آثار بازی هنر و سرگرمی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۶-۱۳۹۷ برگزیده شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره


آثار شایسته تقدیر

۱- اسلامی، اعظم. زنگ آشپزی. عکاس اعظم لاریجانی؛ ویراستار شهرام شفیعی. تهران:
طلایی، ۱۳۹۵. ۸۰ ص.

۲- پورطاهریان، معصومه. بازهای چوب. تصویرگر رامین غلامی. تهران: شهر قلم، ۱۳۹۵.
۷۲ ص. (بازی با ابزارهای ساده)

۳- رزنستاک، بارب. صدای رنگ­ها. تصویرگر مری گرندپری؛ مترجم شبنم حیدری­پور.
تهران: پرتقال، ۱۳۹۵. ۳۶ ص.

 

 

 

 

****۴

هنر، بازی و سرگرمی ۹۷-۹۶

 

 

۱- رزنستاک، بارب. صدای رنگ­ها. تصویرگر مری گرندپری؛ مترجم شبنم حیدری پور. تهران: پرتقال، ۱۳۹۵. ۳۶ ص. (ب – ج)

کلیدواژه: رنگ، نقاشی، موسیقی، هنر انتزاعی، واسیلی کاندیسنی

 

۲- پورطاهریان، معصومه. بازی های چوب. تصویرگر رامین غلامی. تهران: شهرقلم، ۱۳۹۵. ۷۲ ص. (ج – د)

کلیدواژه: بازی ها، چوب بازی، چوب کبریت بازی

 

۳- اسلامی، اعظم. زنگ آشپزی. عکاس اعظم لاریجانی؛ ویراستار شهرام شفیعی. تهران: طلایی، ۱۳۹۵. ۸۰ ص. (ج – د)

کلیدواژه: آشپزی، ادبیات کودکان، تغذیه

 

۴- یزدانیان‌پور، امیرحسین‏‫. یک، دو، سه پرواز موشک­های کاغذی بسازیم. تهران: طبیب، ۱۳۹۵.
۲۴ ص. (ب – ج)

کلیدواژه: کاردستی با کاغذ، راهنمای آموزشی، اورگامی، کاغذ، محیط زیست

 

۵- اکرمی، جمال­الدین. با مقوا صورتک­های نمایشی بسازیم، برای اجرای نمایش در خانه، مدرسه، مهدکودک و مراکز فرهنگی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴. ۶۴ ص. (ج – د)

کلیدواژه : ماسک ها،کاردستی، نمایش

 

 

 

۳***

۱- باپتیست، بارون. یوگا با بچه­ها. مترجم مونا قائمی؛ تصویرگر سوفی فاتس. تهران: گام، ۱۳۹۵. ۴۸ ص. (ب – ج)

کلیدواژه :یوگا، ادبیات کودکان و نوجوانان،تمرکز،آرامش ذهنی، بازی ها

 

۲- بیکر،کریستین. سودوکو و معماهای تصویری. تصویرگر سون نوردکوئیست‏‫؛ مترجم حسام سبحانی‌طهرانی. تهران: مبتکران، ۱۳۹۵. ۲۴ ص.(ماجراهای پتسون و فیندوس). (ب)

کلیدواژه: هوش آزمایی، آزمون های هوش،سرگرمی ها، سودوکو

 

۳- ع، حاجیوند. برش­ها و شکل­ها. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۵. ۳۶ ص. (ج)

موضوع: سرگرمی ها، شکل ها، کارستی، راهنمای آموزشی، هندسه

 

۴- گوتری، جکی؛ پرستون، تیم. قدرت ذهن. مترجم مجید عمیق؛ ویراستار علی خاکبازان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۶. ۵۲ ص. (ج)

کلیدواژه: معماها،سرگرمی ها، هوش آزمایی

 

۵- دهقانی­اشکذری، امین‌الله. ذرت‌ها. محسن عباسی سرچشمه. تهران: کانون پرورش فکری کودکان

و نوجوانان، ۱۳۹۵. ۴۰ ص. (د)

کلیدواژه: سرگرمی ها،کاردستی ها، حفاظت محیط زیست، طبیعت، خلاقیت

 

۶- ملینگ، دیوید. داگلی بغلی من (اولین کتاب فعالیت). مترجم نسرین ابراهیمی لویه. تهران: مبتکران، ۱۳۹۶. ۳۲ ص. (ب – ج)

کلیدواژه :  آموزش پیش دبستانی، کودکان، هوش آزمایی، سرگرمی ها،رنگ آمیزی برای کودکان

 

۷- کراین، مری بت. دایناسورهای مقوایی بسازیم. مترجم علیرضا باقری­جبلی. تهران: طلایی، ۱۳۹۵.   ۵۲ ص. (ب – ج)

کلیدواژه: کاردستی  با کاغذ، ارگامی، دایناسورها،جورچین ها، *بازی های فکری آموزشی