بامداد کتابخانه ها
طرح “بامداد کتابخانه‌ها و ترویج خواندن” برگزیده ششمین جشنواره تقدیراز مروجان کتابخوانی شد.
۸ دی ۱۳۹۸
داستان گویی دیجیتال-رسانه ای در خدمت پرورش مهارت‌های شناختی نوجوانان
۸ دی ۱۳۹۸

کارت های تبریک سال میلادی2020

ایران

ایران

هر سال در ابتدای سال میلادی شعبه‌های مختلف IBBY کارت های تبریکی را طراحی و برای یکدیگر ارسال می کنند.  نمونه هایی از کارت های دریافتی شورای کتاب کودک را مشاهده فرمایید.

کارت ایران نیز طراحی شده توسط خانم غزاله بگدلو طراحی شده است.

اسلواکی

اسلواکی

اکوادر

اکوادر

ایران

ایران

کانادا

کانادا

فلسطین

قبرس

قبرس

نیوزیلند

نیوزیلند

یونان

یونان

Comments are closed.