مرجع سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۷-۱۳۹۸ برگزیده
(پس از داوری نهایی در سالگرد اعلام خواهد شد)
شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره

 

 

**** ۴

– شورای کتاب کودک. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد هجدهم. زیر نظر ایران گرگین، شکوفه شهیدی. تهران:شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷. ۲۷۹ص. (ج – د)

کلیدواژه: دایره المعارف و واژه نامه های کودکان و نوجوانان، دایره المعارف ها و واژه نامه ها، اطلاعات عمومی

۲- مجنونیان،هنریک؛حسن زاده کیانی،بهرام؛حاجی نصرالله،شکوه. دانشنامه‌ی محیط زیست .ویراستار شیوا حریری. تهران:کانون پرورش فکری کودکان ک نوجوانان ،۱۳۹۷. ۲۲۳ص. گروه سنی (د-ه)
کلیدواژه : دایره المعارف ها و واژه نامه ها، محیط زیست،علوم زیست محیطی، اطلاعات عمومی

۳- بینز،گراهام ال. دایره المعارف حیات. تصویرگر اندی کریسپ؛ مترجمان بدری زارع،حسام فروزان ؛ویراستار پژمان واسعی . تهران:محراب قلم ،۱۳۹۷. ۱۶۰ص. (د-ه).
کلیدواژه: طول عمر (زیست شناسی)، تاریخ طبیعی، حیوان ها، گیاهان

۴- دوئرتی،مارتین ج . پهپادها: پرنده های هدایت پذیر. ترجمه و مطالب افزوده حسین طلایی؛ ویراستار افسانه حجتی طباطبایی. تهران: نشر طلایی،۱۳۹۷. ۱۰۴ص.
کلید واژه : پهپاد، هواپیماهای جنگنده، هوانوردی، ناسا

۳ ستاره
ندارد