آثار خردسال ۱۳۹۶-۱۳۹۷

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۶-۱۳۹۷ برگزیده
(پس از داوری نهایی در سالگرد شورا اعلام خواهد شد)
شایسته تقدیر
(پس از داوری نهایی در سالگرد شورا اعلام خواهد شد
۴ ستاره ۳ ستاره

۴ ****

۱- جوزدانی، عذرا. من زی هستم، بابا زی. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: نشرقلم. ۱۳۹۵. ۱۰ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: والدین و کودک/ شخصیت های کارتونی(داستان)

۲- جوزدانی، عذرا. من زی هستم، بابا بزرگ زی. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: نشرقلم. ۱۳۹۵. ۱۰ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان:پدربزرگ ها(داستان)/ شخصیت های کارتونی(داستان)

۳- جوزدانی، عذرا. من زی هستم، مامان زی. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: نشرقلم. ۱۳۹۵. ۱۰ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: والدین و کودک/ شخصیت های کارتونی(داستان)

۴- جوزدانی، عذرا. من زی هستم، مامان بزرگ زی. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: نشرقلم. ۱۳۹۵. ۱۰ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: مادربزرگ ها(داستان)/ شخصیت های کارتونی(داستان)

۵- جوزدانی، عذرا. من زی هستم، برادر زی. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: نشرقلم. ۱۳۹۵. ۱۰ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: خواهران و برادران/ شخصیت های کارتونی(داستان)

۶- جوزدانی، عذرا. من زی هستم، دوست زی. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: نشرقلم. ۱۳۹۵. ۱۰ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: دوستی(داستان)/ شخصیت های کارتونی(داستان)

۷- کابرال، ژئانه. سفر با اتوبوس مدرسه. تصویرگر آندریا پترلیک؛ مترجم زینب طاهری. تهران: زعفران، ۱۳۹۶. ۲۰ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: گردش های آموزشی(داستان)/ شمارش/ اعداد، مفهوم/ بازی ها/ حیوان ها

۸- نومان ویلمن، کریستین. پستانک نینا. تصویرگر ماریان بارسیلون؛ مترجم نوشابه امیری. تهران: مرغابی، ۱۳۹۵. ۲۹ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: پستانک ها/ ترک عادت در کودکان/ داستان های تخیلی

۹- هاپگود، سالی. سفر با هواپیمای حیوانات. تصویرگر آندریا پترلیک؛ مترجم زینب طاهری. تهران: زعفران، ۱۳۹۶. ۲۰ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: مسافرت(داستان)/ شمارش/ داستان های حیوانات/ کتاب های اسباب بازی و متحرک

 

 

 

 

۳ ***

 

 

 

 

 

۱- ابراهیمی، لامع. میوه ها. تصویرگرسارا خرامان. تهران: نشرقلم، ۱۳۹۵. ۱۲ ص. (فرهنگ تصویری نی نی ها).(۲-۴ سال). دو زبانه
کلیدواژگان: زبان انگلیسی/ واژگان/ واژه آموزی/ میوه ها،شعر/ *سیب(شعر)/ *گیلاس(شعر)/ *انگور(شعر)

۲- ابراهیمی، لامع. حیوانات جنگل. تصویرگرسارا خرامان. تهران: نشرقلم، ۱۳۹۵. ۱۲ ص. (فرهنگ تصویری نی نی ها).(۲- ۴سال). دو زبانه
کلیدواژگان: حیوان ها، شعر/ زبان انگلیسی/ واژگان/ واژه آموزی/ کودکان/ جنگل(شعر)/ *شیر(شعر)/ * گوزن(شعر)

۳- اسکندری، عارفه. حیوانات اهلی. طراح و تصویرگر سیاووش ذوالفقاریان. تهران: جابیرو، ۱۳۹۵. ۱۲ص. (همگی بامزه ایم). (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: خردسالان/ حیوان های اهلی، شعر/ عادات و رفتار/ حیوان ها/*خرگوش(شعر)/*بز(شعر)/ *اردک(شعر)

۴- اسکندری، عارفه. حیوانات باغ وحش. طراح و تصویرگر سیاووش ذوالفقاریان. تهران: جابیرو، ۱۳۹۵. ۱۲ص. (همگی بامزه ایم). (۴-۲ سال)
کلیدواژگان: خردسالان/ حیوان های اهلی، شعر/ عادات و رفتار/ حیوان ها/ باغ وحش/ فیل(شعر)/ *زرافه(شعر)/ *کانگورو(شعر)/ *شیر(شعر)/ *پاندا(شعر)

