی

—     کشاورز، ناصر. وَگی تنها با خودش تو روزِ تولدش. براساس داستان جاناتان لاندن؛ تصویرگر فرانک رمکیه ویچ. تهران: افق، کتاب های فندق، ۱۳۹۷. ۲۸ص. (وگی ورجه؛ ۹)  (الف – ب)

کلید واژه:    شعر کودکان، تولد، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، قضاوت، پیشداوری

—    کشاورز، ناصر. وَگی رفته مهمونی اردوی تابستونی. براساس داستان جاناتان لاندن؛ تصویرگر فرانک رمکیه ویچ. تهران: افق، کتاب های فندق، ۱۳۹۷. ۲۸ص. (وگی ورجه؛ ۱۲)  (الف – ب)

کلید واژه:    شعر کودکان، تعطیلات تفریحی، اردوهای مدارس، مهارت های اجتماعی، مهارت های زندگی، همکاری، مشارکت، برنامه ریزی، روابط بین اشخاص، *مهارت های فردی

—   کوک، جولیا. انجمن دوستداران امتحان: توان مغز قدرتمند من در غلبه بر نگرانی امتحان. مترجمان مهدی دوایی، ریحانه کرباسچیان؛ تصویرگر سمیرا مختاری؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۲ص. (مجموعه کتاب های باشگاه مغز) (ب – ج)

کلید واژه:   مطالعه و فراگیری، ترس از امتحان، آزمون ها، موفقیت تحصیلی، مهارت های یادگیری، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، اضطراب در کودکان

—    کوک، جولیا. با برنامه ریزی همه  کارها ردیف می شود!: تمرین برنامه ریزی برای تقویت مغز. تصویرگر میشل هازلوود هید؛ ترجمه و انطباق فرهنگی لیلا کاشانی وحید؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۰ص. ( مجموعه کتاب های باشگاه مغز)  (ج)

کلید واژه:   برنامه ریزی، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، کودکان، مدیریت زمان، تصمیم گیری، انظباط، تحقیق

—   کوک، جولیا. بدترین روز زندگی من!: تقویت مهارت توجه به راهنمایی ها. تصویرگر کلسی دو وییرد؛ مترجم میترا نوحی جهرمی؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۲ص. (ب)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، موفقیت، اندیشه و تفکر، *مهارت های فردی، دقت

—   کوک، جولیا. پسر وول وولکی: درباره ی بیش فعالی . تصویرگر کری هارتمن؛ مترجم هایده عبدالحسین‌زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۴۲: کتاب های جولیا؛ ۲۰)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، کودکان پُرتحرک، کم توجهی در کودکان پُرتحرک، تمرکز حواس، مهارت های ارتباطی، حل مسأله، اختلالات رفتاری در کودکان

—    کوک، جولیا. تقصیر من نبود که…: پرورش مسئولیت پذیری در کودکان. تصویرگر آنیتا دوفلا؛ مترجمان ریحانه کرباسچیان، لیلا کاشانی وحید؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۲ص. (ب – ج)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های اجتماعی، مسئولیت پذیری، مهارت های زندگی، برنامه ریزی، حل مساله، روابط اجتماعی در کودکان

—   کوک، جولیا. جواب های دردسرساز . تصویرگر کلسی دوویرد؛ مترجم هایده عبدالحسین‌زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۳۶ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۶۸: کتاب های جولیا؛ ۲۸)  (ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، ارتباط با دیگران، تفکر انتقادی، انتقاد پذیری، گوش دادن، حل مسأله

—   کوک، جولیا. چنگالی که بوی بد می داد. تصویرگر آنیتا دوفالا؛ مترجم هایده عبدالحسین‌زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۳۶ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۴۵: کتاب های جولیا؛ ۲۱) (ب)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، بهداشت، مراقبت از سلامت شخصی، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، روابط اجتماعی، حمام کردن

—  کوک، جولیا. چه شغلی، چه کفشی؟. تصویرگر آنیتا دوفالا؛ مترجم هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۵۷: کتاب های جولیا؛ ۲۴) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، مشاغل، کفش ها (داستان)، مهارت های اجتماعی، *مهارت های فردی

—   کوک، جولیا. رفتارهای سرِمیزی. تصویرگر آنیتا دوفالا؛ مترجم هایده عبدالحسین‌زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۵۶: کتاب های جولیا؛ ۲۶) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، سفره، آداب و رسوم، غذا خوردن، مهارت های اجتماعی، *مهارت های فردی، مهارت های رفتاری

 

—  کوک، جولیا. ط مثل… . تصویرگر فیلیپ راجرز؛ مترجم هایده عبدالحسین‌زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۳۳ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۵۸: کتاب های جولیا؛ ۲۵)  (ج)

