گزارش گروه «تألیف» در سال ۹۶-۹۷:

 

این گروه، گزارش خود را با گرامیداشت یاد و نام مرحوم《شکور لطفی》-نویسنده ادبیات کودک و نوجوان- آغاز کرد.

 

گروه تألیف با ۲۳ عضو و طی ۳۴ جلسه، ۲۳۹ کتاب را بررسی کرده، که نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. ۷۹ اثر از این تعداد در گونه واقع گرا و ۱۶۰ اثر در گونه فانتزی تألیف شده‌اند. بیشترین آثار مربوط به گروه سنی «الف» و «ب» بوده است.

 

بنا بر گزارش گروه تألیف، برخی از کتاب‌ها در حین بررسی، به دلیل عدم همخوانی با حوزه کاری از جریان کار خارج شدند و یا در اختیار دیگر گروه‌های دیگر بررسی قرار گرفته‌اند.

 

به لحاظ کیفی، از ۱۹۰ اثر باقی مانده، ۱۹ اثر خارج از فهرست، ۳۰ اثر یک ستاره، ۲۸ اثر دوستاره، ۶۰ اثر سه ستاره و ۵۳ اثر چهارستاره بوده‌اند.

 

۸۸ نویسنده،۳۱ ویراستار، ۷۹ تصویرگرو ۴۱ ناشر، دست اندرکار تولید و نشر آثاری بوده‌اند که به دست گروه رسیده است.

 

از میان نویسندگان، 《شکوه قاسم نیا》با ۱۴ اثر، فعال‌ترین نویسنده بوده است. همچنین اغلب کتاب‌های سه و چهار ستاره، دارای ویراستار بوده‌اند. نشر پیدایش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله ناشرانی هستند که مسئلهٔ ویراستار را جدی گرفته‌اند.

 

از میان ۷۹ تصویرگر 《غزاله بیگدلو》با ۱۴ تصویر، فعال‌ترین بوده و در میان ناشران، نشر《شهر قلم》، 《پیدایش》 و 《سوره مهر》 فعال‌ترین ناشران بوده‌اند. اما به لحاظ کیفی 《انتشارات فاطمی (کتاب طوطی)》 بهترین کارنامه را داشته است. حضور ناشران شهرستانی در این دوره کم بوده است.

توجه به اقلیت‌های قومی و مذهبی

توجه به ادبیات بومی و محلی ایران،

توجه به موضوعاتی چون: صلح، محیط زیست، بیماری‌های خاص، کودکان بحران زده، کودکان با نیازهای ویژه، کودکان کار، خشم، مسئولیت پذیری، خلاقیت

و…از پیشنهادات گروه تألیف است تا پدیدآورندگان به این موضوعات بیشتر بپردازند.

 

وضعیت آثار واقع گرا و فانتزی دو محور بعدی گزارش بود.

بر این اساس، اغلب ۱۶۰ اثر واقع گرا برای گروه‌های سنی «ج» و «ج-د» بوده و از بین نویسندگان، 《فرهاد حسن زاده》 و 《مجید درخشانی》 ـ هریک با پنج اثرـ پرکارترین نویسنده بودند.

 

درونمایه های اجتماعی، عاطفی، روان شناختی، تاریخی و شناختی، ارائه پیام مستقیم، تنوع موضوعی علی رغم پرداخت‌های سطحی و ضعیف و…از ویژگی‌های آثار واقع‌گرا بوده‌اند.

 

همچنین آثار فانتزی برای گروه‌های سنی «الف-ب» و «ب» بیشتر بوده است و در میان نویسندگان گونه فانتزی 《شکوه قاسم نیا》بیشترین آثار را داشته است.