گزارش گروه “کتاب و کودک بیمار”:

این گروه عمده فعالیت خود در یک سال اخیر را در بیمارستان “مفید” و “مرکز طبی کودکان” متمرکز کرده است. اعضای گروه حدود ۷۰ بار به این مراکز رفته و با ۷۰۰ کودک بیمار کارکرده است؛ که البته برای فعالیت‌های هر جلسه، گزاهای مستقلی تهیه و آرشیو کرده است.

تشکیل جلسات گروهی به‌صورت یک هفته در میان بوده و در این جلسات به موضوعاتی چون بررسی کتاب‌های جدید پرداخته شده است؛ همچنین به اعضای جدید شیوه‌های کتاب خوانی، بلندخوانی، قصه گویی و… برای کودکان بیمار آموزش داده شده است.

 

بر اساس کار میدانی انجام شده با کودکان بیمار، تجارب جدید نشان می‌دهد که در برخی موارد، کتاب‌هایی که ازطرف شورا مناسب اعلام شده‌اند، مخصوص کودکان بیمار نیستند. از این‌رو، گروه کتاب‌های دیگری را نیز بررسی کرده تا برای کودکان بیمار استفاده کند.

 

از دیگر فعالیت‌های این گروه در سال گذشته، اهدا ۵۰۰ جلد کتاب به کودکان بیمار بوده که در دو مناسبت “روز جهانی کودک” و “عید نوروز” انجام شد. اهدا توسط اعضا و نیز همکاری ناشران به صورت تخفیف و اهدا انجام گرفته است.

 

تجهیز کتابخانه‌های بیمارستانی نیز از فعالیت‌های این گروه بوده است. در تجهیز کتابخانه و اتاق بازی برای کودکان بیمارستان مفید، تدابیری برای استفادهٔ بزگسالان همراهِ کودکان اندیشیده شده است.

 

برگزاری نمایشگاه‌های یک روزه کتاب در مراکز درمانی یادشده، همکاری با بیمارستان محک، شرکت در همایش‌های مختلف از جمله شرکت در “همایش کودکان اوتیسم” و…در زمره فعالیت‌های یکسال گذشته بوده است.

 

از جمله چالش‌های این گروه، کمبود نیروی انسانی است. به گفته اعضای گروه “کتاب و کودک بیمار”، افزایش تعدادِ نیروی انسانی، موجب افزایش کیفیت کمک به کودکان بیمار می‌شود. همچنین موجب می‌شود تا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیشتری تحت پوشش فعالیت این گروه قراربگیرند.

 

گروه در پایان دو پیشنهاد داشت که عبارتند از:

_ دعوت از نیروهای جدید برای پیوستن به این گروه

_ مشورت گرفتن و نظر خواهی گروه‌های دیگر شورا از اعضای این گروه، درجهت بهبودِ فعالیت‌ها در این زمینه.