کلید واژه:    کودکان طلاق، روان شناسی کودک، والدین و کودک، طلاق، خشونت در خانواده، مهارت های ارتباطی، *مهارت های فردی، احساس گناه، همدلی، حل مسأله

—  کوک، جولیا. غُرمی زنم، غرمی زنم، غر می زنم… . تصویرگر آنیتا دوفالا؛ مترجم هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۴۸: کتاب های جولیا؛ ۲۳)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، اخلاق اجتماعی، مثبت نگری، مهارت های ارتباطی، خوش بینی، بدبینی

—    کوک، جولیا. قانون برای من نیست. تصویرگر آنیتا دوفالا؛ مترجم هایده عبدالحسین‌زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۷۱: کتاب های جولیا؛ ۲۹) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، اطاعت، روان شناسی کودک، تصمیم گیری، قانون شکنی، مدرسه ها، قوانین و مقررات، تکلیف شب

—    کوک، جولیا. مغز خمیری، مغز سنگی: پرورش توانمندی های مغزی در کودکان. تصویرگر آلیسون ولنتاین؛ مترجمان لیلا کاشانی وحید، عاطفه مهدوی؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۲ص. (مجموعه کتاب های باشگاه مغز )  (ج )

کلید واژه:   کارایی ذهن، اندیشه و تفکر، مغز، انعطاف پذیری در کودکان، یادگیری، مهارت های زندگی، مهارت های فردی، اعتماد به نفس

—    کوک، جولیا. من که تقصیر ندارم!. تصویرگر آنیتا دوفالا؛ مترجم هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۶۶: کتاب های جولیا؛ ۲۷)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، روابط اجتماعی، مسئولیت پذیری، مهارت های ارتباطی، روانشناسی تربیتی، *مهارت های فردی، اشتباه ها

—    کوک، جولیا. نمی‌توانم چیزمیزهایم را پیدا کنم!!: اتاق مرتب، مغز قدرتمند. تصویرگر میشل هازل وود هاید؛ مترجم لیلا کاشانی وحید؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶.  ۳۶ص. (مجموعه کتاب های باشگاه مغز) (ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، نظم و بی نظمی، انسان، فیزیولوژی، مغز، کمک به دیگران

—  کوک، جولیا. وقتی راستش را نمی‌گویم چه طوفانی به‌پا می‌شود: پرورش صداقت و راستگویی در کودکان و نوجوانان. تصویرگر میشل هازل‌وود هاید؛ مترجمان ریحانه کرباسچیان، لیلا کاشانی وحید؛ ویراستار ادبی فاطمه صادقیان. تهران: مهرسا، ۱۳۹۶ (چاپ دوم).  ۳۲ص.  ( ب – ج)

کلید واژه:   کودکان، مهارت های زندگی، راستگویی و دروغگویی، مهارت های ارتباطی، *مهارت های فردی، روانشناسی تربیتی

—    کیم، یونگ-آه. یک روز خوب می‌آید!. تصویرگر جی سوشین؛ مترجم افسانه وثوق روحانی؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۳۲ص. (مهارت های زندگی؛ ۳۴۵)  (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، کودکان، تنهایی، احساسات، مهارت های زندگی، امیدواری، گوشه گیری

—   گایسلر، داگمار، نویسنده و تصویرگر. دیگر بس است یعنی چه؟: رشد هیجانی  کودکان. مترجم زهره حیدری شاهی؛ ویراستار معصومه اکبری. تهران: گیسا، ۱۳۹۷. ۳۰ص. (مجموعه کتاب های خودِ خودم؛ ۳) (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، روان شناسی، *مهارت های فردی، مهارت های زندگی، مراقبت از خود، *اعتدال، هوش هیجانی، نافرمانی و مقابله جویی در کودکان، نیازها

—   گریوز، سو. امان از این همه قانون!. تصویرگر دسیدریا گوئیچاردینی؛ مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۹۶: احساسات من) (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، آداب معاشرت، قوانین و مقررات، هیجان ها در کودکان، بازی ها، بازیافت

—  لانگلی، اندرو. گریز از گرسنگی و بی آبی. مترجم نیما سلامیان؛ ویراستار بهرام معلمی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۴۸ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۲۲۷: چالش های زیست محیطی) (د – ه)

کلید واژه:    قحطی، خشکسالی، فقر، مواد غذایی، حفظ محیط زیست، سوخت های فسیلی، انقلاب سبز

—     لمک، دونالد بی. مأموریت آپولو ۱۳. تصویرگر کیت تاکر؛ مترجم فرشاد مزینانی؛ ویرایش فرشید مزینانی. تهران: عصر اندیشه، ۱۳۹۷.  ۳۱ص. (کتاب های تصویری مخترعان و کاشفان؛ ۱۷)