۵- اسکندری، عارفه. خرس کوچولو لالایی. تصویرگر سیاوش ذوافقاریان. تهران: جابیرو، ۱۳۹۵. (کتاب بالشی برای خواب). (۰-۴ سال)
کلیدواژگان: شعر کودکان/ لالایی ها/ مادربزرگ ها(شعر)

۶- بنتلی، دان. مزرعه ی شلوغ پلوغ. تصویرگر سیوبان دادز؛ شاعرو مترجم طاهره شاه محمدی. تهران: ذکر، کتابهای قاصدک، ۱۳۹۵. ۱۲ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: شعر کودکان/ کودکان/ حیوان ها/ صداها/ پازل

۷- برتون، تری. خرس ژولیده گل می کارد. تصویرگر جیل هارکر؛ مترجم اکرم امینایی. تهران: منشور صلح، ۱۳۹۵. ۱۸ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: داستان های حیوانات/خرس های عروسکی/باغبانی(داستان)آب/ محیطزیست/ چرخه طبیعت

۸- زیفرت، هریت. بازی با شکل ها. مترجم گروه مترجمان نشرقلم. تهران: نشرقلم، ۱۳۹۶، چاپ دوم، ۲۲ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: شکل ها/ *خردسالان/ *اشکال هندسی/ بازی ها/ دایره/ مربع/ مثلث/ مستطیل

۹- زیفرت، هریت. بازی با وسائل رفت و آمد. مترجم گروه مترجمان نشرقلم؛ بازسازی تصاویر الهه جوانمرد. تهران: نشرقلم، ۱۳۹۳. ۲۲ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: *اشکال هندسی/ دایره/ مثلث/ بیضی/ مربع/ مستطیل

۱۰- زیفرت، هریت. کی خوابه؟ کی بیداره؟. مترجم گروه مترجمان نشرقلم، بازسازی تصاویر الهه جوانمرد. تهران: نشرقلم، ۱۳۹۶(چاپ دوم)، ۱۸ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: شب/ روز/ خواب/ خوابیدن حیوان ها/ بیداری/ *روباه(داستان)/ فیل(داستان)/ *اسب آبی(داستان)

۱۱- طاقدیس، سوسن. ده پرنده ی زرد و سبز و آبی. طراح و تصویرگر ناهید عسگری. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۵، ۲۴ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: داستان های حیوانات/ دوستی/ تنهایی/ اعداد/ شمارش/ پرندگان/ درخت ها/ سرما/ خورشید

۱۲- موسوی، زهرا. تق و تق و تق روچوبه نجار میخ می کوبه. تصویرگرحدیثه قربان. تهران: افق، کتابهای فندق، ۱۳۹۶. ۲۴ ص. (صدای چی بود؟). (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: صداها/ شعرکودکان/ شغل ها/ آشنایی با مشاغل/ جنگل زدایی

۱۳- موسوی، زهرا. تتق تتق تقونه صدای چیه توخونه؟. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: افق، کتابهای فندق،۱۳۹۶. ۲۰ص. (صدای چی بود؟). (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: صداها/ شعرکودکان/ لباس شویی و اتوکشی/ چرخ های خیاطی

۱۴- موسوی، زهرا. چشمه می گه با قلق قل می خوام برم پیش گل. تصویرگرحدیثه قربان. تهران: افق، کتابهای فندق، ۱۳۹۶. ۲۰ ص. (صدای چی بود؟). (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: شعرکودکان/ صداها/ آبشار/ باران/ باد/ آتش/ رعد و برق/ برگ ها

۱۵- موسوی، زهرا. قان و قان وقان ماشین مامان. تصویرگرحدیثه قربان. تهران: افق، کتابهای فندق، ۱۳۹۶. ۲۰ ص. (صدای چی بود؟). (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: شعر کودکان/ صداها/ قطارها/ ماشین ها/ *فروشندگان

۱۶- موسوی، زهرا. قوقولی قوقو خروس بود منتظر عروس بود. تصویرگرحدیثه قربان. تهران: افق، کتابهای فندق، ۱۳۹۶. ۲۰ ص. (صدای چی بود؟). (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: شعرکودکان/ صداها/ حیوان ها/ گوسفند(شعر)/ خروس ها(شعر)/ قورباغه ها(شعر)/مارها(شعر)/ گاوها(شعر)/ قورباغه ها(شعر)

۱۷- وظیفه شناس، شراره. نی نی ها و مامان ها. تصویرگر ایگار رحیمی؛ طراح فائزه واشهری. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابهای مرغک، ۱۳۹۵، ۱۲ص. (۲-۴ سال)
کلیدواژگان: خردسالان/ مادر/ مادر و نوزاد/ تولد/ تولیدمثل/ رفتار والدین در حیوان ها/ حیوان ها، عادات و رفتار