گزارش گروه بررسی آثار «دانش اجتماعی و زندگینامه» در سال ۹۶-۹۷:

 

این گروه در سال کاری گذشته، ۲۴۴ کتاب را مورد بررسی قرار داده، که نسبت به سال گذشته ۲۸% رشد داشته است. بخشی از این کتاب‌ها، به دلیل خارج بودن از گروه سنی مورد نظر شورا و برخی نیز به دلیل موضوع، در اختیار دیگر گروه‌های بررسی قرار گرفته‌اند و نهایتاً ۲۰۱ کتاب در زمینه دانش اجتماعی و ۲۷ کتاب در زمینه زندگینامه مورد ارزیابی گروه قرار گرفته است.

 

از کتاب‌های دانش اجتماعی،۴۶ کتاب غیر مجموعه و ۱۵۵ عنوان مجموعه بوده‌اند.

 

موضوع این کتاب‌ها در حوزه 《محیط زیست》، 《روان شناسی تربیتی》،《مهارت‌های زندگی》، 《مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی》 و 《عواطف》 بوده‌اند.

 

در این حوزه گروه سنی «الف-ب» و «ب» با ۱۱۲ اثر، بیشترین کتاب را داشته‌اند.

 

از میان این آثار، ۹۸ اثر تألیف و ۱۰۳ اثر ترجمه بوده و ۱۱۹ اثر دارای ویراستار بوده، که 《سحر عظیمی》 پرکارترین ویراستار بوده و 《شرکت انتشارات فنی ایران》و 《نردبان》 پرکارترین ناشر بوده‌اند.

 

معرفی و تحلیل برخی آثار و اعلام جایگاه آنان، محور بعدی گزارش بود.

بر اساس این گزارش، از ۲۷ کتاب بررسی شده در زمینه زندگینامه، ۱۸ اثر غیرمجموعه و مابقی، مجموعه بوده‌اند. از این کتابها ۶ اثر تألیفی و ۲۱ اثر ترجمه بوده و ۱۵ اثر دارای ویراستار بوده است. همچنین بیشترین آثار در گروه سنی «ج و د» بوده و نشر《دوایر》 پرکارترین ناشر بوده است.

 

دانشمند، ریاضیدان، خلبان، نویسنده، شیمی دان، نمایشنامه‌نویس، شاعر، ورزشکار و …از شخصیت‌های آثار زندگینامه بوده‌اند.

 

از میان آثار زندگینامه، یک عنوان شایان تقدیر، هفت عنوان چهار ستاره، چهار عنوان سه ستاره و دو عنوان دوستاره بوده‌اند.

 

داشتن فهرست منابع،

فهرست اعلام، نمایه، نمامتن، نقشه، عکس،

ویرایش فنی و موضوعی،

همکاری با ویراستار،

فاصله گیری از ادبیات تعلیمی،

توجه به خلاقیت و نوآوری،

توجه به زندگی شخصیت‌های معاصر،

توجه به ادبیات کشورهای همسایه و فارسی زبان،

پرداختن به دوران کودکی و نوجوانی شخصیت‌ها

و…از پیشنهادات این گروه به پدید آورندگان آثار زندگینامه بود.