فراخوان جایزه مروجان برجسته کتابخوانی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) و بنیاد شن ژن آی رید(IREAD)
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
شورای کتاب کودک فراخوان جایزه ترویج خواندن دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان – آساهی IBBY- Asahi Reading Promotion Awar
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نخستین هم اندیشى فرهنگنامه کودکان و نوجوانان سال ١٣٩٨

نخستین هم اندیشى سال ١٣٩٨
روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، هم اندیشى فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با جضور ۶۵ نفر از همکاران برگزار شد. در این نشست آقاى دکتر سجادى، از سرویراستاران فرهنگنامه، بانویسندگان و ویراستاران به گفتگو پرداختند و نقطه نظرات خود را پیرامون منابع معتبر در دانشنامه نویسى بیان کردند واستفاده از منابع تخصصى مرتبط با مدخل ومتناسب با زمان و مکان وقوع رویدادها را توصیه کردند و نیزاستفاده از منابع دست اول و معتبر فارسى رابراى برخى از مقاله ها پیشنهاد کردند. براى سرعت کار ویرایش نیزذکر منابع به کار رفته را در مقاله هاى پایه یاداورى کردند.
ایشان دربخش دیگر صحبتها به حجیم شدن مقاله ها به مثابه یکى از دشواریهاى مشترک در همه دانشنامه ها اشاره کردند وتلخیص و ایجاز رامهارت و هنر نویسندگانى بر شمردند که با انتخاب کمترین و مناسب ترین واژه ها بیشترین مفاهیم مرتبط به موضوع رابیان مى کنند. در پایان سخنان ایشان همکاران فرهنگنامه نظرات و پرسشهاى خود را در مورد برخى از مسایل مطرح کردند.
در بخش دیگر پروین فخارى نیا گزارشى از یک پژوهش ارائه کرد که در” کمیته پژوهش و آموزش” انجام شده بود. براساس گفته او این پژوهش که در باره “تعیین سطح خوانایى فرهنگنامه” درجلدهاى ۶ تا١٨ است،نشان مى دهد که از نظر زبان و نگارش میانگین سن مخاطبان فرهنگنامه ١۵ ساله به دست آمده است و فرهنگنامه براى برخى از مخاطبان هدف کمى سخت است. بنابر این براى اصلاح روش باید برنامه ریزى و تلاش کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *