گزارش گروه بررسی آثار شعر در سال ۹۶-۹۷:

 

دومین گروه ارائه دهنده گزارش در روز چهارم، گروه بررسی شعر بود. در این جلسه، برخی از شعرا از جمله “افسانه شعبان نژاد” مهمان این گروه بودند.

 

گروه شعر با هشت عضو و برگزاری ۲۸ جلسه در یکسال اخیر، ۹۰ کتاب شعر را بررسی کرده است. گروه‌های سنی “الف-ب” بیشترین تعداد و گروه‌های سنی “ج” و “د-ه” کمترین تعداد اثر را داشته‌اند. علاوه بر این ۱۷/۷ درصد آثار دارای ویراستار بوده‌اند.

 

از لحاظ کیفی دو کتاب بدون ستاره، ۳۲ عنوان یک ستاره، ۲۶ عنوان دو ستاره، ۱۳ عنوان سه ستاره، ۵ عنوان چهار ستاره، ۱۰ اثر شایان تقدیر و ۲ اثر نیز برگزیده شده‌اند.

 

پرکارترین ناشر،”ناریا”، “سوره مهر” و “لوپه تو” بوده‌اند. همچنین با کیفیت‌ترین ناشر در این دوره “لوپه تو” بوده است.

 

پرکارترین شعرا عبارت بوده‌اند از: “افسانه شعبان نژاد” با ۲۱ اثر، “ناصر کشاورز” با ۱۸ اثر و “مصطفی رحماندوست” با شش اثر.

 

تعداد آثار، نسبت به سال گذشته از ۵۱ عنوان به ۹۰ عنوان رسیده، که از این میان ۶ اثر ترجمه بوده است.

“تنوع قالب‌ها، موضوع و مضامین”، “زبان و بیان استعاری و ملموس” برای گروه‌های سنی “الف-ب” از نقاط قوت در این دوره بوده است.

 

“نبود زیبایی و بار هنری”، “زبان خشک و پر تکلف و یا گفتاری روزمره”،”خروج از نظم”، “ساختار نامنسجم”، “تصاویر غیر هنرمندانه”، “کلیشه‌ای بودن موضوعات”، “ارائه پیام مستقیم و بزرگسالانه”، “زبان شکسته”، “استفاده تلفیقی از قالب‌های شعری”، “عدم توجه به جوهره شعری و عدم استفاده از صور خیال”و…از نکات منفی بوده‌اند.

 

بر اساس این گزارش، کیفیت ظاهری کتاب‌ها بهتر از سال گذشته بوده، اما گاهی، جنبه‌های تجاری و اسباب بازی بر جنبه‌های هنری و ادبی چیره بوده‌اند.

 

در میان کتاب‌های سه و چهار ستاره،”تقلید از اشعار قدیمی، هیچانه ها، بازی و ترانه‌های قدیمی”، “موضوعات خلاقانه”، “استفاده از آرایه‌های ادبی”، “استفاده از تکرار حروف و کلماتی با بار موسیقیایی”،”به کارگیری واژگان متناسب با مخاطب”، “ارائه شناخت و آگاهی‌های دیگر به کودک”، از ویژگی‌های درخور و نکات قوت بوده‌اند.

 

در مقابل،”استفاده از واژه‌های نامناسب و صرفاً برای قافیه سازی”،”موضوعات تکراری”، “اختلال در ریتم”و…از ویژگی‌های منفی و نقاط ضعف برخی آثار بوده است.

 

گروه شعر در ادامه گزارش خود به معرفی و تحلیل آثار برگزیده و شایسته تقدیر پرداخت.