گزارش گروه کودکان نابینا و کم بینا در سال ۹۶-۹۷:

 

گروه بررسی آثار کودکان نابینا و کم بینا ابتدا، سابقه فعالیت 《کمیته خدمات کتابداری برای کودکان با نیازهای ویژه》 را تشریح کرد، که در زمینه معلولان ذهنی و حرکتی، آسیب دیده‌های اجتماعی، نابینا و کم بینا و کودکان بیمار فعالیت می‌کند.

 

بر اساس این گزارش، 《برگزاری کارگاه》، 《تهیه فهرست کتاب‌هایی برای فهرست دوسالانه IBBY(کتاب برای نسل جوان)》، 《تهیه فهرست داستان‌های تألیف و ترجمه بررسی شده در شورا با موضوع کودکان ویژه از سال ۱۳۹۱ تاکنون》، 《تهیه طرح دعوت از فیلیپ کلودت》، 《گردآوری معیارهای مربوط به کتاب‌های حسی، لمسی》، 《مذاکره با مدرسه نرجس برای بررسی‌های میدانی》، 《نگارش مقاله》، 《بررسی کتابخانه‌های فراگیر کانون در تهران》 و …از فعالیت‌های این گروه بوده است.

 

در این گزارش، یکی از فعالیت‌های این گروه، بررسی و انتخاب کتاب برای فهرست دوسالانه کتاب از سوی IBBY است که برای کودکان با نیاز ویژه منتشر می‌شود. در سال ۲۰۱۷، دویست کتاب از ۲۶ کشور به IBBY معرفی شده بود که یک کتاب حسی لمسی از ایران در فهرست ذکر شده بود.

 

گروه کودکان نابینا و کم بینا در راستای این فعالیت، سه نوع کتاب را بررسی می‌کند:

نخست، کتاب‌هایی با فرمت خاص، صوتی یا بریل یا…باشند.

دوم، کتاب‌های تصویری خاص

سوم، کتاب‌های عادی با موضوع کودکان ویژه

 

گروه پس از بررسی این کتاب‌ها بخشی از آنها را در گروه داوران (مشتمل بر اعضای شورایی و غیر شورایی) مجدداً بررسی می‌کند و نهایتاً چند کتاب را به IBBY معرفی می‌کند.

 

در سال کاری گذشته، این گروه پس از طی روند یادشده یک کتاب حسی، لمسی و دو کتاب چاپی را برای فهرست دوسالانه IBBY معرفی کرده است.

 

فعالیت این گروه در سال ۸۹ تا ۹۶ در مورد کتاب‌های حسی، لمسی عبارت بود از: ۳۲ کتاب، که گروه حسی لمسی بادبادک با ۱۵ کتاب بیشترین سهم را در تولید این کتاب‌ها داشته است.

 

همچنین موضوعاتی چون: داستان و افسانه ایرانی، داستان و افسانه غیرایرانی، بازی، موضوعات علمی و آموزشی در این آثار مطرح بوده‌اند که موضوع نخست بیشترین فراوانی را داشته است. همچنین گروه حسیـ لمسی بادبادک و موسسه پژوهشی کودکان دنیا متنوع‌ترین موضوعات را در آثار خود مطرح کرده‌اند.

 

این گروه گزارشی را در مورد فعالیت خود برای ارتباط گیری با کتابخانه‌های فراگیر کانون در تهران ارائه کرد. این کتابخانه‌ها (شامل ۳۰ مرکز در کشور و پنج مرکز در تهران)، کودکان با نیازهای ویژه را به عنوان مخاطب خاص خود، تحت پوشش فرار داده‌اند.

 

گروه در چهارچوب فعالیت‌های بررسی کتاب، ۲۲ عنوان کتاب را از دیگر گروه‌های بررسی شورای کتاب دریافت کرده و مورد ارزیابی قرار داده است.

 

《عدم توجه به معلولیت در کتاب‌های تألیف توسط نویسندگان》، 《توجه و پرداخت به بخش‌های غم انگیز و دشوار زندگی کودکان با نیاز ویژه》 و…از جمله آسیب‌های مربوط به این آثار است که در این گزارش مطرح شدند.