کلید واژه:    فضانوردان، سفینه های فضایی، سفر به ماه، موشک ساترن، آپولو ۱۳، ناسا

—    لوینز، ساندرا. به خاطر دسر شکلاتی: قصه ای درباره ی طلاق برای بچه ها. تصویرگر برایان لنگدو؛ مترجم عرفانه جوادپور؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۴۰ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۱۲)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، کودکان طلاق، والدین و کودک، مهارت های ارتباطی، روانشناسی تربیتی، خانواده های ازهم پاشیده

—     لیت، لوری. هشت پای عصبانی. تصویرگر ماکس استاسویک؛ مترجم عرفانه جوادپور؛ ویراستار سیما سودخواه. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۷۴)  (ب – ج)

کلید واژه:    مهارت های زندگی، خشم، احساسات، آرامش، *آرمیدگی، *مهارت های فردی

—    ما دوستیم قهر و دعوا نمی کنیم. ترجمه ی شیما فتاحی؛ ویراستار حسین فتاحی. تهران: ذکر، کتاب های قاصدک، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (یاد بگیریم کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم؛ ۱)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، دوستی، آشتی، مهارت های ارتباطی، قهر و آشتی، روابط اجتماعی در کودکان

—   مشایخی، ویدا. آقا بودوقک به شهر موسیقی می رود. تصویرگر فرنگیس باقری. تهران: مرغابی، ۱۳۹۷. ۲۰ص. (ب – ج)

کلید واژه:    موسیقی، داستان های تخیلی، سازها، حل مسأله

—   مشهدی، بدری. ایست!: زورگویی ممنوع: جرئت ورزی، کارگروهی. تصویرگر محبوبه یزدانی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۳۹: ماجراهای پویان؛ ۴) (ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، قاطعیت (روان شناسی)، کار گروهی، زورگویی، اعتماد به نفس، جرأت آموزی (روان شناسی)، خشونت در مدرسه، زورگویی در مدرسه

—   مشهدی، بدری. کی همه چی را بلده؟: شناخت نقاط ضعف و قوت. تصویرگر محبوبه یزدانی؛ ویراستار شیوحریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۷۲: ماجراهای پویان؛ ۱)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، خودشناسی در کودکان، *مهارت های فردی، مهارت های ارتباطی، تفاوت های فردی، خودآگاهی، اعتماد به نفس

—   مشهدی، بدری. ماسک کاغذی: مقابله با مسخره شدن. تصویرگر محبوبه یزدانی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۲۴ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۴۰: ماجراهای پویان؛ ۳)  (ب- ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، سربه سر گذاشتن، تمسخر، عزت نفس، زورگویی در مدرسه، روابط بین فردی، اعتماد به نفس، مدرسه ها

—    مشهدی، بدری. همکاری در یک روز شیری: حل مسئله، کار گروهی. تصویرگر محبوبه یزدانی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۴۱: ماجراهای پویان؛ ۲)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، همکاری، کار گروهی، دوستی، مهارت های اجتماعی، مسئولیت پذیری، تقسیم کار

—    ملک‌یاری، مسعود. خرس نمدار با پیژامه ی گورخری: درباره ی مصرف بهینه ی برق. تصویرگر علی تجدد؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۱ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۳۹۷: خانه ی کوتوله با شیروانی نارنجی؛ ۶)  (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های تخیلی، برق‌نیرو، استفاده بهینه، صرفه جویی، حفاظت محیط زیست، مهارت های زندگی

 

—     مورفی، استوارت ج.. باید تصمیم بگیری کامیل!. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۹۲: تامی الاغه و دوستانش)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، انتخاب (روانشناسی)، تصمیم گیری، مدرسه ها، فعالیت های فوق برنامه

—    مورفی، استوارت ج.. به چپ چپ! به راست راست!. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۹۴: تامی الاغه و دوستانش)  (الف)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، * مهارت های فردی، چپ و راست

 

—  مورفی، استوارت ج. چه کفش های مسخره ای!. مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۸۶: تامی الاغه و دوستانش)  (ب)

کلید واژه:    زورگویی (داستان)، هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی در کودکان، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، *مهارت های فردی، زورگویی در مدرسه، سربه سر گذاشتن، تمسخر

—    مورفی، استوارت ج.. تامی بی ترمز. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۷۹. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۹۶: تامی الاغه و دوستانش)  (الف – ب)

کلید واژه:    مراقبت از سلامت شخصی، مهارت های زندگی، *مهارت های فردی، مهارت های اجتماعی در کودکان، بازی های کودکان، زمین های بازی کودکان

