گروه بررسی تصویر:

گروه تصویر با ۱۷ عضو و تشکیل ۳۳ جلسه سه ساعته، در سال گذشته به بررسی تصاویر ۴۰۴ کتاب پرداخته است.

همچنین، 《تحلیل و بررسی آثار تصویرگران بزرگ ایران و جهان》، 《برگزاری کارگاه تصویر در دو نوبت، توسط خانم سحر ترهنده (عضو گروه تصویر)》، 《طراحی نشان کتاب توسط اعضا》، 《انتخاب اعضای جدید کمیته جوایز تصویر》، 《مشارکت در پروژه مقاله نویسی تصویر و تصویرگری》، «مطالعه گسترده در زمینه‌های مرتبط با کار گروه»، «برگزاری جلسات متعدد بررسی و تحلیل و نشست با کارشناسان و داوران این حوزه برای انتخاب کاندید تصویر جایزه اندرسن ۲۰۲۰» و…از فعالیت‌های جانبی این گروه بوده است.

 

بر اساس این گزارش، در سال گذشته، گروه سنی «ب» و «ج» بیشترین و گروه‌های سنی «الف»، «د» و «ه» کمترین کتاب‌ها را در زمینهٔ بررسی تصویر به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین، کتاب‌های تألیفی ـ فانتزی و دینی با ۲۵/۲ درصدِ کل آثار، در جایگاه بیشترین و گونهٔ ادبیات نمایشی، در جایگاه کمترین آثار تصویردار، در میان کتاب‌های رسیده، قرار گرفته‌اند.

 

در بررسی کیفی، کتاب‌های یک ستاره، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند. درمجموع، در مقایسه با سال گذشته، تصاویر کتاب‌ها دچار افت کیفی شده‌اند.

 

براساس این گزارش، کتاب‌های پیشنهاد برگزیده، عمدتاً مربوط به گونه‌های فانتزی و دانش اجتماعی بوده است.

 

در میان ناشران، انتشارات قدیانی، با ۵۱ عنوان کتاب، پرکارترین ناشر بوده است؛ و به لحاظ کیفی، انتشارات فاطمی (کتاب طوطی)، دارای بیشترین کتاب درمیان فهرست پیشنهاد برگزیده بوده است.

 

در میان تصویرگران 《حسن عامه کن》، با تصویرگری ۳۰ عنوان کتاب، پرکارترین تصویرگر بوده است.

 

براساس گزارش گروه تصویر《روند رو به رشد کتاب‌های تألیفی بدون کلام》، 《اختصاص بیش از نود درصد ازکتاب‌های تصویری در حوزه دین》 و همچنین 《وجودآثاری با نویسندگی و تصویرگری یک فرد》، از پدیده‌های بررسی در سال اخیر بوده است.

 

کیفیت پایین برخی تصاویر،

بی توجهی به گونه ادبی متن

بی توجهی به سن مخاطب

و عدم بهره گیری از نیروی متخصص،

از آسیب‌های قابل ذکر است. به‌طوری‌که از ۴۰۴ کتاب بررسی شده، تنها ۱۳۰ کتاب دارای مدیر هنری، ۱۳۹ کتاب دارای طراح گرافیست و ۱۱ کتاب دارای صفحه آرا بوده‌اند.

 

در بخش‌های بعدی، اعضای گروه تصویر به ابعاد پژوهشی گزارش خود پرداختند.《ویژگی‌ها و آسیب شناسی تصویرگری شعر کودک》و 《ویژگی‌ها و آسیب شناسی مجموعه سازی‌ها در حوزهٔ نشر》 از جملهٔ این بررسی‌ها بود.

 

پیشنهاد آثار برگزیده و شایسته تقدیر، محور بعدی گزارش گروه تصویر بود که بر اساس آن، هشت عنوان کتاب با ذکر معیارها معرفی شد.

 

قسمت پایانی گزارش گروه تصویر، توصیه به پدیدآورندگان بود:

توجه به کیفیت به جای کمیت،

بهره گیری از توان و تخصص هنرمندان،

توجه به معیارها و ویژگی‌های مخاطب و…

از جمله این توصیه‌ها بود.