شعر سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

سال تعریف جایگاه آثار در شورای کتاب کودک
۱۳۹۷-۱۳۹۸ برگزیده شایسته تقدیر ۴ ستاره ۳ ستاره


برگزیده

اسلامی، مریم. گوزن در کافی شاپ. تصویرگر سالومه سیاح. تهران: فنی ایران، کتاب­های نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. (د – ه)

کلیدواژگان: محیط زیست، حیوانات، پرندگان، درخت ها، باران، پلاستیک

 

تولایی، حسین. احتیاط کنید پرنده‌ها پای سفره صبحانه‌اند. تصویرگر نوشین‌ خائفی ‌اشکذری. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب های پرنده­ی آبی، ۱۳۹۶. ۵۲ ص. (د – ه)

کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر سپید، پرندگان، آواز، آسمان

شایسته تقدیر

سالاروند، فاطمه. دل تو برد شرط را… . تهران: پیدایش، ۱۳۹۷. ۴۸ ص. (د – ه)

کلیدواژگان: شعر فارسی، بهار، تنهایی، دعا، عشق، امید

 

۴ ****

۱- پورکیوانی، اشکان. چشم¬هایم همه توست. تصویرگر زهرا صباغی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۶. ۴۰ ص. (د)
کلیدواژگان: شعر نوجوان، عید، مادر، پدر، مهربانی

۲- تولایی، حسین. احتیاط کنید پرنده¬ها پای سفره¬ی صبحانه¬اند. تصویرگر نوشین خائفی¬اسکندری. تهران: علمی و فرهنگی، پرنده¬ی آبی، ۱۳۹۶. ۵۲ ص. (د – ه)
کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر نوجوان، شعر سپید، پرنده، آواز، آسمان

۳- رجب¬زاده، شهرام. حیوانات کله پای من ۱. تصویرگر اکسل شفلر. تهران: زعفران، کتاب های زعفرانی، ۱۳۹۷. ۲۸ ص. (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، حیوانان ها (شعر)، بازی ها

۴- رجب¬زاده، شهرام. حیوانات کله پای من ۲. تصویرگر اکسل شفلر. تهران: زعفران، کتاب های زعفرانی، ۱۳۹۷. ۲۸ ص. (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، حیوان ها (شعر)، بازی ها

۵- رضوانی، طیبه. چشم شیشه¬ای: درباره ی مصرف بهینه برق. تصویرگر سار خرامان؛ ویراستار غلامرضا بکتاش. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ ص. (حفظ محیط زیست؛ ۴۰۹) (ج)

کلیدواژگان: شعر کودکان، برق نیرو (شعر)، انرژی (شعر)، صرفه جویی (شعر)، استفاده بهینه (شعر)

۶- سالاروند، فاطمه. دل تو برد شرط را… . تهران: پیدایش، ۱۳۹۷. ۴۸ ص. (د – ه)
کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر نوجوان، بهار، تنهایی، دعا، عشق، انتظار

۷- شعبان¬نژاد، افسانه. ابر کوچیک. تصویرگر فهیمه محبوب؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۶. ۱۵ ص. (الف)
کلیدواژگان: شعر کودکان، ابرها (شعر)

۸- شعبان¬نژاد، افسانه. پرنده¬های شعر من. تصویرگر پرستو احدی؛ ویراستار بابک نیک¬طلب. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۶. ۶۴ ص. (د)
کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر نوجوان، پرنده، درخت، شاعر، بهار، زمستان، مادر، پدر، سفر

۹- رحماندوست، مصطفی. کاش حرفی بزنی. تصویرگر نیاز کاشانی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۶. ۳۶ ص. (د)
کلیدواژگان: شعر نوجوان، عشق، قهر و آشتی، مرگ، انتظار

۱۰- غفاری، سیدحبیب. کمی انسانم و بسیار گنجشک: مجموعه دوبیتی نوجوان. تصویرگر سولماز سامی شیراز؛ ویراستار شراره وظیفه شناس. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۶. ۲۸ص. (د)

کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر کودکان و نوجوانان، انسان، گنجشک، بهار، باران، آدم برفی

۱۱- کشایی، اکرم. من گل سرخم تو گل زرد. تصویرگر محبوبه کلایی. تهران: سوره¬ی مهر، ۱۳۹۷.
۳۰ ص. (الف)
کلیدواژگان: شعر کودکان، گل ها (شعر)

۱۲- موسوی، زهرا. پیش به سوی عقب. تصویرگر آرزو قلی¬زاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۶. ۲۴ ص. (حفظ محیط زیست؛ ۴۵۴). (د – ه)
کلیدواژگان: شعر نوجوان، محیط¬زیست، تخریب محیط زیست، جنگل، حیوان ها

۱۳- هنرجو، حمید. عروسی درخت. تصویرگر مریم یکتافر. تهران: سوره¬ی مهر، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. (ب– ج)
کلیدواژگان: شعر کودکان، عروسی، درخت، فرشته، آسمان

۳***

۱- ابراهیمی، جعفر. می¬شمارم برگ¬های باغ را. تصویرگر فرشته جعفری¬فرمند. مشهد: آستان قدس-رضوی، شرکت به¬ نشر، کتاب های پروانه، ۱۳۹۶. ۵۶ ص. (ب – ج)
کلیدواژگان: شعر کودکان، شعر نوجوان، شعر مذهبی، خدا، کربلا، زیارت

۲- اسلامی، مریم. گوزن در کافی¬شاپ. تصویرگر سالومه سیاح. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان، ۱۳۹۷. ۲۴ ص. (د – ه)
کلیدواژگان: شعر نوجوان، پلنگ، گوزن، فیل

۳- بکتاش، غلامرضا. مگر لب زیپ دارد. تصویرگر منصوره محمدحسینی؛ ویراستار علی عابدی. تهران: امیرکبیر، کتاب¬های شکوفه، ۱۳۹۷.۱۶ ص. (ج)
کلیدواژگان: شعر کودکان، گل، کوه، باران

۴- رضوانی، طیبه. مهد کودک گربه¬ها. تصویرگر سحر آزادمهر. تهران: سوره¬ی مهر، ۱۳۹۵. ۲۶ ص. (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، مهد کودک، گربه¬ها (شعر)، مورچه ها (شعر)

۵- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ انار. تصویرگر مریم یکتافر؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۶ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ ها، انار، مار، گنجشک

۶- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ انجیر. تصویرگر فهیمه محجوب؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۵ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ ها، انجیر، جیرجیرک، مارمولک

۷- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ انگور. تصویرگر مریم یکتافر؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۵ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ ها، انگور
۸- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ پرتقال. تصویرگر فهیمه محجوب؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۵ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ¬ها، میوه¬ها، پرتقال

۹- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ پسته. تصویرگر فهیمه محجوب؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۵ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ ها، پسته، موش های کور (شعر)، کلاغ ها (شعر)

۱۰- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ زردآلو. تصویرگر میترا عبدالهی؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۵ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ ها، زردآلو، میوه ها، مهمانی

۱۱- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ شاتوت. تصویرگر مریم یکتافر؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۵ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ ها، شاتوت، عنکبوت (شعر)

۱۲- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ گردو. تصویرگر میترا عبدالهی؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۶ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ ها، گردو

۱۳- شعبان¬نژاد، افسانه. رفتم به باغ نارگیل. تصویرگر میترا عبدالهی؛ ویراستار شراره وظیفه¬شناس. تهران: لوپه تو، ۱۳۹۷. ۱۵ ص. (رفتم به باغ). (الف – ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان، باغ ها، نارگیل، حیوان ها

۱۴- موسوی، زهرا. خوب، بله، بدها نه. تصویرگر سمانه صلواتی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، نردبان. ۲۴ ص. (حفظ محیط زیست؛ ۴۵۳) (ب)
کلیدواژگان: شعر کودکان حفاظت محیط زیست (شعر)، بهداشت محیط زیست (شعر)، آسمان، جنگل، پسماند (شعر)، زباله (شعر)