—     مورفی، استوارت ج.. چی بخورم قوی بشم؟. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۹۳: تامی الاغه و دوستانش)  (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، سلامتی، تغذیه، غذاهای سالم، ورزش برای کودکان

 

—    مورفی، استوارت ج.. کره الاغ لجباز. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۹۵: تامی الاغه و دوستانش) (الف – ب)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، هیجان ها در کودکان، احساسات، لجبازی، خشم، مهارت های رفتاری، بدخُلقی

—      مورفی، استوارت ج.. کی چه کاره است؟. تصویرگر تیم جونز؛ مترجم سینا امینی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۳۲ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۲۸۷: تامی الاغه و دوستانش)  (ب)

کلید واژه:    مشاغل (داستان)، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی در کودکان، روابط اجتماعی در کودکان، جامعه و کودکان

—    موزز، برایان. خجالتیوزوروس. تصویرگر مایک گوردن؛ مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار شهرناز اعتمادی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۶.  ۳۶ص.  (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۰۰: احساسات دایناسوری) (ب)

کلید واژه:    هیجان ها در کودکان، دایناسورها (داستان)، خجالت در کودکان، داستان های تخیلی، *مهارت های فردی، مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی

—   موزز، برایان. عصبانیوزوروس. تصویرگر مایک گوردن؛ مترجم مریم رضازاده؛ ویراستار شهرناز اعتمادی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۹۹: احساسات دایناسوری)  (ب)

کلید واژه:    هیجان ها در کودکان، دایناسورها (داستان)، خشم در کودکان، داستان های تخیلی، احساسات، عصبانیت، مهارت های زندگی، *تن آرامی

—   موسوی، زهرا. این تبر اجق وجق. تصویرگر افروز قلی‌زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۴۵۲) (ب)

کلید واژه:    حفاظت محیط زیست (شعر)، درخت ها (شعر)، تخریب محیط زیست، جنگل ها

—    مهدوی، اعظم. آقای پیتون پاپیونی. تصویرگر رعنا آذرمنش؛ ویراستار آزاده نجفیان. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۳ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۲۸۶) (ب – ج)

کلید واژه:    داستان های حیوانات، سیرک، محیط زیست، داستان های آموزنده، مارها (داستان)، موش ها (داستان)، جنگل، حمایت حیوان ها، حقوق حیوان ها

—    نجّارپور، مریم. آرزوی شب‌تاب. تصویرگر فاطمه احمدی؛ ویراستار ادبی سمیه یاوری. کرمان: فرارنگ، ۱۳۹۷.  ۲۴ص.  (مجموعه گلباف من)  (ب – ج)

کلید واژه:    کرم‌های شب‌تاب (داستان)، کفش دوزک‌ها (داستان)، آرزوها، ایرانگردی، گلباف، دره کشیت

—     وردیک، الیزابت. زبان برای رنجاندن نیست. تصویرگر ماریکا هینلن؛ مترجم خورشید همتی آهویی؛ ویراستار بخش ویرایش نردبان. تهران:  شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷.  ۳۶ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۹۳)  (ب)

کلید واژه:    کودکان، ارتباط گفتاری، آداب معاشرت، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، مهارت های رفتاری

—    همتیان، فریبا. صرفه جویی در مصرف برق: بچسبان و بیاموز. تصویرگر نازنین جمشیدی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ص. (نردبان سبز- حفظ محیط زیست؛ ۱۷۱) (ب)

کلید واژه:    برق نیرو، استفاده بهینه، برق، صرفه جویی، سرگرمی ها، لامپ ال. ای. دی.

—   یزدانی، معصومه. چرا نمی آی؟: بردباری، مقابله با دلتنگی. تصویرگر گلریز گرگانی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۳۲: ماجراهای شوتک؛ ۹)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، دلتنگی، صبر، *مهارت های فردی، احساسات، بازی درمانی

—    یزدانی، معصومه. چرا و چرا؟ بازم چرا؟: تفکر نقاد. تصویرگر سمانه صلواتی؛ ویراستار شیوا حریری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۳۳۳: ماجراهای شوتک؛ ۱۰)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، اندیشه و تفکر خلاق، تفکر نقاد، خیالپردازی، حل مسأله

—    یزدانی، معصومه. خروسه و روباهه: تفکر نقاد. تصویرگر پگاه رخشا؛ ویراستار مانلی شیرگیری. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶.  ۲۴ص. (نردبان قرمز- مهارت های زندگی؛ ۴۳۴: وقتی من این شکلی ام؛ ۶)  (ب – ج)

کلید واژه:    کودکان، مهارت های زندگی، اندیشه و تفکر، شناخت در کودکان، داستان های حیوانات، دوستی، ترس، شجاعت، حل مسأله